Ktl-icon-tai-lieu

Phật giáo trong văn hoá việt nam

Được đăng lên bởi Khoai Lang
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*Phật Giáo Trong Văn Hóa Việt
Nam

*I. Khái quát về Phật Giáo
II. Lịch sử PhậtGiáo Việt Nam
III.Một số thành tựu văn hóa Phật Giáo ở Việt
Nam

*I. Khái quát về Phật Giáo
- Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học- tôn giáo lớn nhất thế giới và tồn tại rất lâu
đời.
- Ra đời vào thế kỉ VI TCN.
- Bắt nguồn từ Ấn Độ.
- Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập.
- Mục đích: hướng thiện và cuộc sống đức độ.
- Biểu tượng:

*II. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam
Gồm 4 giai đoạn:

1.
2.
3.
4.

Đầu công nguyên đến hết thời kỳ Bắc thuộc- Phật giáo hình thành và phát triển.
Thời nhà Lý-Trần – Phật giáo cực thịnh
Thời Hậu Lê đến cuối thế kỉ XIX – Phật giáo suy thoái
Đầu thế kỉ XX đến nay – Phật giáo phục hưng.

1.

Đầu công nguyên đến hết thời kỳ Bắc thuộc- Phật giáo hình thành và
phát triển.

giáo đã được truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt Nam ngay từ đầu công nguyên nên từ Buddha
*Phật
tiếng Phạn đã được phiên âm trực tiếp sang tiếng Việt thành Bụt. Phật giáo lúc này mang màu sắc
Tiểu thừa Nam tông. Và trong con mắt của người Việt Nam nông nghiệp, Bụt như một vị thần luôn
có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng xuất hiện cứu giúp người tốt và trừng trị kẻxấu.

1.

Đầu công nguyên đến hết thời kỳ Bắc thuộc- Phật giáo hình thành
và phát triển.

Sangthế kỷ IV – V, lại có thêm luồng Phật giáo Đại thừa Bắc tông từ Trung Hoa tràn
*vào.
Chẳng mấy chốc, nó đã lấn át và thay thế luồng Nam tông có từ trước đó. Từ
Buddha vào tiếng Hán phiên âm thành Phật; từ đây từ Phật dần dần thay thế cho
từBụt.

1.

Đầu công nguyên đến hết thời kỳ Bắc thuộc- Phật giáo hình thành
và phát triển.

Từ Trung Hoa, có ba tông phái Phật giáo được truyền vào Việt Nam: Thiền tông, Tịnh Đồ
*tông,
Mật tông.

1.

Đầu công nguyên đến hết thời kỳ Bắc thuộc- Phật giáo hình thành
và phát triển.

Thiền tông là tông phái phật giáo do nhà sư Ấn Độ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) sáng lập ra ở
*Trung
Quốc vào đầu thế kỷVI.
Tu theo Thiền tông đòi hỏi nhiều công phu và khả năng trí tuệ, do vậy chỉ phổ biến ở giới trí thức
*thượng
lưu, cũng nhờ họ ghi chép lại mà nay ta được biết về lịch sử Thiền tông Việt Nam khá rõ.

1.

Đầu công nguyên đến hết thời kỳ Bắc thuộc- Phật giáo hình thành
và phát triển.

*Tịnh Độ tông chủ trương dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để cứu chúng sinh thoát khổ. Đó là việc họ
hướng đến một cõi niết-bàn cụ thể gọi là cõi Tịnh Độ (=yên tĩnh, trong sáng), được hình dung như
một nơi Cực Lạc do đức Phật A-di-đà (Amitabha = vô lượng quang) cai quản.

*Đócòn là việc bản thân họ cần thường xuyên đi chùa lễ Phật,...
*
Phật Giáo Trong Văn Hóa Việt
Nam
Phật giáo trong văn hoá việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phật giáo trong văn hoá việt nam - Người đăng: Khoai Lang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phật giáo trong văn hoá việt nam 9 10 133