Ktl-icon-tai-lieu

PHONG THỦY TOÀN TẬP

Được đăng lên bởi Trần Thành
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 4922 lần   |   Lượt tải: 20 lần
PHONG THỦY TOÀN TẬP

Lời giới thiệu - Phong thủy toàn tập
Về cơ bản, Phong Thủy là bộ môn khoa học về môi trường sống và có nguồn gốc
hình thành thật đơn giản. Phong Thủy nguyên là những lời diễn dịch của người Trung
Quốc xưa về thế giới tự nhiên với mục đích giúp họ xây dựng nên một hệ thống canh
tác hiệu quả. Ngoài ra, với ý nghĩa sâu xa hơn, trong Phong Thủy còn chứa đựng
những kiến thức, hiểu biết về sự chuyển động của các thiên thể mà người Trung Quốc
đã nghiên cứu để xác định đường đi của thời gian.
Qua nhiều thế kỷ, những lý lẽ diễn dịch này ngày càng trở nên phức tạp và xa rời
với mục tiêu ban đầu của nó. Khi những thuật sĩ phong thủy mang lý thuyết này
truyền bá ra các quốc gia khác trên khắp thế giới, tín lý của họ cũng thay đổi để phù
hợp với tín ngưỡng, cũng như tập quán của quốc gia sở tại, và, điều không thể tránh
khỏi, những truyền thuyết dân gian cùng sự mê tín cũng nở rộ xung quanh họ. May
mắn là người Trung Quốc cổ xưa cũng đã dùng chữ viết để ghi chép lại những thành
quả tim óc của mình nên những kiến thức cơ bản về Phong Thủy vẫn còn được lưu
truyền.
Về thực chất, tất cả các xã hội đều cất giữ những kiến thức có trong thuật Phong
Thủy nhưng theo thời gian chúng đã dần dần chuyển hóa thành các nguyên tắc, luật lệ
khác. Ở Trung Quốc, khoa Phong Thủy chi phối toàn bộ cuộc sống nhân sinh, từ dinh
dưỡng, y học cho đến luyện tập sức khỏe và nghệ thuật. Bằng cách thấu hiểu các khái
niệm căn bản về Phong Thủy, chúng ta có thể chọn ra các mô hình thiết kế, những
hình ảnh và biểu tượng đầy ý nghĩa từ chính nền văn hóa của mỗi dân tộc để hỗ trợ
cho đời sống tinh thần của dân tộc đó.
Ngày nay về mặt thực hành, Phong Thủy cho chúng ta các lời khuyên về cách kiến
tạo một môi trường sống thoải mái và tích cực. Trong số đó, có những môi trường rất
dễ cảm nhận và hiểu ra. Những môi trường khác chỉ trở nên dễ hiểu khi chúng ta nhận
ra rằng, bằng cách thừa nhận các khu vực uẩn khúc, mắc mứu trong cuộc sống của
mình và chọn ra những biện pháp tích cực để cải thiện chúng, và chỉ khi đó chúng ta
mới có thể liên kết năng lượng của không gian quanh mình lại và tạo ra những thay
đổi hoặc chuyển biến chúng theo ý muốn của chúng ta.
Hiện nay ở phương Tây người ta vẫn còn tranh cãi nhiều về cách áp dụng Phong
Thủy vào cuộc sống như thế nào là phù hợp. Liệu có nên cứ khăng khăng bám vào
những điều gọi là Phong Thủy Trung Quốc Truyền thống hay là người ta tự cho phép
mình được quyền diễn dịch hai chữ Phong Thủy theo một nghĩa khác? Có phải vì
Phong Thủy là tên gọi c...
PHONG THỦY TOÀN TP
Lời gii thiệu - Phong thủy toàn tập
V bản, Phong Thủy là bộ môn khoa học về môi trường sống và có nguồn gốc
hình thành thật đơn giản. Phong Thủy nguyên là những li diễn dịch của người Trung
Quốc xưa về thế gii tự nhiên với mục đích giúp họ xây dựng nên một hệ thống canh
tác hiệu quả. Ngoài ra, với ý nga sâu xa n, trong Phong Thủy còn chứa đựng
những kiến thức, hiểu biết về sự chuyển động của các thiên thể mà người Trung Quốc
đã nghiên cứu để xác định đường đi của thời gian.
Qua nhiều thế kỷ, những lý ldiễn dịch này ngày càng trở nên phức tạp xa rời
với mục tiêu ban đầu của nó. Khi những thuật phong thủy mang lý thuyết này
truyền ra các quốc gia khác trên khắp thế giới, tín lý của họ cũng thay đổi để phù
hợp với tín ngưỡng, cũng như tập quán của quốc gia sở tại, và, điều không thể tránh
khỏi, những truyền thuyết dân gian cùng sự mê tín cũng nở rộ xung quanh họ. May
mắn là người Trung Quốc cổ xưa cũng đã dùng chữ viết để ghi chép lại những thành
quả tim óc của mình nên những kiến thức bản về Phong Thủy vẫn còn được lưu
truyền.
Vthực chất, tất cả các xã hội đều cất ginhững kiến thức trong thuật Phong
Thủy nhưng theo thời gian chúng đã dần dần chuyển hóa thành các nguyên tắc, luật l
khác. Ở Trung Quốc, khoa Phong Thủy chi phối toàn bộ cuộc sống nhân sinh, từ dinh
dưỡng, y học cho đến luyện tập sức khỏe nghệ thuật. Bằng cách thấu hiểu các khái
niệm căn bản về Phong Thủy, chúng ta thể chọn ra các mô hình thiết kế, những
hình ảnh và biểu tượng đầy ý nga từ chính nền văn hóa của mỗi dân tộc để hỗ trợ
cho đời sống tinh thần của dân tộc đó.
Ngày nay về mặt thực hành, Phong Thủy cho chúng ta các lời khuyên về cách kiến
tạo một môi trường sống thoải mái tích cực. Trong số đó, những môi trường rất
dễ cảm nhận hiểu ra. Những môi trường khác chỉ trở nên dễ hiểu khi chúng ta nhận
ra rằng, bằng cách thừa nhận các khu vực uẩn khúc, mắc mứu trong cuộc sống của
mình chọn ra những biện pháp tích cực để cải thiện chúng, chỉ khi đó chúng ta
mới có thể liên kết năng lượng của không gian quanh mình lại tạo ra những thay
đổi hoặc chuyển biến chúng theo ý muốn của chúng ta.
Hiện nay phương Tây người ta vẫn còn tranh cãi nhiều về cách áp dụng Phong
Thủy vào cuộc sống như thế nào là phù hợp. Liệu có nên cứ khăng khăng bám vào
những điều gọi là Phong Thủy Trung Quốc Truyền thống hay là người ta tự cho phép
mình được quyền diễn dịch hai chữ Phong Thủy theo một nga khác? phải
Phong Thủy là tên gọi của người Trung Quốc, hay những người phương Tây đã hiểu
từ này theo một nga khác? Cuốn sách này nhằm mục đích trình bày những hiểu biết
PHONG THỦY TOÀN TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHONG THỦY TOÀN TẬP - Người đăng: Trần Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
PHONG THỦY TOÀN TẬP 9 10 47