Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn

Được đăng lên bởi Dương Chính
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 3738 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

1

LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài:
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường như hiện nay, các
doanh nghiệp đã có một môi trường kinh doanh khá thuận lợi nhưng tồn tại
không ít những thách thức. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải
không ngừng cải tiến về mặt hàng, chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ, đầu
tư chiều sâu và đặc biệt là xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh và phù hợp
với đặc điểm loại hình doanh nghiệp.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần thiết
phải có đầy đủ các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Tài sản cố định là một
bộ phận không thể thiếu trong các yếu tố đó, nó góp phần quan trọng vào việc
nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và cũng là yếu tố để tạo nên
sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Điều đó đặt ra cho công tác quản lý
tài sản cố định những yêu cầu ngày càng cao.
Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, công tác kế
toán tài sản cố định giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, nó cung cấp toàn bộ
nguồn số liệu đáng tin cậy về tình hình tài sản cố định hiện có, tăng, giảm… của
doanh nghiệp, từ đó giúp chủ doanh nghiệp có cách nhìn đúng đắn về thực trạng
tài sản cố định trong doanh nghiệp và tìm ra các biện pháp phù hợp để cải tiến
đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng tài sản, đồng thời tổ
chức quản lý và kiểm tra chặt chẽ hơn.
Là thành viên của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty cổ
phần vận tải và đưa đón thợ mỏ đã luôn tìm hướng phát triển mới để theo kịp với
nhu cầu của thị trường nói chung và của ngành than nói riêng. Trong những năm

2

qua Công ty đã đạt được những bước phát triển vượt bậc trong công tác kinh
doanh dịch vụ vận tải và đạt được mức tăng trưởng cao liên tục. Để không ngừng
phát triển có khả năng cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác, Công ty luôn
chú trọng và đặt lên hàng đầu công tác kế toán và quản lý TSCĐ. Công ty CP
vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin là một đơn vị có quy mô và giá trị tài sản
lớn. Chính vì vậy, việc hạch toán chính xác số lượng và giá trị tài sản hiện có
cũng như sự biến động của TSCĐ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu
quả sử dụng TSCĐ.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của tài sản cố định đối với các doanh
nghiệp vận tải, qua thời gian thực tập tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty cổ
phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện
kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần vần tải và đưa đón thợ mỏ Vinacom...
MỤC LỤC
1
Luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn - Người đăng: Dương Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Luận văn 9 10 181