Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Kiến Trúc Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenthuyanh1612
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
VIỆT NAM

Ths.Kts.NguyenVietAnh
Bm ĐHKT - ĐHTL

Lịch sử kiến trúc Việt Nam
Việt Nam là đất nước có nhiều dân tộc, kiến trúc truyền thống chủ yếu là
kiến trúc khu vực Miền Bắc Việt Nam

Các kiến trúc truyền thống tiêu biểu bao gồm:
- Kiến trúc tôn giáo
- Kiến trúc thành thi

Giai đoạn tiếp theo là các kiến trúc coa ảnh hưởng từ phương Tây, chủ yếu
là phong cách kiến trúc Pháp

Từ 1954-1986,là các công trình kiến trúc ảnh hưởng theo các mấu hiệ đại
Đông Âu, tiêu biểu là kiến trúc Nga Hiện Đại

Sau 1986 là các kiểu kiến trúc đa dạng, chịu ảnh hưởng kiến trúc hiện đại
thế giới

Lịch sử kiến trúc Việt Nam
1. Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
- Tôn giáo ở Việt Nam chủ yếu là: Khổng giáo (Nho giáo), Đạo giáo (còn
gọi là Lão giáo), Phật giáo và từ thế kỷ thứ XVI còn có thêm Thiên chúa
giáo. Ngoài ra còn có một số các tôn giáo khác như đạo Hồi, đạo Tin
lành, đạo Cao đài, đạo Hòa Hảo.
Những công trình tôn giáo ở Việt Nam có giá trị nghệ thuật truyền
thống, mang nhiều đặc trưng tính dân tộc nhất là:
– Chùa – tháp (kiến trúc Phật giáo)
– Đền – miếu (Đạo giáo, Khổng giáo, tính ngưỡng dângian)
– Đình làng (tín ngưỡng và kiến trúc dân gian)
– Lăng mộ (kiến trúc tín ngưỡng)
– Nhàthờ họ (kiến trúc tín ngưỡng dân gian)

Lịch sử kiến trúc Việt Nam
1. Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
Kiến trúc Chùa - Tháp
Kiến trúc chùa tháp là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật giáo. Trong
chùa chủ yếu thờ Phật, song chùa ở Việt Nam có một số ngoài thờ Phật
còn thờ thần (chùa Thầy – Hà Tây và chùa Láng – Hà Nội … thờ Từ
Đạo Hạnh và Lý thần Tôn), thờ tam giáo (Phật – Lão – Khổng) thờ Trúc
Lâm tam tổ…
Bố cục mặt bằng của ngôi chùa đa số là:
– Chữ đinh (丁), bên ngoài rộng 5 gian, 7 gian…
– Chữ công (工), hay nội công ngoại quốc (trong làchữ 工,
ngoài là chữ 口), cũng có chùa nội đinh, ngoại quốc như khối trung tâm
chùa Láng – HN
– Chữ nhị (二), chữ tam (三) như chùa Tây Phương – Hà Tây
hoặc phức tạp hơn bao gồm một tổng thể nhiều công trình

Lịch sử kiến trúc Việt Nam
1. Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
Kiến trúc Chùa - Tháp
Bố cục mặt bằng của ngôi chùa
thường baogồm:
– Tam quan
– Khu trung tâm điện thờ
Phật (bao gồm tiền đường, thiên
hương và thượng điện).
– Xung quanh chùa còn
có hồ nước, phía trước có thể có
gác chuông
– Một bộ phận kiến trúc
quan trọng nữa của các khu chùa
là tháp

Lịch sử kiến trúc Việt Nam
1. Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
Kiến trúc Chùa - Tháp
Tháp
– Tháp bắt nguồn từ kiến trúc Stupa của
Ấn Độ
– Tháp trong chùa ở Việt Nam dùng để
tàng trữ xá lợi, hoặc kinh ...
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
VIỆT NAM
BÀI GIẢNG
Ths.Kts.NguyenVietAnh
Bm ĐHKT - ĐHTL
Lịch sử Kiến Trúc Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Kiến Trúc Việt Nam - Người đăng: nguyenthuyanh1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Lịch sử Kiến Trúc Việt Nam 9 10 741