Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử

Được đăng lên bởi hnthang9396
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ
1. Tôn giáo
- Theo đường biển, các nhà sư Ấn Độ đã đến VN ngay từ đầu Công

nguyên và trung tâm Phật giáo lớn nhất lúc bấy giờ là Luy Lâu (nay
thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
- Phật giáo lúc đầu mang màu sắc Tiểu thừa Nam tông
- Sau này sang thế kỉ IV – V, lại có thêm luồng Phật giáo Đại thừa Bắc
tông từ Trung Hoa tràn vào.
- Do thâm nhập một cách hoà bình, ngay từ thời Bắc thuộc, Phật giáo
đã phổ biến rộng khắp. Đến thời Lý – Trần, Phật giáo VN phát triển
đến cực thịnh.
- Ở VN, di tích cho thấy rõ ràng nhất về sự tồn tại của Ấn Độ giáo là
thánh địa Mỹ Sơn của quốc gia Chăm Pa cổ, một công trình kiến trúc
vĩ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
2. Văn học
- Từ đầu Công nguyên, chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn từ các nước
Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập, Tây Âu…
- Ở VN, từ rất lâu đời các tác phẩm sử thi của Ấn Độ đã trở thành món
ăn tinh thần hấp dẫn truyền từ đời này sang đời khác như sử thi nổi
tiếng Ramayana.
3. Nghệ thuật kiến trúc
- Sự ảnh hưởng này được thể hiện rõ trong các công trình có tính chất
tôn giáo như đền, tháp, điêu khắc trên phù điêu…
- Nền kiến trúc đã dung hoà, biến đổi cho phù hợp với nền văn hoá
của từng quốc gia khác nhau và trở thành địa điểm nổi bật của
chính nước đó như Borobudur (Indonesia), Angko Wat (Campuchia),
đặc biệt VN có thánh địa Mỹ Sơn.
- Ngoài ra, kiến trúc Ấn Độ cổ xưa còn được phát hiện qua các công
trình xây dựng đổ nát được xây dựng bằng nhiều loại vật liệu khác
nhau chủ yếu là gạch và đá (các công trình của người Champa).
4. Lễ hội - ẩm thực
- Ở Vn, người Chăm là dân tộc chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nền
văn minh Ấn vì vậy những lễ hội của họ cũng bắt nguồn từ Ấn Độ,
được thể hiện qua các lễ hội đền tháp như: lễ hội tháp bà Po Nagar
vào tháng tư hàng năm.
- Ẩm thực truyền thống của Ấn Độ với món cà ri nổi tiếng ở trên thế
giới và trong đó có VN. Khác với cà ri kiểu Ấn, người Việt thường nấu
nhiều nước hơn và được dùng với nhiều hình thức đa dạng.

Dấu ấn của văn hóa Ấn Độ
trong văn hóa ở Đông Nam Á:
lịch sử và hiện tại
Đông Nam Á là môt khu vực lịch sử - văn hóa đặc biệt, có nền tảng chung được sản
sinh trong điều kiện tự nhiên thuận lợi ở khu vực, đồng thời nơi đây là cái nôi của nền nông
nghiệp lúa nước từ lâu đời, trải dài từ phía Nam sông Dương Tử đến vùng Đông Bắc Ấn Độ
và thậm chí sang cả châu Đại Dương. Trong lịch sử phát triển của mình, người dân các
nước Đông Nam Á đã không ngừng củng cố văn hóa bản địa, tăng cường tiếp thu nền văn
hóa bên ngoài, trong đó có văn hóa Ấn Độ, tạo đ...
Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ
1. Tôn giáo
- Theo đường biển, các nhà sư Ấn Độ đã đến VN ngay từ đầu Công
nguyên và trung tâm Phật giáo lớn nhất lúc bấy giờ là Luy Lâu (nay
thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
- Phật giáo lúc đầu mang màu sắc Tiểu thừa Nam tông
- Sau này sang thế kỉ IV – V, lại có thêm luồng Phật giáo Đại thừa Bắc
tông từ Trung Hoa tràn vào.
- Do thâm nhập một cách hoà bình, ngay từ thời Bắc thuộc, Phật giáo
đã phổ biến rộng khắp. Đến thời Lý – Trần, Phật giáo VN phát triển
đến cực thịnh.
- Ở VN, di tích cho thấy rõ ràng nhất về sự tồn tại của Ấn Độ giáo là
thánh địa Mỹ Sơn của quốc gia Chăm Pa cổ, một công trình kiến trúc
vĩ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
2. Văn học
- Từ đầu Công nguyên, chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn từ các nước
Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập, Tây Âu…
- Ở VN, từ rất lâu đời các tác phẩm sử thi của Ấn Độ đã trở thành món
ăn tinh thần hấp dẫn truyền từ đời này sang đời khác như sử thi nổi
tiếng Ramayana.
3. Nghệ thuật kiến trúc
- Sự ảnh hưởng này được thể hiện rõ trong các công trình có tính chất
tôn giáo như đền, tháp, điêu khắc trên phù điêu…
- Nền kiến trúc đã dung hoà, biến đổi cho phù hợp với nền văn hoá
của từng quốc gia khác nhau và trở thành địa điểm nổi bật của
chính nước đó như Borobudur (Indonesia), Angko Wat (Campuchia),
đặc biệt VN có thánh địa Mỹ Sơn.
- Ngoài ra, kiến trúc Ấn Độ cổ xưa còn được phát hiện qua các công
trình xây dựng đổ nát được xây dựng bằng nhiều loại vật liệu khác
nhau chủ yếu là gạch và đá (các công trình của người Champa).
4. Lễ hội - ẩm thực
- Ở Vn, người Chăm là dân tộc chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nền
văn minh Ấn vì vậy những lễ hội của họ cũng bắt nguồn từ Ấn Độ,
được thể hiện qua các lễ hội đền tháp như: lễ hội tháp bà Po Nagar
vào tháng tư hàng năm.
- Ẩm thực truyền thống của Ấn Độ với món cà ri nổi tiếng ở trên thế
giới và trong đó có VN. Khác với cà ri kiểu Ấn, người Việt thường nấu
nhiều nước hơn và được dùng với nhiều hình thức đa dạng.
Lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử - Người đăng: hnthang9396
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lịch sử 9 10 5