Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử kiến trúc việt nam

Được đăng lên bởi baothuy9593
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1
HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
• Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
- Tôn giáo ở Việt Nam chủ yếu là: Khổng giáo,
Đạo giáo (còn gọi là Lão giáo), Phật giáo và từ
thế kỷ thứ XVI còn có thêm Thiên chúa giáo.
- Ngoài ra còn có một số các tôn giáo khác như
đạo Hồi, đạo Tin lành, đạo Cao đài, đạo Hòa
hảo.
2

• Những công trình tôn giáo ở Việt Nam có
giá trị nghệ thuật truyền thống, mang nhiều
đặc trưng tính dân tộc nhất là:
– Chùa – tháp (kiến trúc Phật giáo)
– Đền – miếu (Đạo giáo, Khổng giáo, tính ngưỡng dân
gian)
– Đình làng (tín ngưỡng và kiến trúc dân gian)
– Lăng mộ (kiến trúc tín ngưỡng)
– Nhàthờ họ (kiến trúc tín ngưỡng dân gian)

Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
• Chùa - Tháp
– Kiến trúc chùa tháp là cơ sở hoạt động và truyền
bá Phật giáo. Trong chùa chủ yếu thờ Phật, song
chùa ở Việt Nam có một số ngoài thờ Phật còn thờ
thần (chùa Thầy – Hà Tây và chùa Láng – Hà Nội
… thờ Từ Đạo Hạnh và Lý thần Tôn), thờ tam giáo
(Phật – Lão – Khổng) thờ Trúc Lâm tam tổ…

3

Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
• Bố cục mặt bằng của ngôi chùa đa số là:
– Chữ đinh (丁), bên ngoài rộng 5 gian, 7 gian…
– Chữ công (工), hay nội công ngoại quốc (trong là
chữ 工, ngoài là chữ 口), cũng có chùa nội đinh,
ngoại quốc như khối trung tâm chùa Láng – Hà
Nội

– Chữ nhị (二), chữ tam (三) như chùa Tây Phương
– Hà Tây hoặc phức tạp hơn bao gồm một tổng
thể nhiều công trình đơn lẻ, có hành lang hoặc
tường vây bao kín

Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
• Bố cục mặt bằng của ngôi chùa thường bao
gồm:
– Tam quan
– Khu trung tâm điện thờ Phật (bao gồm tiền đường,
thiên hương và thượng điện).
– Xung quanh chùa còn có hồ nước, phía trước có
thể có gác chuông
– Một bộ phận kiến trúc quan trọng nữa của các khu
chùa là tháp

4

Tam quan
Nghi môn chùa Láng
5

Tam quan
Tam quan
6

Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
• Tháp
– Tháp bắt nguồn từ kiến trúc Stupa của Ấn độ
– Tháp trong chùa ở Việt Nam dùng để tàng trữ xá
lợi, hoặc kinh sách hay tượng phật

Chùa Báo Ân
7
8

Tháp chùa
9

Chùa Thiên Mụ
Chùa Bút tháp
10

Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.

• Kiến trúc chùa – tháp ở Việt Nam cũng tương
tự các loại hình kiến trúc tôn giáo – tín
ngưỡng khác như: Đình, đền, miếu v.v… đa
số là kết cấu gỗ, kết hợp các vật liệu địa
phương khác như đá vân, đá ong, gạch nung,
đá hộc.
• Hình thức kết cấu gỗ với phương thức cổ
truyền: chồng rường, giá chiêm hoặc cải biên
tùy quy mô của công trình cụ thể.

Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
• Màu sắc và ánh sáng trong chùa – tháp ở
Việt Nam được phối hợp với nhau c...
1
HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
• Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
- Tôn giáo ở Việt Nam chủ yếu là: Khổng giáo,
Đạo giáo (còn gọi là Lão giáo), Phật giáo và từ
thế kỷ thứ XVI còn có thêm Thiên chúa giáo.
- Ngoài ra còn có một số các tôn giáo khác như
đạo Hồi, đạo Tin lành, đạo Cao đài, đạo Hòa
hảo.
2
• Những công trình tôn giáo ở Việt Nam có
giá trị nghệ thuật truyền thống, mang nhiều
đặc trưng tính dân tộc nhất là:
– Chùa – tháp (kiến trúc Phật giáo)
– Đền – miếu (Đạo giáo, Khổng giáo, tính ngưỡng dân
gian)
– Đình làng (tín ngưỡng và kiến trúc dân gian)
– Lăng mộ (kiến trúc tín ngưỡng)
– Nhàthờ họ (kiến trúc tín ngưỡng dân gian)
Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
• Chùa - Tháp
– Kiến trúc chùa tháp là cơ sở hoạt động và truyền
bá Phật giáo. Trong chùa chủ yếu thờ Phật, song
chùa ở Việt Nam có một số ngoài thờ Phật còn thờ
thần (chùa Thầy – Hà Tây và chùa Láng – Hà Nội
… thờ Từ Đạo Hạnh và Lý thần Tôn), thờ tam giáo
(Phật – Lão – Khổng) thờ Trúc Lâm tam tổ…
3
Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
• Bố cục mặt bằng của ngôi chùa đa số là:
– Chữ đinh (), bên ngoài rộng 5 gian, 7 gian…
– Chữ công (), hay nội công ngoại quốc (trong là
chữ , ngoài là chữ ), cũng có chùa nội đinh,
ngoại quốc như khối trung tâm chùa Láng – Hà
Nội
Lịch sử kiến trúc việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử kiến trúc việt nam - Người đăng: baothuy9593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lịch sử kiến trúc việt nam 9 10 266