Ktl-icon-tai-lieu

NHẬN ĐỊNH VỀ KHỔNG GIÁO

Được đăng lên bởi jos-nguyenvansu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬN ĐỊNH VỀ KHỔNG GIÁO
Khổng Giáo (hay Nho Giáo ) là một hệ thống tư tưởng thiết lập những quy
phạm đạo đức, tổ chức đời sống cá nhân, đạo đức và tổ chức xã hội, nguyên tắc ứng
xử giữa cá nhân với các mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội. Hệ thống tư tưởng
này dần dần được chấp nhận và phổ biến ở nhiều nước Đông Á, từ lâu đã ăn sâu vào
tâm thức của nhiều dân tộc và trở thành quan điểm, lối sống, cách tư duy và văn hoá
của họ. Trong đó, Việt nam là một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu đậm của luồng tư
tưởng này trong suốt một thời gian dài của lịch sử dân tộc .
Học thuyết của Khổng Tử lấy chữ NHÂN (Tình Thương) làm gốc. Tư tưởng
này xuyên suốt trong cách hành xử của con người trong tổ chức xã hội và định chế xã
hội ( theo Nho Giáo ) cũng phải lấy tư tưởng này làm cơ bản.
Đối với CÁ NHÂN

Đạo đức nền tảng của mỗi cá nhân được căn cứ trên các đức tính :
NHÂN : Lòng thương người, tình tương thân tương ái với nhau trong xã hội .
NGHĨA : Trợ giúp mọi người những việc đúng việc phải, cứu giúp người hoạn nạn,
hỗ trợ kẻ khó khăn, nâng đỡ người yếu đuối.
LỄ : Quan hệ xã hội tuân theo Trật Tự hợp lý và cần thiết như cấp bậc lớn nhỏ, thứ
tự trên dưới, trước sau.
TRÍ : Tư duy đúng đắn, hiểu biết rõ ràng về hình tướng, bản thể và ứng dụng của mọi
sự, mọi vật.
TÍN : Trung thực, thành tín ở mọi nơi mọi lúc để mọi người có thể tin tưởng được.
Năm đức tính trên được gọi là NGŨ THƯỜNG
Ngoài năm đức tính này, con người cần phải có thêm các tánh hạnh quan trọng khác
là : Trung, Dũng, Cần, Kiệm, Liêm, Sỉ.
TRUNG : không phải bội lại những gì mình đã và đang phục vụ

DŨNG : Can đảm mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn trở ngại hoặc cám dỗ
cũng như sự sợ hãi của bản thân để thực hiện được những đức tính cao đẹp của con
người.
CẦN : Siêng năng chăm chỉ làm những điều tốt đẹp và hữu ích cho bản thân
mình và người khác.
KIỆM : Tiết kiệm, chi tiêu vừa phải đúng mức cần thiết, không hoang phí,
không keo kiệt, bủn xỉn.
LIÊM : Ngay thẳng, trong sạch, chính trực, không quanh co khuất tất, mưu
mô gian xảo, nhằm có được lợi ích bất chính cho bản thân mình.
SỈ : Biết xấu hổ với người khác và xấu hổ với chính bản thân mình khi làm
những việc xấu xa, độc ác, vô lương tâm, vô đạo đức.
Trong những đức tính quan trọng của con người DŨNG và CẦN là hai đức
tính nòng cốt, làm trụ cột để cho những đức tính kia tồn tại. Thiếu “Dũng”, người ta
có thể sợ hãi hay nhụt chí hoặc bị cám dỗ bởi hoàn cảnh. Thiếu “Cần” người ta không
đủ siêng năng để làm những việc cần làm.
Để giữ được khí tiết, trung chính của m...
NHẬN ĐỊNH VỀ KHỔNG GIÁO
Khổng Giáo (hay Nho Giáo ) một hệ thống tư tưởng thiết lập những quy
phạm đạo đức, tổ chức đời sống nhân, đạo đức và tổ chức hội, nguyên tắc ứng
xử giữa nhân với các mối quan hệ trong gia đình, ngoài hội. Hệ thốngtưởng
này dần dần được chấp nhận phổ biến nhiều nước Đông Á, từ lâu đã ăn sâu vào
tâm thức của nhiều dân tộc và trở thành quan điểm, lối sống, cách tư duyvăn h
của h. Trong đó, Việt nam một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu đậm của luồng
tưởng này trong suốt một thời gian dài của lịch sử dân tộc .
Học thuyết của Khổng Tử lấy chữ NHÂN (Tình Thương) làm gốc. Tư tưởng
này xuyên suốt trong cách hành xử của con người trong tổ chức xã hội và định chế xã
hội ( theo Nho Giáo ) cũng phải lấy tư tưởng này làm cơ bản.
Đối với CÁ NHÂN
Đạo đức nền tảng của mỗi cá nhân được căn cứ trên các đức tính :
NHÂN : Lòng thương người, tình tương thân tương ái với nhau trong xã hội .
NGHĨA : Trợ giúp mọi người những việc đúng việc phải, cứu giúp người hoạn nạn,
hỗ trợ kẻ khó khăn, nâng đỡ người yếu đuối.
LỄ : Quan hệ xã hội tuân theo Trật Tự hợp lý và cần thiết như cấp bậc lớn nhỏ, thứ
tự trên dưới, trước sau.
TRÍ : Tư duy đúng đắn, hiểu biết rõ ràng về hình tướng, bản thể và ứng dụng của mọi
sự, mọi vật.
TÍN : Trung thực, thành tín ở mọi nơi mọi lúc để mọi người có thể tin tưởng được.
Năm đức tính trên được gọi là NGŨ THƯỜNG
Ngoài năm đức tính này, con người cần phải có thêm các tánh hạnh quan trọng khác
là : Trung, Dũng, Cần, Kiệm, Liêm, Sỉ.
TRUNG : không phải bội lại những gì mình đã và đang phục vụ
NHẬN ĐỊNH VỀ KHỔNG GIÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬN ĐỊNH VỀ KHỔNG GIÁO - Người đăng: jos-nguyenvansu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
NHẬN ĐỊNH VỀ KHỔNG GIÁO 9 10 956