Ktl-icon-tai-lieu

Quy định đối với người sử dụng dịch vụ Internet công cộng

Được đăng lên bởi nguyenminhchuan80
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy định đối với người sử dụng dịch vụ Internet công cộng:
* Nghiêm cấm các hành vi sau dây:
1. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet.
2. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng trên Internet của các tổ
chức, cá nhân.
3. Lợi dụng Internet để chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây rối loạn an
ninh, trật tự; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
* Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Internet công cộng:
1. Người sử dụng dịch vụ Internet được lựa chọn đại lý Internet để sử dụng dịch vụ truy nhập
Internet và các dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông.
2. Người dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ tại đại lý Internet phải có người thành niên bảo lãnh và giám
sát trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại đại lý.
3. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet.
4. Không đưa vào Internet hoặc lợi dụng Internet để truyền bá các thông tin, hình ảnh đồi trụy, vi
phạm thuần phong mỹ tục hoặc để chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây
rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.
5. Không sử dụng Internet để đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác.
6. Không sử dụng các công cụ phần mềm để truy nhập, sử dụng dịch vụ Internet trái phép.
7. Không tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình vi rút trên Internet.
8. Không đánh cắp và sử dụng mật khẩu, khoá mật mã, thông tin riêng trên Internet của các tổ
chức, cá nhân hoặc phổ biến cho người khác sử dụng.
9. Khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụ trên Internet có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội phải nhanh chóng thông báo cho Phòng
Văn hóa Thông tin - thể thao tại địa phương hoặc các cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.
* Quyền và nghĩa vụ của chủ đại lý Internet công cộng: (trích Thông tư liên tịch 02/2005 của
Bộ Bưu chính viễn thông; Bộ Văn hóa thông tin; Bộ Công an; Bộ Kế hoạch đầu tư ngày
14/7/2005):
1. Được phép kinh doanh tại địa điểm kinh doanh của đại lý Internet từ 6 giờ đến 24 giờ hàng ngày.
2. Hướng dẫn và kiểm tra người sử dụng tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ Internet; có biện
pháp đề phòng , phát hiện và ngăn chặn kịp thời các khách hàng có hành vi vi phạm nội quy của đại
lý và quy định của pháp luật về Internet.
3. Lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ trong đó thống kê đầy đủ, chi tiết thông tin về người sử dụng
dịch vụ và ngư...
Quy định đối với người sử dụng dịch vụ Internet công cộng:
* Nghiêm cấm các hành vi sau dây:
1. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet.
2. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng trên Internet của các tổ
chức, cá nhân.
3. Lợi dụng Internet để chống lại Nhà nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây rối loạn an
ninh, trật tự; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
* Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Internet công cộng:
1. Người sử dụng dịch vụ Internet được lựa chọn đại Internet để sử dụng dịch vụ truy nhập
Internet và các dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông.
2. Người dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ tại đại Internet phải người thành niên bảo lãnhgiám
sát trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại đại lý.
3. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet.
4. Không đưa vào Internet hoặc lợi dụng Internet để truyền các thông tin, hình ảnh đồi trụy, vi
phạm thuần phong mỹ tục hoặc để chống lại Nhà nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây
rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.
5. Không sử dụng Internet để đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác.
6. Không sử dụng các công cụ phần mềm để truy nhập, sử dụng dịch vụ Internet trái phép.
7. Không tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình vi rút trên Internet.
8. Không đánh cắp sử dụng mật khẩu, khoá mật mã, thông tin riêng trên Internet của các tổ
chức, cá nhân hoặc phổ biến cho người khác sử dụng.
9. Khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụ trên Internet có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa
hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự hội phải nhanh chóng thông báo cho Phòng
Văn hóa Thông tin - thể thao tại địa phương hoặc các cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.
* Quyền nghĩa vụ của chủ đại Internet công cộng: (trích Thông liên tịch 02/2005 của
Bộ Bưu chính viễn thông; Bộ Văn hóa thông tin; Bộ Công an; Bộ Kế hoạch đầu ngày
14/7/2005):
1. Được phép kinh doanh tại địa điểm kinh doanh của đại lý Internet từ 6 giờ đến 24 giờ hàng ngày.
2. Hướng dẫn và kiểm tra người sử dụng tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ Internet; có biện
pháp đề phòng , phát hiện và ngăn chặn kịp thời các khách hàng có hành vi vi phạm nội quy của đại
lý và quy định của pháp luật về Internet.
3. Lập sổ đăng sử dụng dịch vụ trong đó thống đầy đủ, chi tiết thông tin về người sử dụng
dịch vụ người bảo lãnh cho người dưới 14 tuổi bao gồm họ tên; địa chỉ thường trú; số chứng
minh thu nhân dân, hộ chiếu (đối với người nước ngoài) hoặc các giấy tờ giá trị khác như thẻ
nghiệp vụ, bằng lái xe, thẻ học sinh, sinh viên…, vị trí máy tính và thời gian người sử dụng dịch
vụ đã sử dụng. Đại Internet phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong sổ
đồng thời trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sổ đăng sử dụng dịch vụ để cung cấp cho các
quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
4. Cài đặt chương trình phần mềm quản lý đại lý Internet, đồng thời thực hiện các giải pháp kỹ thuật
đảm bảo ngăn chặn người sử dụng truy cập đến các trang Web có nội dung xấu trên Internet. Đại lý
Internet chỉ được cung cấp nội dung thông tin về người sử dụng cho các quan Nhà nước
thẩm quyền.
5. Sử dụng chương trình phần mềm quản lý đại lý đã được cài đặt để lưu giữ thông tin về người sử
dụng dịch vụ bao gồm địa chỉ đã truy cập, thời gian truy cập, loại hình truy cập (email, chat, ftp,
Telnet…) trong thời gian 30 ngày. Thời gia lưu giữ tính từ khi thông tin đi/đến máy chủ để phục vụ
cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin.
6. Cung cấp đầy đủ số liệu về cấu hình kỹ thuật, đồ kết nối lưu lượng thông tin trong phạm vi
quản lý của đại lý một cách trung thực, chi tiết cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi có
yêu cầu.
7. Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày hợp đồng đại với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
Internet, đại Internet phải tham gia lớp tập huấn của doanh nghiệp hợp đồng đại với mình
dành cho các đại lý Internet.
8. Phối hợp với quan Công an các quan Nhà nước thẩm quyền thực hiện yêu cầu đảm bảo an
toàn và an ninh thông tin.
Quy định đối với người sử dụng dịch vụ Internet công cộng - Người đăng: nguyenminhchuan80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy định đối với người sử dụng dịch vụ Internet công cộng 9 10 107