Ktl-icon-tai-lieu

Nhân tướng học

Được đăng lên bởi Hoàng Lê
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nhân Tướng Học
Tác giả: Hy Trương
Phát hành: 15/07/2008

Nhưng, lại có rất ít người khảo cứu thâm sâu ngành tướng pháp. Cho nên ngành này vẫn
còn bị dư luận xem như một môn học huyền bí. Ngộ nhận này sở dĩ có một phần là do
những người hành nghề, vì mục đích quảng cáo, đã huyền bí hóa khoa bói tóan, phần khác
vì các sách hiện có chưa diễn xuất được quan niệm nhân bản và nền tảng thực nghiệm của
tướng học. Tác phẩm tướng học hiện nay ở nước ta vừa ít ỏi, vừa đơn sơ, lại mang nặng tính
cách hoang đường, hoặc quá thiên về phần thực hành, nặng về giai thọai mà bỏ phần lý
thuyết băn bản, cho nên không xây dựng được một học thuyết vững chãi cho khoa nhân
tướng.
Ngay từ buổi sơ khai, khoa này là một bộ môn nhân văn, bao trùm một lãnh vực vô cùng
phong phú, có một nền tảng nhân bản và một phương pháp thực nghiệm hết sức rõ rệt.
Thật vậy, nhân tướng học Á đông đã tổng hợp tất cả bộ môn tâm lý học Tây Phương vào
một mối. Tâm lý học Tây Phương khảo sát con người qua nhiều chuyên khoa riêng rẽ. Có
học phái chuyên khảo ý thức và tiềm thức (conscience et subconscience), có học phái
nghiên cứu tính tìn(carratérologie), có học phái chuyên khảo tác phong (behaviorisme). Sự
tồn tại song song của những chuyên khoa đó cho thấy nhân học Tây Phương phân tích con
người nhiều hơn là tổng hợp con người. Một khảo hướng như thế không tránh nổi khuyết
điểm phiến diện. Khoa tướng Á-đông nhập chung các lãnh vực nhân học làm một. Những
nét tướng của khoa nhân học Á-đông đồng thời mang ý nghĩa tính tình lẫn tác phong.
Nhưng, tướng học Á-đông không dừng chân ở đó. Khoa này còn đào sâu cả địa hạt phú quý,
bệnh tật, thọ yểu, sinh kế, nghề nghiệp. Ngòai con người, Đông Phương còn nghiên cứu cả

đời người. Mặt khác, tướng học Á –đông còn tìm hiểu, qua nét tướng mỗi cá nhân, những chi
tiết liên quan đến những người khác có liên hệ mật thiết với mình: đó là cha mẹ, vợ chồng,
anh em, con cái, bạn bè.
Sau cùng, sự giải đóan của tướng học Á-đông còn rộng rãi và táo bạo hơn hẳn khoa tâm lý
Tây Phương. Từ nội tâm và liên hệ của con người, khoa tướng Á-đông tiên đóan luôn vận
mạng, dám khẳng định cả sự thành bại, thịnh suy, xét cả quá khứ lẫn tương lai không dừng
lại ở một giai đọan nào.
Về mặt quan niệm, tướng học Á-đông không có gì thần bí. Khoa này lúc nào cũng hướng về
con người và đời người làm đối tượng quan sát. Sự quan sát đó đặt nền tảng trên những nét
tướng con người. Tính tình và vận số khám phá được không bao giờ được suy diễn từ thần
linh hay từ những ý niệm trừu tượng. Đó là quan niệm ...
Nhân Tướng Học
Tác giả: Hy Trương
Phát hành: 15/07/2008
Nhưng, lại có rất ít người khảo cứu thâm sâu ngành tướng pháp. Cho nên ngành này vẫn
còn bị dư luận xem như một môn học huyền bí. Ngộ nhận này sở dĩ có một phần là do
những người hành nghề, vì mục đích quảng cáo, đã huyền bí hóa khoa bói tóan, phần khác
các sách hiện có chưa diễn xuất được quan niệm nhân bản và nền tảng thực nghiệm của
tướng học. Tác phẩm tướng học hiện nay ở nước ta vừa ít ỏi, vừa đơn sơ, lại mang nặng tính
cách hoang đường, hoặc quá thiên về phần thực hành, nặng về giai thọai mà bỏ phần lý
thuyết băn bản, cho nên không xây dựng được một học thuyết vững chãi cho khoa nhân
tướng.
Ngay từ buổi sơ khai, khoa này là một bộ môn nhân văn, bao trùm một lãnh vực vô cùng
phong phú, có một nền tảng nhân bản và một phương pháp thực nghiệm hết sức rõ rệt.
Thật vậy, nhân tướng học Á đông đã tổng hợp tất cả bộ môn tâm lý học Tây Phương vào
một mối. Tâm lý học Tây Phương khảo sát con người qua nhiều chuyên khoa riêng rẽ. Có
học phái chuyên khảo ý thức và tiềm thức (conscience et subconscience), có học phái
nghiên cứu tính tìn(carratérologie), có học phái chuyên khảo tác phong (behaviorisme). Sự
tồn tại song song của những chuyên khoa đó cho thấy nhân học Tây Phương phân tích con
người nhiều hơn là tổng hợp con người. Một khảo hướng như thế không tránh nổi khuyết
điểm phiến diện. Khoa tướng Á-đông nhập chung các lãnh vực nhân học làm một. Những
nét tướng của khoa nhân học Á-đông đồng thời mang ý nghĩa tính tình lẫn tác phong.
Nhưng, tướng học Á-đông không dừng chân ở đó. Khoa này còn đào sâu cả địa hạt phú quý,
bệnh tật, thọ yểu, sinh kế, nghề nghiệp. Ngòai con người, Đông Phương còn nghiên cứu cả
Nhân tướng học - Người đăng: Hoàng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nhân tướng học 9 10 556