Ktl-icon-tai-lieu

NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM XƯA VÀ NAY

Được đăng lên bởi Vy Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM XƯA VÀ NAY
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, con người Việt Nam
đã hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Đó là sự gắn kết cá nhân, gia đình
và xã hội, là tinh thần kiên cường, anh dũng, tạo nên sức mạnh cộng đồng để
tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong đó vai trò của người phụ
nữ với thiên chức làm mẹ, làm vợ, vừa “lo việc nước, vừa đảm việc nhà” góp
phần không nhỏ trong việc hình thành những phẩm chất truyền thống tốt đẹp
của phụ nữ Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác, đó chính là yêu nước,
anh hùng, đảm đang, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung và giàu đức hi sinh.
Ở khu vực Á Đông, hiếm có dân tộc nào phụ nữ lại đóng vai trò quan
trọng trong xã hội như ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ
Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc và xây dựng đất nước. Ngay từ những buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại
bang xâm lược, bà Trưng bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù.
Thế kỷ 20, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử lại ghi nhận
hàng vạn tấm gương phụ nữ, các chị, các mẹ không ngại gian khổ, không tiếc
máu xương, sẵn sàng chiến đấu, lao động, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời
mình mà cả con em cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đó là người con gái đất đỏ
Võ Thị Sáu (1937-1953) khi mới 12 tuổi, đã ném lựu đạn giết chết ba tên chỉ
huy Pháp, nổi tiếng về tài tình báo, biệt động và giao liên đặc biệt cho đến khi bị
Pháp bắt năm 15 tuổi, trong tù chị vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến lúc
hi sinh khi chưa đầy 17 tuổi; là chị Út Tịch, Anh hùng quân đội thời chống Mỹlà người mẹ của chín đứa con, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, đánh giặc
rất hăng hái, có nhiều mưu mẹo tài tình, khi có thai 8 tháng vẫn chỉ huy du kích
hạ hai đồn giặc.Với câu nói nổi tiếng “ đánh giặc còn cái lai quần cũng đánh”
thể hiện ý chí kiên cường của người nữ anh hùng.
Xuyên suốt lịch sử giữ nước và xây dựng đất nước, người phụ nữ Việt
Nam có vai trò hết sức quan trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, thời đại nào thì
người phụ nữ cũng là hậu phương và tiền tuyến vững chắc. Ngày nay, đất nước
đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục
không thể thiếu vắng vai trò của người phụ nữ. Đối với người phụ nữ, tu dưỡng
đạo đức là một phần để làm nên nét đẹp cho họ. Phẩm chất người phụ nữ Việt
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được tổng quát
hóa thành 4 chuẩn mực đạo đức: Tự tin, tự trọng, đảm đang, tru...
1
NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM XƯA VÀ NAY
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, con người Việt Nam
đã hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Đó sgắn kết nhân, gia đình
và xã hội, là tinh thần kiên cường, anh dũng, tạo nên sức mạnh cộng đồng để
tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kthù. Trong đó vai trò của người phụ
nữ với thiên chức làm mẹ, làm vợ, vừa lo việc nước, vừa đảm việc nhà” góp
phần không nhỏ trong việc hình thành những phẩm chất truyền thống tốt đẹp
của phụ nữ Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác, đó chính yêu nước,
anh hùng, đảm đang, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung và giàu đức hi sinh.
khu vực Á Đông, hiếm dân tộc nào phụ nữ lại đóng vai trò quan
trọng trong hội như Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ
Việt Nam đã những đóng góp to lớn cho snghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc và xây dựng đất nước. Ngay tnhững buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại
bang xâm lược, Trưng Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù.
Thế kỷ 20, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử lại ghi nhận
hàng vạn tấm gương phụ nữ, các chị, các mẹ không ngại gian khổ, không tiếc
máu xương, sẵn sàng chiến đấu, lao động, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời
mình mà cả con em cho độc lập tdo của Tổ quốc. Đó là người con gái đất đỏ
Thị Sáu (1937-1953) khi mới 12 tuổi, đã ném lựu đạn giết chết ba tên chỉ
huy Pháp, nổi tiếng về tài tình báo, biệt động và giao liên đặc biệt cho đến khi bị
Pháp bắt năm 15 tuổi, trong tù chị vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến lúc
hi sinh khi ca đầy 17 tuổi; là chÚt Tịch, Anh hùng quân đội thời chống Mỹ-
người mcủa chín đứa con, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, đánh giặc
rất hăng hái, nhiều mưu mẹo tài tình, khi thai 8 tháng vẫn chỉ huy du kích
hạ hai đồn giặc.Với câu nói nổi tiếng đánh giặc còn cái lai quần cũng đánh”
thể hiện ý chí kiên cường của người nữ anh hùng.
Xuyên suốt lịch sử giữ nước xây dựng đất nước, người phụ nViệt
Nam vai trò hết sức quan trọng. trong hoàn cảnh nào, thời đại nào thì
người phụ nữ ng là hậu phương và tiền tuyến vững chắc. Ngày nay, đất nước
đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục
không thể thiếu vắng vai trò của người phụ nữ. Đối với người phụ nữ, tu dưỡng
đạo đức một phần để làm nên nét đẹp cho họ. Phẩm chất người phụ nữ Việt
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được tổng quát
hóa thành 4 chuẩn mực đạo đức: Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu.
Nói đến phẩm chất tự tin của người phụ nữ, đó chính người tin tưởng
vào năng lực bản thân, tđánh gmặt mạnh, mặt yếu của mình. Nvậy, n
bao giờ hết, người phụ nữ cần sự tự tin để đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ
mới, phát triển hội nhập. Muốn được sự tự tin, người phụ nữ phải m
nghĩ, dám làm, tin vào khả năng thành công của mình. Họ phải tích cực học tập,
lao động sáng tạo, không ngừng học hỏi. ng với đó không quên rèn luyện
NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM XƯA VÀ NAY - Trang 2
NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM XƯA VÀ NAY - Người đăng: Vy Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM XƯA VÀ NAY 9 10 635