Ktl-icon-tai-lieu

Mặt tích cực, mặt trái trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế”.

Được đăng lên bởi meoconcokhimay1994
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM

MỤC LỤC
Phần 1: Mở đầu 2
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................2
2. Nội dung chính...........................................................................................2
3. Mục đích nghiên cứu.................................................................................2
Phần 2: Kiến thức cơ bản
3
1. Những thời cơ và thách thức của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ảnh
hưởng đến văn hóa Việt Nam.........................................................................3
1.1 Thời cơ..................................................................................................3
1.2 Thách thức............................................................................................3
2. Những thành tựu và hạn chế của quá trình xây dựng, phát triển văn
hóa Việt Nam trong thời kỳ kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế.....................4
2.1 Thành tựu.............................................................................................4
2.2 Hạn chế.................................................................................................7
KẾT LUẬN:

Trang 1

10

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM

Phần 1: Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
- Trong nền kinh tế thị trường hiện nay mọi quốc gia đều có cùng điều kiện và cơ
hội để thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa của chính mình. Nhưng đồng thời cũng đứng
trước những nguy cơ và thách thức nhất định, đặc biệt là vấn đề bảo vệ bản sắc dân tộc
và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đất nước ta cũng không ngoại lệ, quá
trình hội nhập đó đã mang đến cho chúng ta nhiều thời cơ nhưng bên cạnh cũng là
những thách thức. Bởi nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa đa dạng và phong phú, là
một nền văn hóa hài hòa những nét đặc sắc của hơn 50 dân tộc anh em trên dãi đất
hình chữ S. Sự hài hòa này thể hiện ở tính đa dạng mà thống nhất, được gìn giữ và
phát huy thông qua sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên nhiều
phương diện như phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, các loại hình nghệ thuật...
Nên nếu không chọn lọc kỹ lưỡng thì không chỉ nền văn minh của nhân loại mà ngay
cả những mặt tiêu cực chúng ta cũng tiếp thu. Chính vì thế mà việc xây dựng và phát
triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ này hết sức quan trọng và được đặt lên hàng
đầu.
- Quá trình đó đã và đang được thực hiện nhưng vì muốn điểm lại những thành tựu
đã đạt được cũng như những sai lầm đã vấp phải, nhóm chúng ...
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM
MỤC LỤC
Phần 1: Mở đầu 2
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................2
2. Nội dung chính...........................................................................................2
3. Mục đích nghiên cứu.................................................................................2
Phần 2: Kiến thức cơ bản 3
1. Những thời cơ và thách thức của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ảnh
hưởng đến văn hóa Việt Nam.........................................................................3
1.1 Thời cơ..................................................................................................3
1.2 Thách thức............................................................................................3
2. Những thành tựu và hạn chế của quá trình xây dựng, phát triển văn
hóa Việt Nam trong thời kỳ kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế.....................4
2.1 Thành tựu.............................................................................................4
2.2 Hạn chế.................................................................................................7
KẾT LUẬN: 10
Trang 1
Mặt tích cực, mặt trái trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mặt tích cực, mặt trái trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế”. - Người đăng: meoconcokhimay1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Mặt tích cực, mặt trái trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế”. 9 10 728