Ktl-icon-tai-lieu

Quà tặng cuộc sống

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Suy ngẫm, Làm Người

Quà tặng cuộc sống
Nếu Được Sống Đến 2 LầnSuy

ngẫm, Làm Người

Quà tặng cuộc sống
Nếu Được Sống Đến 2 Lần

Ai đó hỏi rằng, nếu được sống hai lần, bạn sẽ làm gì? Riêng tôi, tôi sẽ trả
lời...
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của người tôi quen biết. Tôi s ẽ
không để tuột mất cơ hội bày tỏ trái tim mình với ai đó, cũng như tôi sẽ dành
thời gian để dừng lại và biết lắng nghe.
Tôi sẽ dành thời gian cho bạn bè chỉ bởi vì người đó là bạn tôi. Tôi c ũng s ẽ
lên kế hoạch có những kỳ nghỉ với gia đình thân yêu.
Tôi sẽ dành thời gian, để lắng nghe những cuộc phiên lưu đầy "ng ộ ngh ĩnh"
của một đứa trẻ lên năm. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ai đó để h ọ
cảm thấy họ đẹp và quan trọng hơn.
Tôi sẽ nằm sóng soài trên ngọn đồi có những triền cỏ xanh mượt để lắng
nghe tiếng cười khúc khích của chính mình. Tôi sẽ chia sẻ cảm xúc c ủa tôi
cho những người yêu tôi. Tôi sẽ yêu thương mỗi điều nhỏ nhặt trong một
ngày, một vòng tay buổi sáng sớm, một nụ cười của người lạ, một buổi ăn tối
cùng với gia đình, một nụ cười với cuộc điện thoại nhầm số...
Nếu cuộc sống được sống hai lần, tôi sẽ xác định quan điểm sống c ủa mình
để sao không phải hối tiếc và tôi sẽ để những người tôi yêu biết điều ấy...
hằng ngày! Tôi sẽ không để thời gian trôi qua mà không kịp để ng ười tôi yêu
thương biết rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách giúp bạn luôn nh ớ rằng: không ai,
không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc đời của bạn...

...
Suy ng m, Làm Ng i ườ
Quà t ng cu c s ng
N u c S ng n 2 L nế Đượ Đế Suy ng m, Làm Ng i ườ
Quà t ng cu c s ng
N u c S ng n 2 L nế Đượ Đế
Ai ó h i r ng, n u c s ng hai l n, b n s làm gì? Riêng tôi, tôi s tr đ ế đượ
l i...
Tôi s ch ng bao gi quên ngày sinh nh t c a ng i tôi quen bi t. Tôi s ườ ế
không tu t m t c h i bày t trái tim mình v i ai ó, c ng nh tôi s dànhđể ơ đ ũ ư
th i gian d ng l i và bi t l ng nghe. để ế
Tôi s dành th i gian cho b n bè ch b i vì ng i ó là b n tôi. Tôi c ng s ườ đ ũ
lên k ho ch có nh ng k ngh v i gia ình thân yêu. ế đ
Tôi s dành th i gian, l ng nghe nh ng cu c phiên l u y "ng ngh nh" để ắ ư đầ ĩ
c a m t a tr lên n m. Tôi s dành nhi u th i gian h n cho ai ó h đứ ă ơ đ để
c m th y h p và quan tr ng h n. đẹ ơ
Tôi s n m sóng soài trên ng n i có nh ng tri n c xanh m t l ng đồ ượ để
nghe ti ng c i khúc khích c a chính mình. Tôi s chia s c m xúc c a tôi ế ườ
cho nh ng ng i yêu tôi. Tôi s yêu th ng m i i u nh nh t trong m t ườ ươ ỗ đ
ngày, m t vòng tay bu i sáng s m, m t n c i c a ng i l , m t bu i n t i ườ ườ ổ ă
cùng v i gia ình, m t n c i v i cu c i n tho i nh m s ... đ ườ đ
N u cu c s ng c s ng hai l n, tôi s xác nh quan i m s ng c a mình ế đượ đị đ
sao không ph i h i ti c và tôi s nh ng ng i tôi yêu bi t i u y... để ế để ườ ế đ
h ng ngày! Tôi s không th i gian trôi qua mà không k p ng i tôi yêu để để ườ
th ng bi t r ng h là m t ph n quan tr ng trong cu c i tôi. ươ ế đờ
S ng tr n v n t ng kho nh kh c là cách giúp b n luôn nh r ng: không ai,
không i u gì là nh nh t trong cu c i c a b n...đ đờ
Quà tặng cuộc sống - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quà tặng cuộc sống 9 10 587