Ktl-icon-tai-lieu

LÀNG HOA HÀ ĐÔNG

Được đăng lên bởi Pham Thi Huong Sen
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHIỀU TÁC GIẢ

LÀNG HOA HÀ ĐÔNG
VĂN – THƠ – NHẠC & TƯ LIỆU

Chủ biên PHAN HỮU GIẢN
Với sự cộng tác của:
NGUYỄN HỮU TOẢN – TRƯƠNG TRỔ
NGUYỄN THIẾT GIÁP – THANH DƯƠNG HỒNG

BAN QUẢN LÝ NHÀ VĂN HÓA LÀNG HOA HÀ ĐÔNG
ĐÀ LẠT, THÁNG 10 NĂM 2015

MỤC LỤC


Ban biên tập

Lời nói đầu
VĂN
- Làng tôi
- Đoàn kết phấn đấu tiếp tục xây dựng
Làng Hoa Hà Đông phát triển bền vững
- Nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông sau 5
năm xây dựng và trưởng thành
- Làng Hoa Hà Đông trong lòng quê
hương bầu bạn
- Ấp Hà Đông xưa với Thành phố hoa Đà
Lạt
- Ấp Hà Đông của tôi thuở ấy



Vũ Trung Chính



Võ Ngọc Hiệp



Phan Hữu Giản



Nguyễn Hữu Toản



Bùi Văn Hùng



Nguyễn Thị Hiền



Thanh Dương Hồng



Phan Hữu Giản



Tuấn Linh



Trương Trổ

- Một gia đình ba đời trồng rau,hoa
- Chuyện bây giờ mới kể…
Về Làng Hoa Hà
Đông
- Người đầu tiên mang rau, hoa về Sài
thành
- Mấy cảm nghĩ về Làng Hà Đông



Nguyễn Địch Long

- Lên xứ Hoa Đào



Thu Lộc & Nguyễn
Thiết Giáp

- Nhớ Ấp Hà Đông xưa



Vũ Nhuần



Nguyễn Văn Đông



Mai Vũ



Nguyệt Thu



Trần Thị Mẫn

- Hà Đông trong lòng Đà Lạt
- Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh 15 năm
gắn bó với hoa Địa Lan
-Bông hoa nhỏ của Làng Hoa Hà Đông



Nhi Trần & Thanh Hà

- Thế hệ trẻ Làng Hoa hôm nay



Hà Nguyệt

- Nơi nhân đôi lòng nhân ái



Chu Bá Nam

- Người Ấp Hà Đông



Bùi Văn Hùng

- Nguồn gốc Hà Đông của cư dân Đà Lạt

-Từ Hà Đông xưa suy nghĩ về Hà Đông
hôm nay và ngày mai
- Ý nguyện của nhà vườn Đông Nga

Trang



Trần Ngọc Trác

- Người tô thắm sắc màu cho Đà Lạt



Chu Bá Nam



UBND Quận Tây Hồ



Nguyễn Tiến Quỳnh

- Những bước chân khai mở
- Đôi nét về quận Tây Hồ
và phường Quảng An
- Hồ Tây



Đỗ Trọng Am

THƠ
- Người Hà Đông



Ngô Xuân Anh

- Nơi hạt giống nảy mầm



Phan Hữu Giản

- Tưởng nhớ Ông Năm Yersin



Phan Hữu Giản

- Người xa Hà Nội



Phan Hữu Giản

- Xứng tầm nguồn cội



Nguyễn Thái Huyền

- Phường 8 quê tôi



Thanh Dương Hồng

- Hoa tình yêu



Nguyên Hữu

- Đà Lạt ngàn hoa



Nguyên Hữu

- Trường sinh môn học tuyệt trần



Phan Khoai

- Gửi nhớ vào hoa



Vũ Hoa Mỹ

- Chúc mừng đồng hương



Nguyễn Gia Nùng

- Đến Đà Lạt nhớ Yersin



Lạc Quan

- Về Hồ Tây



Đào Xuân Quang

- Thắng cảnh Tây Hồ



Nguyễn Văn Thắng

- Tây Hồ - Đà Lạt



Trương Trổ

- Về Làng Hoa



Trương Trổ

- Đà Lạt bốn mùa



Lương Văn Thư

- Hoa xuân



Vương Trọng

- Viêt bên mộ Yersin



Lê Tỉnh

- Cô gái trồng hoa



Lê Tỉnh

- Chiều Hồ Tây



Lê Tỉnh

- Người xa xứ



Tô Thi Vân



Đình Nghĩ

- H...





 !"#$"%
&'!(#$)
*+,-./0,. .12
1.,34'56/78659
LÀNG HOA HÀ ĐÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÀNG HOA HÀ ĐÔNG - Người đăng: Pham Thi Huong Sen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
LÀNG HOA HÀ ĐÔNG 9 10 184