Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch của thế giới và Việt Nam, vận dụng cho khu phố cổ Hà Nội

Được đăng lên bởi Kẹo Bông Ngọt
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2089 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Nghiên cứu kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch của thế
giới và Việt Nam, vận dụng cho khu phố cổ Hà Nội
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết, lý do lựa chọn đề tài

Ngày nay, du lịch đang dần trở thành một xu hướng tiêu dùng mới và
không thể thiếu của con người trong thời đại công nghiệp hiện nay. Được biết
đến như một ngành công nghiệp không khói với tốc độ phát triển nhanh chóng,
du lịch đang dần khẳng định được vai trò của mình trong tổng thu nhập quốc
dân của rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam trong
mắt du khách nước ngoài luôn là điểm đến an toàn và mến khách, vì vậy an
toàn chính là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch.
- Lý do lý luận
Maslow đã đưa ra thuyết nhu cầu của con người dưới dạng hình tháp
hay còn gọi là tháp nhu cầu của Maslow. Thuyết này đã khẳng định rằng, an
toàn là một nhu cầu cơ bản mà bất cứ ai cũng cần có. Nhu cầu an toàn – cần có
cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản
được đảm bảo. Mọi nhu cầu của con người, trong đó có cả nhu cầu đi du lịch
cũng đều cần đề cao tính an toàn. Du lịch là một nhu cầu ở mức cao trong tháp
nhu cầu của Maslow, nó có thể là nhu cầu được tôn trọng hoặc cao hơn là nhu
cầu được tự thể hiện mình. Rất nhiều người luôn tự hào trước người khác vì
mình được đi đây đi đó, đến những nơi mà người khác chưa được đến, tiêu
dùng như dịch vụ cao cấp, chất lượng cao hơn người khác. Có thể nói rằng,
việc đi du lịch cũng có thể tạo nên sự tự tin cũng như uy tín cho một người nào
đó. Tuy nhiên, muốn thỏa mãn được các mức nhu cầu cao hơn, trước tiên con
người phải được thỏa mãn những nhu cầu bậc thấp hơn, đóng vai trò quan
trọng hơn đó là các nhu cầu về sinh lý, an toàn cũng như nhu cầu xã hội. Giải
quyết và đảm bảo đầy đủ về các nhu cầu bấc thấp, tất yếu con người sẽ tìm đến
và cố gắng để thỏa mãn các nhu cầu bậc cao hơn. Do đó, việc đảm bảo nhu cầu
an toàn cho khách du lịch cũng là một mấu chốt quan trọng nhằm thu hút, lôi
kéo khách chấp nhận và thực hiện tiêu dùng các dịch vụ du lịch của doanh
nghiệp. Một điểm đến du lịch được gọi là có hình ảnh đẹp trong lòng khách du
lịch, ngoài các yếu tố tài nguyên du lịch đẹp đẽ, phong phú; người dân bản địa
thân thiện, hiếu khách; các dịch vụ cung cấp có chất lượng cao...thì tính an
toàn trong khi tiêu dùng các dịch vụ đó cũng vô cùng quan trọng, nó có tác
động trực tiếp đến hình ảnh của điểm đến. Du khách hầu hết là có xu hướng
tìm đến những điểm đến có tính an toàn cao, ít biến đ...
Đề tài: Nghiên cứu kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch của thế
giới và Việt Nam, vận dụng cho khu phố cổ Hà Nội
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết, lý do lựa chọn đề tài
Ngày nay, du lịch đang dần trở thành một xu hướng tiêu dùng mới
không thể thiếu của con người trong thời đại công nghiệp hiện nay. Được biết
đến như một ngành công nghiệp không khói với tốc độ phát triển nhanh chóng,
du lịch đang dần khẳng định được vai trò của mình trong tổng thu nhập quốc
dân của rất nhiều nước trên thế giới, trong đó Việt Nam. Việt Nam trong
mắt du khách ớc ngoài luôn điểm đến an toàn mến khách, vậy an
toàn chính là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch.
- Lý do lý luận
Maslow đã đưa ra thuyết nhu cầu của con người dưới dạng hình tháp
hay còn gọi tháp nhu cầu của Maslow. Thuyết này đã khẳng định rằng, an
toàn là một nhu cầu cơ bản mà bất cứ ai cũng cần có. Nhu cầu an toàn – cần có
cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, i sản
được đảm bảo. Mọi nhu cầu của con người, trong đó cả nhu cầu đi du lịch
cũng đều cần đề cao tính an toàn. Du lịch một nhu cầu mức cao trong tháp
nhu cầu của Maslow, thể nhu cầu được tôn trọng hoặc cao hơn nhu
cầu được tự thể hiện mình. Rất nhiều người luôn tự hào trước người khác
mình được đi đây đi đó, đến những nơi người khác chưa được đến, tiêu
dùng như dịch vụ cao cấp, chất lượng cao hơn người khác. thể nói rằng,
việc đi du lịch cũng có thể tạo nên sự tự tin cũng như uy tín cho một người nào
đó. Tuy nhiên, muốn thỏa mãn được c mức nhu cầu cao hơn, trước tiên con
người phải được thỏa mãn những nhu cầu bậc thấp hơn, đóng vai trò quan
trọng hơn đó các nhu cầu về sinh lý, an toàn cũng như nhu cầu hội. Giải
quyết và đảm bảo đầy đủ về các nhu cầu bấc thấp, tất yếu con người sẽ tìm đến
và cố gắng để thỏa mãn các nhu cầu bậc cao hơn. Do đó, việc đảm bảo nhu cầu
an toàn cho khách du lịch cũng một mấu chốt quan trọng nhằm thu hút, lôi
kéo khách chấp nhận thực hiện tiêu dùng các dịch vụ du lịch của doanh
nghiệp. Một điểm đến du lịch được gọi là hình ảnh đẹp trong lòng khách du
lịch, ngoài các yếu tố tài nguyên du lịch đẹp đẽ, phong phú; người dân bản địa
thân thiện, hiếu khách; các dịch vụ cung cấp chất lượng cao...thì tính an
toàn trong khi tiêu dùng các dịch vụ đó cũng cùng quan trọng, tác
động trực tiếp đến hình ảnh của điểm đến. Du khách hầu hết xu hướng
tìm đến những điểm đến tính an toàn cao, ít biến động về chính trị, an ninh
Nghiên cứu kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch của thế giới và Việt Nam, vận dụng cho khu phố cổ Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch của thế giới và Việt Nam, vận dụng cho khu phố cổ Hà Nội - Người đăng: Kẹo Bông Ngọt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Nghiên cứu kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch của thế giới và Việt Nam, vận dụng cho khu phố cổ Hà Nội 9 10 787