Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi nguyenthikieunga3005
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 6624 lần   |   Lượt tải: 12 lần
1/Thế nào là cách mạng công nghiệp, những thành tựu của KHCN nửa sau thế kỷ XX có
tác động thế nào đến quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt Nam hiện nay.
1. Thế nào là cách mạng công nghiệp.
- Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản
các điều kiện kinh tế-xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra
toàn thế giới. Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân
tay được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn. Tên gọi "Cách mạng
công nghiệp" thường dùng để chỉ giai đoạn thứ nhất của nó diễn ra ở cuối thế kỷ 18 và đầu
thế kỷ 19. Giai đoạn hai hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục ngay sau
đó từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
2. Tác động đến quá trình CNH – HĐH ở Việt Nam
Đặc trưng cơ bản:
- Sự phát triển của ngành năng lượng mới.
- Những vật liệu mới cho phép đổi mới và chế tạo những máy móc mới, trong đó có các tên
lửa cực mạnh mở ra kỉ nguyên vũ trụ.
- Cách mạng sinh học.
- Máy tính có thể làm hàng triệu đến vài tỉ phép tính trong một giây.
KẾT LUẬN
- Lịch sử văn minh nhân loại là một quá trình phát triển liên tục từ thấp tới cao, trong đó có
sự đóng góp của rất nhiều dân tộc, nhiều quốc gia. Có những dân tộc ngày nay không còn tồn
tại với tư cách một dân tộc độc lập, họ đã bị hoà tan trong quá trình lịch sử, nhưng dấu ấn mà
tổ tiên họ để lại tới ngày nay, nhân loại không thể quên, như hệ thống chữ viết A,b, g...của
người Phênixi. Không dân tộc nào trên thế giới không học hỏi, tiếp thu những giá trị văn
minh của các dân tộc khác. Giao lưu, trao đổi, học hỏi những giá trị văn minh lẫn nhau là qui
luật chung của tất cả các dân tộc.
- Thời cổ đại, trong quá trình phát triển gần như độc lập của mình, mỗi dân tộc cũng cũng đã
tiếp thu những giá trị văn minh của các dân tộc khác. Chúng ta đã biết, người Hy Lạp thời cổ
đại xây dựng được nền văn minh rực rỡ so với thời kì đó, trong đó có nhiều giá trị văn minh
họ tiếp thu từ người Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại rồi khái quát, phát triển lên. Tới thời Trung đại,
dù không thích người Arập nhưng người phương Tây cũng vẫn phải tiếp thu các chữ số mà
người Arập sử dụng, vẫn phải học cách làm giấy từ người Arập...( mặc dù trên chữ số trên
mặt các đồng hồ lớn ở nhà thờ phương Tây thì vẫn sử dụng chữ số La Mã). Xu thế hoà nhập,
tiếp thu những giá trị văn minh lẫn nhau là qui luật sống còn của mỗi dân tộc.
- Trong thời kì các nước thực dân phương Tây đi xâm chiếm các nước chậm phát ...
1/Thế nào là cách mạng công nghiệp, những thành tựu của KHCN nửa sau thế kỷ XX có
tác động thế nào đến quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt Nam hiện nay.
1. Thế nào là cách mạng công nghiệp.
- Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản
các điều kiện kinh tế-xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra
toàn thế giới. Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân
tay được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn. Tên gọi "Cách mạng
công nghiệp" thường dùng để chỉ giai đoạn thứ nhất của nó diễn ra ở cuối thế kỷ 18 và đầu
thế kỷ 19. Giai đoạn hai hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục ngay sau
đó từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
2. Tác động đến quá trình CNH – HĐH ở Việt Nam
Đặc trưng cơ bản:
- Sự phát triển của ngành năng lượng mới.
- Những vật liệu mới cho phép đổi mới và chế tạo những máy móc mới, trong đó có các tên
lửa cực mạnh mở ra kỉ nguyên vũ trụ.
- Cách mạng sinh học.
- Máy tính có thể làm hàng triệu đến vài tỉ phép tính trong một giây.
KẾT LUẬN
- Lịch sử văn minh nhân loại là một quá trình phát triển liên tục từ thấp tới cao, trong đó có
sự đóng góp của rất nhiều dân tộc, nhiều quốc gia. Có những dân tộc ngày nay không còn tồn
tại với tư cách một dân tộc độc lập, họ đã bị hoà tan trong quá trình lịch sử, nhưng dấu ấn mà
tổ tiên họ để lại tới ngày nay, nhân loại không thể quên, như hệ thống chữ viết A,b, g...của
người Phênixi. Không dân tộc nào trên thế giới không học hỏi, tiếp thu những giá trị văn
minh của các dân tộc khác. Giao lưu, trao đổi, học hỏi những giá trị văn minh lẫn nhau là qui
luật chung của tất cả các dân tộc.
- Thời cổ đại, trong quá trình phát triển gần như độc lập của mình, mỗi dân tộc cũng cũng đã
tiếp thu những giá trị văn minh của các dân tộc khác. Chúng ta đã biết, người Hy Lạp thời cổ
đại xây dựng được nền văn minh rực rỡ so với thời kì đó, trong đó có nhiều giá trị văn minh
họ tiếp thu từ người Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại rồi khái quát, phát triển lên. Tới thời Trung đại,
dù không thích người Arập nhưng người phương y cũng vẫn phải tiếp thu các chữ số mà
người Arập sử dụng, vẫn phải học cách làm giấy từ người Arập...( mặc dù trên chữ số trên
mặt các đồng hồ lớn ở nhà thờ phương Tây thì vẫn sử dụng chữ số La Mã). Xu thế hoà nhập,
tiếp thu những giá trị văn minh lẫn nhau là qui luật sống còn của mỗi dân tộc.
- Trong thời kì các nước thực dân phương Tây đi xâm chiếm các nước chậm phát triển, văn
minh phương Tây được các nhà cầm quyền thực dân đề cao. Sau này, cùng với phong trào
đấu tranh đòi độc lập dân tộc, nhiều giá trị văn minh phương Tây bị lên án, bị cho là thủ
phạm của lối sống thực dụng, suy đồi, mất gốc. Các cụ nhà Nho trước kia có người đã chửi
mắng nặng lời con cháu dám cắt tóc ngắn...Nhưng chỉ sau khi giành độc lập vài chục năm,
nhiều nước đã có xu hướng nhận ra rằng, nền văn minh dân tộc sẽ rất hạn chế nếu không chịu
tiếp thu những giá trị hợp lí của văn minh phương Tây. Trong vấn đề này, bài học Nhật Bản là
một tấm gương đáng để ta suy nghĩ. Nhật Bản trước kia vốn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề
của văn minh Trung Hoa, nhưng văn minh Nhật Bản đã sớm biết phá vỡ tính biệt lập, sẵn
sàng chịu chấp nhận những giá trị hợp lí của văn minh phương Tây. Nhờ vậy, Nhật Bản đã có
được chỗ đứng đáng nể trên thế giới của thế kỉ XX.
- Khái niệm văn minh phương Đông và văn minh phương Tây cũng chỉ mang tính chất rất
tương đối. Nhiều giá trị của văn minh phương Tây có nguồn gốc từ phương Đông và ngược
lại. Ngày nay đi tìm một nền văn minh nào chỉ hoàn toàn do dân tộc đó xây dựng nên cũng
khó như đi tìm một dân tộc nào thuần chủng. Trong cuộc giao lưu, cọ xát này, các nền văn
minh dân tộc có cơ hội giao lưu với nhau, tiếp thu thành quả của nhau. Khi xem xét một nền
Ôn tập lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: nguyenthikieunga3005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập lịch sử văn minh thế giới 9 10 686