Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN CỜ VÂY

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 192 trang   |   Lượt xem: 7375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vũ Thiện Bảo biên soạn

NHẬP MÔN
CỜ V ÂY

REVISED BY CONG

Mục lục
Chương 1: Quân cờ, bàn cờ và quy tắc chơi cờ

5

Bài 1: Giới thiệu về quân bàn cờ

5

Bài 2: Quy tắc

6

Chương 2: Luyện tập bắt quân và phương pháp bắt quân

11

Bài 1: Luyện tập

11

Bài 2: Bắt đôi, bắt tại cửa, bắt ôm

11

Bài 3: Chinh quân

16

Bài 4: Khoá

19

Bài 5: Vồ và vồ ngược

21

Bài 6: Nối không về

25

Bài 7: Chạy quân

27

Bài 8: Yếu lĩnh ăn quân ở biên, góc

29

Bài 9: So khí

31

Chương 3: Giới thiệu sơ qua về sống chết

37

Bài 1: Cờ sống cần có 2 mắt

37

Bài 2: Sống chung

40

Bài 3: Hình cờ sống chết thường gặp

42

Chương 4: Quy tắc thông thường về bố trí quân cờ

49

Bài 1: Góc vàng, biên bạc, ở giữa là cò khô

49

Bài 2: Cách cách đi công thủ thông thường

50

Bài 3: ý thức tấn công và phòng thủ

53

Bài 4: Tính toán thắng bại

56

Chương 5: Phương pháp công sát cơ bản

62

Bài 1: Khoét

62

Bài 2: Kẹp

64

Bài 3:Đứng

66

Bài 4: Điểm

69

Bài 5: Khoá bay, khoá mềm

70

Bài 6: Lăn đánh

72

Bài 7: Lột ngược ủng

74

Chương 6: Hình sống chết cơ bản

78

Chương 7: Liên lạc và chia cắt

81

Bài 1: Liên lạc
2

81

Bài 2: Chia cắt
Chương 8: Thí quân

87
90

Bài 1: Thí quân tự nhiên

90

Bài 2: Chiến thuật thí quân

91

Chương 9: Sát khí

95

Bài 1: Nhận thức cơ bản về sát khí

95

Bài 2: Phương pháp kéo dài khí bên mình và phương pháp xiết khí địch

97

Chương 10: Cướp

101

Bài 1: Các loại cướp

101

Bài 2: Vận dụng cướp trong chơi cờ

102

Chương 11: Hình cờ và các yếu điểm trong tấn công và phòng thủ

105

Bài 1: Hình đẹp và hình xấu

105

Bài 2: Yếu điểm trong tấn công và phòng thủ

107

Chương 12: Định thức sao

111

Chương 13: Cách chơi cờ chấp quân

116

Chương 14: giới thiệu Quan tử

123

Bài 1: Phương pháp tính toán quan tử

123

Bài 2: Các quan tử thường gặp

127

Bài 3: Kỹ xảo trong quan tử

130

Chương 15: Chiến thuật trong giai đoạn trung bàn

137

Bài 1: Chiến thuật công kích

137

Bài 2: Chiến thuật đả nhập

142

Bài 3: Sự lớn nhò của mở biên

147

Bài 4: Chiến thuật chuyển đổi

149

Bài 5: Chiến thuật gặm nông

151

Chương 16: Định thức và tuyển chọn định thức

154

Bài 1: Định thức treo thấp góc tiểu mục

154

Bài 2: Định thức treo cao góc tiểu mục

159

Bài 3: Định thức “mục ngoại”

161

Bài 4: Định thức cao mục

163

Bài 5: Định thức tam tam

164

Bài 6: Tuyển chọn định thức

164

Chương 17: Bố cục

169

Bài 1: Tri thức thông thường về bố cục.

169

Bài 2: Các phương pháp bố cục thường gặp.

173

3

Mở đầu
Cờ Vây hiện đã phát triển trên phạm vi thế...
Vũ Thin Bo biên son
NHP MÔN
C V ÂY
REVISED BY CONG
NHẬP MÔN CỜ VÂY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN CỜ VÂY - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
192 Vietnamese
NHẬP MÔN CỜ VÂY 9 10 424