Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 5057 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Original title:
Napoleon Hill’s Golden Rules: The Lost Writings
by Napoleon Hill
Copyright © 2008 by Napoleon Hill Foundation
Vietnamese Edition © 2010 by First News – Tri Viet
Published by arrangement with The Napoleon Hill Foundation.
All rights reserved.

NAPOLEON HILL’S GOLDEN RULES
– NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA NAPOLEON HILL –
Công ty First News – Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát
hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp ồng chuyển
giao bản quyền với The Napoleon Hill Foundation, Hoa Kỳ.
Bất cứ sự sao chép nào không ược sự ồng ý của First News ều
là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật Bản
quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu Trí tuệ
Berne.
CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT – FIRST NEWS
11H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM
Tel: (84.8) 38227979 – 38227980 – 38233859 – 38233860
Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Web: 

Biên dịch:
Kim Vân – Xuân Dung – Giang Thủy

FIRST NEWS
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Lời giới thiệu

N

hư hàng triệu ộc giả trên thế giới, có lẽ bạn cũng ã
từng ọc qua những tác phẩm của Napoleon Hill và
ã thu ược những bài học bổ ích. Dù bạn là người tôn sùng
những trang viết của ông hay ây là lần ầu tiên bạn ọc tác
phẩm của Napoleon Hill, chắc chắn bạn sẽ luôn tìm thấy lợi ích
thiết thực từ những trang sách ông viết về tiềm năng của con
người chúng ta.
Cuốn sách bạn ang cầm trên tay là tập hợp các bài viết
trong những tạp chí ã ược Hill xuất bản hơn 80 năm về trước.
Hill’s Golden Rule Magazine (Tạp chí Những nguyên tắc vàng của
Hill) cùng Hill’s Magazine (Tạp chí Hill) ã ược xuất bản một
vài năm trước khi cuốn sách ầu tiên của Hill xuất hiện. Những
lời khuyên của Hill nằm trong một loạt các bài viết về tiềm năng
của con người.
Những ngọn núi hẻo lánh của vùng Wise County, Virginia,
nơi Hill ược sinh ra vào năm 1883, ã không tạo nhiều cơ hội
5

NAPOLEON HILL’S GOLDEN RULES

cho một cậu trai sinh trưởng trong nghèo khó. Mẹ của Hill mất
năm ông lên 10, cha ông tái hôn vài năm sau ó. Nhưng mẹ kế
của Hill - bà Martha - ã chở che và mang lại phúc lành cho
cuộc ời cậu thiếu niên sớm chịu nhiều bất hạnh. Bà l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill 9 10 25