Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử mỹ thuật

Được đăng lên bởi Lượng Danh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Đất nước Việt Nam, nhất là ở châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung bộ. Mỗi
làng thường có một ngôi đình, một ngôi chùa và có thể còn nhiều di Tích
khác,. Các kiến trúc này có niên đại trải ra trong nhiều thế kỷ. Và tất nhiên
kèm theo đó là một truyền thống điêu khắc lâu đời.
Nền nghệ thuật chạm khắc dân gian đồ sộ ở người Việt còn được lưu
giữ trên các ngôi đình, chùa, đền nằm rải rác ở mỗi làng quê vây quanh bởi
luỹ tre xanh thầm lặng, mà cho đến ngày nay chúng vẫn là những gì tinh tuý
nhất góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam. Nghệ thuật chạm khắc dân
gian của người Việt rất đa dạng, độc đáo và luôn song hành với chạm khắc
chính thống (hay chạm khắc bác học), tức nghệ thuật chạm khắc phục vụ
cho cung đình, cho tầng lớp quý tộc. Nghệ thuật chạm khắc dân gian và
nghệ thuật chạm khắc chính thống không có sự phân định rõ rệt, về hệ tư
tưởng phong kiến thống trị nó ảnh hưởng rất lớn đến nghệ thuật chạm khắc,
nhưng khi ảnh hưởng của nó đã suy giảm thì nghệ thuật dân gian lại nở rộ,
chạm khắc dân gian thể hiện ở những hình chạm hoa văn về những biểu hiện
của tự nhiên, của cuộc sống và những sinh hoạt thường ngày của người dân
được thể hiện một cách rõ nét. Ta có thể nhận thấy nghệ thuật chạm khắc
dân gian có một lịch sử phát triển khá phong phú với những hình tượng độc
đáo về thiên nhiên, về con người Việt Nam từng thời kỳ dưới dạng thần linh
hay con người thế tục…
Chính vì vậy sau khi học hết môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam cùng
sới sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo nên em chọn “Đặc điểm nghệ

thuật tạo hình điêu khắc dân gian Việt Nam thế kỷ XVI – XVII – XVIII qua
một số chạm tiêu biểu” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận của mình
2. Mục đích nghiên cứu
Hiểu biết hơn về tính dân gian được cha ông thể hiện qua những chạm
khắc đình làng.
Đặc điểm của điêu khắc dân gian vào thế kỷ XVI – XVII – XVIII qua
tư tưởng nội dung của đề tài
Đặc điểm của nghệ thuật tạo hình về ngôn ngữ cụ thể hình khối.
Ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình điêu khắc dân gian đối với việc
học tập của sinh siên Sư phạm Mỹ thuật.
3. Phạm vi nghiên cứu
Tập trung vào một số đình làng tiêu biểu cuối thế kỷ XVI đên thế kỷ
XVIII
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tài liệu
Đánh giá, so sánh, phân tích để làm sáng tỏ vấn đề
Rút ra bài học kinh nghiệm

NỘI DUNG
Chương I. Khái quát chung về nghệ thuật điêu
khắc dân gian Việt Nam thế kỷ XVI – XVII – XVIII
1.1. Hoàn cảnh lịch sử
Trong lịch sử mĩ thuật dân tộc có một giai đoạn mà nền nghệ thuật
trang trí trên các công trình ...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước Việt Nam, nhất là ở châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung bộ. Mỗi
làng thường có một ngôi đình, một ngôi chùa và có thể còn nhiều di Tích
khác,. Các kiến trúc này có niên đại trải ra trong nhiều thế kỷ. Và tất nhiên
kèm theo đó là một truyền thống điêu khắc lâu đời.
Nền nghệ thuật chạm khắc dân gian đồ sộ ở người Việt còn được lưu
giữ trên các ngôi đình, chùa, đền nằm rải rác ở mỗi làng quê vây quanh bởi
luỹ tre xanh thầm lặng, mà cho đến ngày nay chúng vẫn là những gì tinh tuý
nhất góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam. Nghệ thuật chạm khắc dân
gian của người Việt rất đa dạng, độc đáo và luôn song hành với chạm khắc
chính thống (hay chạm khắc bác học), tức nghệ thuật chạm khắc phục vụ
cho cung đình, cho tầng lớp quý tộc. Nghệ thuật chạm khắc dân gian và
nghệ thuật chạm khắc chính thống không có sự phân định rõ rệt, về hệ tư
tưởng phong kiến thống trị nó ảnh hưởng rất lớn đến nghệ thuật chạm khắc,
nhưng khi ảnh hưởng của nó đã suy giảm thì nghệ thuật dân gian lại nở rộ,
chạm khắc dân gian thể hiện ở những hình chạm hoa văn về những biểu hiện
của tự nhiên, của cuộc sống và những sinh hoạt thường ngày của người dân
được thể hiện một cách rõ nét. Ta có thể nhận thấy nghệ thuật chạm khắc
dân gian có một lịch sử phát triển khá phong phú với những hình tượng độc
đáo về thiên nhiên, về con người Việt Nam từng thời kỳ dưới dạng thần linh
hay con người thế tục…
Chính vì vậy sau khi học hết môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam cùng
sới sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo nên em chọn “Đặc điểm nghệ
Lịch sử mỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử mỹ thuật - Người đăng: Lượng Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lịch sử mỹ thuật 9 10 990