Ktl-icon-tai-lieu

Lễ hội

Được đăng lên bởi lieutrang88
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lễ hội Bà Thu Bồn

I. MỞ ĐẦU
“Việt Nam đẹp khắp trăm miền
Bốn mùa một sắc trời riêng đất này”
Việt Nam tươi đẹp với “bốn mùa một sắc”, đó là vẻ đẹp của sắc nước,
hương trời, là vẻ đẹp của con người và cảnh vật cùng chung sống trên dải
đất cong cong hình chữ S. Hơn thế nữa, đó còn là vẻ đẹp của bốn mùa lễ hội
trải dài khắp mọi miền đất nước. Là một quốc gia khởi thuỷ của nền nông
nghiệp lúa nước, vụ mùa, sông nước, thiên nhiên gắn chặt với người Việt từ
hàng ngàn năm bởi vậy lễ hội chính là một trong những truyền thống gắn bó
với lịch sử người Việt và trường tồn đến ngày nay.
Người dân Việt Nam có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lễ hội
chính là sự thể hiện truyền thống quý báu đó của cộng đồng. Lễ hội truyền
thống hầu như có mặt ở khắp mọi nơi và tạo thành những nét đặc trưng riêng
về văn hóa cho từng vùng miền.
Giá trị văn hoá đặc trưng của vùng văn hoá Quảng Nam cũng được lắng
đọng trong lễ hội, trong phong tục tập quán, tâm lý truyền thống của người
dân xứ Quảng. Đó là sản phẩm được kết tinh từ quá trình lao động sáng tạo,
lối suy nghĩ, lối ứng xử của cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống
trên mảnh đất này. Lễ hội ở Quảng Nam mang đậm bản sắc văn hoá dân
gian truyền thống và rất đa dạng, phong phú, đặc sắc. Đặc trưng nổi bật của
lễ hội Quảng Nam được thể hiện ở các lễ hội của cư dân ven biển với những
tín ngưỡng thờ Mẫu hay còn gọi là thờ Bà như: lễ hội Bà Thu Bồn, lễ hội Bà
Chiêm Sơn, lễ hội rước cộ Bà Chợ Được, lễ vía bà Thánh Mẫu…Trong số
đó, lễ hội Bà Thu Bồn được tổ chức tại huyện Duy Xuyên hàng năm được
xem là lễ hội đặc sắc nhất của Quảng Nam với sự thể hiện tín ngưỡng thờ
Mẫu và biểu thị dấu ấn giao lưu văn hóa Việt – Chăm.
Trang 1

Lễ hội Bà Thu Bồn

II. NỘI DUNG
1. Từ tín ngưỡng thờ Mẫu đến lễ hội Bà Thu Bồn
Trong đời sống tâm linh của người Việt Nam đã từng tồn tại nhiều
hình thức tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đó là các tục thờ cúng tổ tiên, rồi
mở rộng ra là thờ Thành Hoàng (được coi là tổ tiên làng xóm) gồm các
“nhân thần” tức là những con người có thật, có nhiều công đức với dân, như
các anh hùng trong lĩnh vực chiến đấu, các vị lập ra làng xóm, các tổ nghề…
Cũng có thể là các “nhiên thần” tức nhân vật tượng trưng cho các thế lực
thiên nhiên hoặc do óc tưởng tượng của con người tạo ra nhân một sự kiện
xã hội, nhân sinh nào đó. Từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thần
người Việt có thêm tín ngưỡng thờ Mẫu_tín ngưỡng xuất phát từ tư duy
nông nghiệp.
Tín ngưỡng thờ Mẫu là sự tin tưởng, ngưỡng mộ, tôn vinh và thờ
phụng những...
Lễ hội Bà Thu Bồn
I. MỞ ĐẦU
“Việt Nam đẹp khắp trăm miền
Bốn mùa một sắc trời riêng đất này”
Việt Nam tươi đẹp với “bốn mùa một sắc”, đó là vẻ đẹp của sắc nước,
hương trời, vẻ đẹp của con người cảnh vật cùng chung sống trên dải
đất cong cong nh chữ S. Hơn thế nữa, đó còn là vẻ đẹp của bốn mùa lễ hội
trải dài khắp mọi miền đất nước. một quốc gia khởi thuỷ của nền nông
nghiệp lúa nước, vụ mùa, sông nước, thiên nhiên gắn chặt với người Việt từ
hàng ngàn năm bởi vậy lhội chính là một trong những truyền thống gắn bó
với lịch sử người Việt và trường tồn đến ngày nay.
Người dân Việt Nam có truyền thống “Uống ớc nhớ nguồn” và lễ hội
chính là sự thể hiện truyền thống quý báu đó của cộng đồng. Lễ hội truyền
thống hầu như có mặt khắp mọi nơi và tạo thành những nét đặc trưng riêng
về văn hóa cho từng vùng miền.
Giá trị văn hoá đặc trưng của vùng văn hoá Quảng Nam cũng được lắng
đọng trong lễ hội, trong phong tục tập quán, tâm truyền thống của người
dân xứ Quảng. Đó là sản phẩm được kết tinh t quá trình lao động sáng tạo,
lối suy nghĩ, lối ng xử của cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống
trên mảnh đất này. L hội Quảng Nam mang đậm bản sắc văn h dân
gian truyền thống rất đa dạng, phong phú, đặc sắc. Đặc trưng nổi bật của
lễ hội Quảng Nam được thể hiện ở các lễ hội của cư dân ven biển với những
tín ngưỡng thờ Mẫu hay còn gọithờ Bà như: lhội Bà Thu Bồn, lễ hội
Chiêm Sơn, lễ hội rước cộ Ch Được, lễ a Thánh Mẫu…Trong số
đó, lễ hội Thu Bồn được t chức tại huyện Duy Xuyên hàng năm được
xem lễ hội đặc sắc nhất của Quảng Nam với sự thể hiện tín ngưỡng thờ
Mẫu và biểu thị dấu ấn giao lưu văn hóa Việt – Chăm.
Trang 1
Lễ hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lễ hội - Người đăng: lieutrang88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lễ hội 9 10 880