Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử âm nhạc

Được đăng lên bởi Xu Xấu Xí
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LịCH Sử ÂM NHạC – THÔNG TIN CHUNG
Một đề thi bao gồm 4 câu hỏi:
1. Hoàn cảnh lịch sử (1/4 số điểm)
2. Vị trí – Công lao (1/4 số điểm)
3. Thân thế - Sự nghiệp (1/4 số điểm)
4. Đặc điểm – thể loại tiêu biểu – Tác phẩm tiêu biểu (1/4 số điểm)
- Trong 1 bài thi tổng hợp, môn Phân tích tác phẩm tối đa được 5 điểm, môn LSAN tối
đa 5 điểm. Điểm 2 môn này được choàng qua sớt lại với nhau nên cố gắng học kỹ
LSAN để kiếm thêm điểm để cuối cùng đạt tối thiểu là 5 thì mới đạt yêu cầu, đừng
quá lo sợ bị dưới điểm trung bình PTTP nhé (điều này, cô Mỹ Liêm sẽ công bố rõ
trong buổi sinh hoạt thí sinh trước ngày thi).
- Cô Lại Thủy đoán: nên tập trung học kỹ hơn các tác giả từ Bizet (số 10) trở đi. Sau
khi học xong 20 vị ở cuối, hãy quay lên học 9 tác giả đầu vì khả năng cho ra các vị
này không cao. Nhưng đó chỉ là đoán, nên mọi người tốt nhất là cứ học cả nhé.
- Độ dài lý tưởng cho toàn bài: 2,5 trang (mỗi câu khoảng nửa trang)
- Một bài thi LSAN nên được trình bày có sự liên kết giữa 4 câu, làm suôn sẻ từ đầu tới
cuối, như dạng trình bày 1 bài viết chứ không nên gạch đầu dòng hay đánh dấu hoa thị
rồi chỉ liệt kê ra.
- Không cần phải thuộc năm sinh năm mất cụ thể của các tác giả, chỉ cần nhớ chính xác
thời kỳ của tác giả đó.
- Thế kỷ phải được viết ở số La Mã, kg viết số thường (ở đây viết số thường để các bạn
dễ đọc dễ nhớ thôi).
- Nên có các phần giải thích chi tiết hơn các nội dung phục vụ cho các mục được yêu
cầu chứ không chỉ liệt kê đơn giản. Vd:
+ Thể loại tiêu biểu: nêu Tính chất âm nhạc trước.
+ Vị trí công lao: nêu rõ ràng: thời kỳ, vị trí…
+ Công lao phải có giải thích (vd: Lizst: giải thích thêm về giao hưởng thơ…)
Bối cảnh lịch sử của các tác giả:
1. Bach: AN Đức
2. Haydn, Mozart, Beethoven: trường phái cổ điển Vienna.
3. Schubert, Mendelsohn, Chopin, Lizst,: trường phái lãng mạn.
4. Bizet: có bối cảnh riêng (trong bài)
5. Grieg: có bối cảnh riêng (trong bài)
6. Smetana, Dvorak: AN Tiệp Khắc (ở đầu bài Smetana)
7. Wagner, Brahms: AN Đức cuối tk 19.
8. Glinka, Tchaikovski: AN Nga (có thể rút ra 1 phần cho Nhóm 5 người)
9. Nhóm 5 người: Borodin, Moussourski, Rimsky Korsakov: bối cảnh Nga (ở đầu bài
Tchaikovski)
10. Ravel, Debussy: trường phái ấn tượng (có thể lấy 1 chút cho Schriabin)
11. Schriabin, Rachmaninov, Shostakovich: AN Nga cuối tk19, đầu tk 20.

...
LịCH Sử ÂM NHạC – THÔNG TIN CHUNG
Một đề thi bao gồm 4 câu hỏi:
1. Hoàn cảnh lịch sử (1/4 số điểm)
2. Vị trí – Công lao (1/4 số điểm)
3. Thân thế - Sự nghiệp (1/4 số điểm)
4. Đặc điểm – thể loại tiêu biểu – Tác phẩm tiêu biểu (1/4 số điểm)
- Trong 1 bài thi tổng hợp, môn Phân tích tác phẩm tối đa được 5 điểm, môn LSAN tối
đa 5 điểm. Điểm 2 môn này được choàng qua sớt lại với nhau nên cố gắng học kỹ
LSAN để kiếm thêm điểm để cuối cùng đạt tối thiểu là 5 thì mới đạt yêu cầu, đừng
quá lo sợ bị dưới điểm trung bình PTTP nhé (điều này, cô Mỹ Liêm sẽ công bố rõ
trong buổi sinh hoạt thí sinh trước ngày thi).
- Cô Lại Thủy đoán: nên tập trung học kỹ hơn các tác giả từ Bizet (số 10) trở đi. Sau
khi học xong 20 vị ở cuối, hãy quay lên học 9 tác giả đầu vì khả năng cho ra các vị
này không cao. Nhưng đó chỉ là đoán, nên mọi người tốt nhất là cứ học cả nhé.
- Độ dài lý tưởng cho toàn bài: 2,5 trang (mỗi câu khoảng nửa trang)
- Một bài thi LSAN nên được trình bày có sự liên kết giữa 4 câu, làm suôn sẻ từ đầu tới
cuối, như dạng trình bày 1 bài viết chứ không nên gạch đầu dòng hay đánh dấu hoa thị
rồi chỉ liệt kê ra.
- Không cần phải thuộc năm sinh năm mất cụ thể của các tác giả, chỉ cần nhớ chính xác
thời kỳ của tác giả đó.
- Thế kỷ phải được viết ở số La Mã, kg viết số thường (ở đây viết số thường để các bạn
dễ đọc dễ nhớ thôi).
- Nên có các phần giải thích chi tiết hơn các nội dung phục vụ cho các mục được yêu
cầu chứ không chỉ liệt kê đơn giản. Vd:
+ Thể loại tiêu biểu: nêu Tính chất âm nhạc trước.
+ Vị trí công lao: nêu rõ ràng: thời kỳ, vị trí…
+ Công lao phải có giải thích (vd: Lizst: giải thích thêm về giao hưởng thơ…)
Bối cảnh lịch sử của các tác giả:
1. Bach: AN Đức
2. Haydn, Mozart, Beethoven: trường phái cổ điển Vienna.
3. Schubert, Mendelsohn, Chopin, Lizst,: trường phái lãng mạn.
4. Bizet: có bối cảnh riêng (trong bài)
5. Grieg: có bối cảnh riêng (trong bài)
6. Smetana, Dvorak: AN Tiệp Khắc (ở đầu bài Smetana)
7. Wagner, Brahms: AN Đức cuối tk 19.
8. Glinka, Tchaikovski: AN Nga (có thể rút ra 1 phần cho Nhóm 5 người)
9. Nhóm 5 người: Borodin, Moussourski, Rimsky Korsakov: bối cảnh Nga (ở đầu bài
Tchaikovski)
10. Ravel, Debussy: trường phái ấn tượng (có thể lấy 1 chút cho Schriabin)
11. Schriabin, Rachmaninov, Shostakovich: AN Nga cuối tk19, đầu tk 20.
Lịch sử âm nhạc - Người đăng: Xu Xấu Xí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lịch sử âm nhạc 9 10 223