Ktl-icon-tai-lieu

Nghe thuat noi doi trong tuyen dung

Được đăng lên bởi valy92
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nói dối trong tuyển dụng

1. Thật thà không phải lúc nào cũng tốt. Có những người rất giỏi nhưng thiếu kỹ
năng giao tiếp, lại thêm quá thành thật nên rất hay thất bại trong cuộc phỏng vấn
xin việc, hoặc bị ép lương... dù có thể anh/chị ta có năng lực. Nếu thất bại ở cuộc
phỏng vấn thì sẽ chẳng bao giờ anh/ chị ta có thể chứng minh là anh/chị ta có năng
lực hay không?
Những lời nói dối ở bài này, cũng như đầy rẫy những quyển sách dạy chúng ta
cách trả lời phỏng vấn xin việc, tôi cho rằng nó vô hại. Nó giúp bạn đạt được mục
tiêu nhất thời là khả năng được tuyển dụng (đặc biệt là rất hiệu quả ở một số nơi
chỉ phỏng vấn kiểu... thi ứng xử). Tuy nhiên, điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu
bạn không qua được những thử thách trong thời gian thử việc. Tôi cho rằng những
lời nói dối này trong lúc phỏng vấn là vô hại vì chẳng doanh nghiệp nào làm từ

thiện bằng cách trả lương cho nhân viên ngồi chơi, nên nếu chỉ giỏi nói ở một
công việc không thuộc chuyên môn... nói thì không thể tồn tại ở doanh nghiệp 1
tuần chứ đừng nói là hết thời gian thử việc (tôi không đề cập đến những trường
hợp quá “đặc biệt”).
2. Nộp đơn xin việc vào một công ty không đồng nghĩa với người xin việc muốn
gắn bó lâu dài với công ty. Bỏ qua một số vấn đề phát sinh trong quá trình làm
việc, tôi cho rằng trong thực tế có không ít người làm việc chỉ nhằm vào mục tiêu
ngắn hạn, như lương, học hỏi kinh nghiệm, không ngồi chơi trong khoảng thời
gian chờ một dự án riêng của họ... Nên nếu nói thẳng nói thật mục đích thực sự
của họ, thì khả năng thành công khi phỏng vấn là bao nhiêu? Theo tôi, trường hợp
này cũng không thể kết luận rằng người xin việc này làm... hại doanh nghiệp, bởi
một điều duy nhất nếu anh/ chị ta không làm được việc thì doanh nghiệp sẽ sớm
mời khỏi công ty thậm chí khi chưa hết thời gian thử việc.
3. Thái độ của một người với công việc sẽ phần nào thể hiện bản chất thật của họ
trong cuộc sống. Và cái thuộc về bản chất thì khó che đậy trong khoảng thời gian
dài được. Nếu thực tế và những điều người này nói khác xa nhau quá thì khó làm
nơi đâu bền được. Tuy nhiên, tôi thấy người thế này không phải ít trong xã hội. Họ
cũng cần đi làm kiếm tiền nên nếu họ nói dối để thành công khi phỏng vấn thì điều
này cũng chẳng có gì đáng lên án. Nếu có, nên nhìn lại cách phỏng vấn của doanh
nghiệp.

Muốn thành công: hãy nói dối!
Bạn luôn tâm niệm rằng “Thật thà là cha quỷ quái”, rằng chẳng có lời nói dối nào
qua được mắt nhà tuyển dụng. Nhưng đôi khi chính sự thật thà thái quá lại biến
bạn trở thàn...
Nói di trong tuyn dng
1. Tht thà không phi lúc nào cũng tt. Có nhng người rt gii nhưng thiếu k
năng giao tiếp, li thêm quá thành tht nên rt hay tht bi trong cuc phng vn
xin vic, hoc b ép lương... dù có th anh/ch ta có năng lc. Nếu tht bi cuc
phng vn thì s chng bao gi anh/ ch ta có th
chng minh là anh/ch ta có năng
lc hay không?
Nhng li nói di bài này, cũng như đầy ry nhng quyn sách dy chúng ta
cách tr li phng vn xin vic, tôi cho rng nó vô hi. Nó giúp bn đạt được mc
tiêu nht thi là kh năng được tuyn dng (đặc bit là rt hiu qu mt s nơi
ch phng vn kiu... thi ng x). Tuy nhiên, điu này s chng có ý nghĩa gì nếu
bn không qua được nhng th thách trong thi gian th vic. Tôi cho rng nhng
li nói di này trong lúc phng vn là vô hi vì chng doanh nghip nào làm t
Nghe thuat noi doi trong tuyen dung - Trang 2
Nghe thuat noi doi trong tuyen dung - Người đăng: valy92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghe thuat noi doi trong tuyen dung 9 10 578