Ktl-icon-tai-lieu

Mỹ Tho xưa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 8917 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỸ THO XƯA
1861-1945
TRONG NAM KỲ LỤC TỈNH

Mặc Nhân TVC

1|Trang

VÀI HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO XƯA

2|Trang

Không ảnh Mỹ Tho

Chợ Mỹ Tho

Ga xe lửa

Một góc chợ
3|Trang

Tháp nước

Vàm sông Bảo Định

Trường Nguyễn Đình Chiểu

Nhà Bảo sanh
4|Trang

Chiếc tàu mang tên “Mỹ Tho”

Chợ Hàng Bông

Bắc Rạch Miễu trước 1960

Phụ nữ Mỹ Tho

Chợ Mỹ Tho nhìn từ bên kia sông
5|Trang

MỸ THO XƯA (1861-1945)
TRONG NAM KỲ LỤC TỈNH
PHẦN MỞ ĐẦU
MỞ ĐẦU
LƯỚT QUA NGUỒN GỐC ĐỊA DANH MỸ THO
Sách sử cũng như các nhà viết sử
đương đại cũng đã nói nhiều về địa
danh Mỹ Tho. Dường như tất cả
cũng cùng một ý niệm là Mỹ Tho
bắt nguồn từ phương ngữ gốc Khờ
me như Mê Sor biến thể thành Mỹ
và Tho qua người Việt, có nghĩa là
xứ có người con gái da trắng, đẹp.
Từ đó Mỹ, vốn dĩ từ chữ Hán là
đẹp, nhưng từ Tho không có trong
chữ Hán nên có lối viết khác nhau qua chữ Nôm, có hai lối viết, để chỉ
vùng nước thơm hay cỏ thơm. (trích dẫn từ các sử liệu).
Nhưng Mỹ Tho dù nguồn gốc từ đâu, đã là một từ quốc ngữ một
từ Việt Nam chỉ một địa danh từ gần 4 thế kỷ qua, đã thắm sâu vào tâm
hồn chúng ta như một phần của tình yêu quê hương, tình yêu đất nước,
quá đủ cho chúng ta người Việt Nam, nhất là người Mỹ Tho hảnh diện
với mỹ từ đó rồi.
Mỹ Tho trong lịch sử là một vùng đất quan yếu được sớm khai
phá, được một đại trường giang bồi đắp, là một thành phố có tổ
chức…theo từng trang sử cũ trich dẫn như sau:
A.- Theo “Gia Định thành thông chí”
1. Mỹ Tho đồn: Đồn Mỹ Tho tại phía nam trấn, xưa là rừng
hoang, hổ báo làm hang ổ…(Tại trấn Nam nhất lý hứa, cựu vi hoang
lâm, hổ báo quần huyệt..).
2. Mỹ Tho sông ngòi: Sông Mỹ Tho ở trước mặt trấn, là con sông
lớn của trấn, bắt nguồn từ nội địa tỉnh Vân Nam…(Tại trấn tiền, vi bản
trấn đại giang, kỳ nguyên phát ư nội địa Vân Nam tỉnh…).

6|Trang

B.- Theo “Đại Nam nhất thống chí”
3. Mỹ Tho phố lớn: chợ, quán: chợ Mỹ Tho tại huyện Kiến Hưng,
thường gọi là chợ là phố lớn. Nhà ngói, rui chạm, đình cao, chùa rộng.
Sông sâu tàu thuyền, buồm giong qua lại như dệt cửi…(Mỹ Tho thị tại
Kiến Hưng huyện, tục danh đại phố thị, ngõa ốc, điêu manh, cao đình,
quảng tự. Dương hà thuyền sưu phẩm tường, vãng lai như chức ty…)
4. Mỹ Tho quan thuế: Cửa ải Mỹ Tho ở huyện Kiến Hưng, năm
thứ mười sáu Minh Mạng lập ra cửa ải thu thuế. Đến năm thứ ba Thiệu
Trị thì bãi bỏ…(Tại Kiến Hưng huyện, Minh Mạng thập lục niên, thiết
quan chinh thuế. Thiệu Trị tam niên đình…)
C.- Theo “Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ” (“Histoire de la
conquête de la Cochinchine”), Tác giả, người Pháp viết: Sài Gòn là ...
1 | T r a n g
MỸ THO XƯA
1861-1945
TRONG NAM KỲ LỤC TỈNH
Mặc Nhân TVC
Mỹ Tho xưa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mỹ Tho xưa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Mỹ Tho xưa 9 10 910