Ktl-icon-tai-lieu

Nững nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 344 trang   |   Lượt xem: 4475 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Original title:
Classic Drucker
by Peter F. Drucker
Original Work Copyright © 2006 Harvard Business School
Publishing Corporation.
Vietnamese Edition © 2011 by First News - Tri Viet
This edition published by arrangement with Harvard Business Press.
All rights reserved.

Công ty First News – Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát hành
ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp đồng chuyển giao bản
quyền với NXB Trường Đại học Kinh doanh Harvard, Hoa Kỳ.
Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của First News
đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật
Bản quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu Trí
tuệ Berne.

CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT – FIRST NEWS
11H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM
Tel: (84.8) 38227979 – 38227980 – 38233859 – 38233860
Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

“THE MAN WHO INVENTED MANAGEMENT” - Business Week

Biên dịch:

Vương Bảo Long – Hồng Dũng

FIRST NEWS

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Lời giới thiệu

“40

năm trước, chỉ một số ít người nói về tầm quan trọng
của quản trị và tất cả đều bị cho là điên rồ”, Peter Drucker phát
biểu vào mùa xuân năm 2005 trước các khán thính giả đang tập
trung để tôn vinh giải thưởng McKinsey dành cho ông, giải
thưởng được trao cho các tác giả có bài báo hay nhất trong năm
đăng trên tờ Harvard Business Review. Đây là lần thứ bảy ông
nhận được vinh dự này, lần này với bài báo “Điều gì làm nên
một nhà quản trị hiệu quả”. Chưa ai từng giành được nhiều giải
McKinsey đến thế.
Ông có nói quá đôi chút, nhưng 40 năm hay 50 năm không
thành vấn đề, vì phát biểu này hoàn toàn đúng đắn. Nửa thế kỷ
trước, quản trị hầu như chỉ được hiểu như một khái niệm và
thực tế không được xem là một ngành khoa học chính thức. Từ
“quản trị” xuất hiện đây đó trong quyển sách kinh điển The
Organization Man của William H. Whyte năm 1956, nhưng hầu
hết được dùng dưới dạng tính từ như trong cách dùng “nhà
quản trị cấp trung” (“the average management man”), “chính
sách quản trị” (“management policy”) hay dạng danh từ chung
5

NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ BẤT BIẾN MỌI THỜI ĐẠI

đồng nghĩa với từ “các ông chủ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nững nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
344 Vietnamese
Nững nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại 9 10 209