Ktl-icon-tai-lieu

Sự đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam

Được đăng lên bởi quynhkieudung_208
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2579 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Việt Nam – Ðất nước đa dân tộc, đa văn hóa - GS. Nguyễn Văn Huy
Trên bản đồ thế giới, ở vùng Ðông Nam châu á, nước Việt Nam hình chữ S chạy dài
theo hướng Bắc - Nam, tiếp giáp Trung Quốc ở phía Bắc, Lào và Campuchia ở phía
Tây, biển Ðông ở phía Ðông và phía Nam. Nước Việt Nam không lớn, diện tích đất tự
nhiên chỉ có gần 33 triệu ha (khoảng 330.000 km2), nhưng là một quốc gia khá đông
dân và có nhiều dân tộc: Dân số cả nước ngày 1 - 4 -1999 là 76.323.173 người, bao
gồm 54 dân tộc. Người Việt (Kinh) chiếm hơn 86% dân số chung toàn quốc, còn lại là
53 dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc là một cộng đồng được xác định trên cơ sở tổng hợp
3 tiêu chí cơ bản: ngôn ngữ, đặc điểm sinh hoạt văn hóa và ý thức tự giác tộc người.
Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có 5 dân tộc có dân số đông từ một triệu người trở lên (Việt,
Tày, Thái, Mường và Khơ-me); nhiều dân tộc dân số rất ít, có tới 17 dân tộc thuộc loại
dân số dưới 10.000 và 5 dân tộc thuộc loại dân số dưới 1.000, thậm chí có dân tộc chỉ
300-400 người, chỉ ở chủ yếu một làng (người Brâu, người Rơ-măm v.v.).
Trên dải đất Việt Nam, khảo cổ học đã phát hiện được những dấu tích về sự tồn tại
người nguyên thủy thời đồ đá cũ sơ kỳ cách ngày nay mấy chục vạn năm; tiếp sau đó
là tiến trình qua các giai đoạn văn hóa từ thời đá mới đến thời đồ đồng rồi đồ sắt.
Cách ngày nay khoảng 6.000 năm, việc trồng lúa nước đã ra đời. Khoảng 4.000 năm
trước, nghề dệt vải đã xuất hiện. Nghề đúc đồng và chế tác đồ đồng có lịch sử khoảng
2.500 năm. Nhà nước sơ khai đầu tiên đã ra đời từ trước Công nguyên.
Ngay từ khi hình thành những nhà nước đầu tiên đã có sự tập hợp dân cư thuộc
những thành phần tộc người khác nhau; ngay từ thuở xa xăm ấy quốc gia đã đa dân
tộc. Cư dân nước Âu Lạc (thế kỷ 3 trước Công nguyên) bao gồm 2 thành phần chính là
người Lạc Việt và người Âu Việt. Diện mạo đa dân tộc dần dần phát triển tiếp về sau
với sự gia nhập thêm của các cộng đồng dân cư từ ngoài vào, nhất là từ 2 nước láng
giềng Trung Quốc và Lào, thậm chí đến tận nửa đầu thế kỷ 20 vẫn có những bộ phận
dân cư di chuyển lẻ tẻ vào Việt Nam. Trong số 54 dân tộc đang sinh sống trên đất
nước này, có nhiều dân tộc đã hình thành rất lâu đời tại chỗ và được coi là bản địa,
như người Việt, người Mường, người Tày hay nhiều tộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me
chẳng hạn. Bên cạnh đó, có những dân tộc di cư đến sớm hay muộn khác nhau, như
người Dao (từ khoảng thế kỷ XIII tới đầu thế kỷ 20), người Hoa (sau Công nguyên tới
giữa thế kỷ 20), người Nùng (thế kỷ 17-18), người Giáy (thế kỷ 18-19)...
Việt Nam – Ðất nước đa dân tộc, đa văn hóa- GS. Nguyễn Văn Huy
Trên bản đồ thế giới, vùng Ðông Nam châu á, nước Việt Nam hình chữ S chạy dài
theo hướng Bắc - Nam, tiếp giáp Trung Quốc phía Bắc, Lào Campuchia phía
Tây, biển Ðông phía Ðông phía Nam. Nước Việt Nam không lớn, diện tích đất tự
nhiên chỉ gần 33 triệu ha (khoảng 330.000 km2), nhưng một quốc gia khá đông
dân nhiều dân tộc: Dân số cả nước ngày 1 - 4 -1999 76.323.173 người, bao
gồm 54 dân tộc. Người Việt (Kinh) chiếm hơn 86% dân số chung toàn quốc, còn lại
53 dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc một cộng đồng được xác định trên sở tổng hợp
3 tiêu chí cơ bản: ngôn ngữ, đặc điểm sinh hoạt văn hóa và ý thức tự giác tộc người.
Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có 5 dân tộc có dân số đông từ một triệu người trở lên (Việt,
Tày, Thái, Mường và Khơ-me); nhiều dân tộc dân số rất ít, có tới 17 dân tộc thuộc loại
dân số dưới 10.000 và 5 dân tộc thuộc loại dân số dưới 1.000, thậm chí có dân tộc chỉ
300-400 người, chỉ ở chủ yếu một làng (người Brâu, người Rơ-măm v.v.).
Trên dải đất Việt Nam, khảo cổ học đã phát hiện được những dấu tích về sự tồn tại
người nguyên thủy thời đồ đá kỳ cách ngày nay mấy chục vạn năm; tiếp sau đó
tiến trình qua các giai đoạn văn hóa từ thời đá mới đến thời đồ đồng rồi đồ sắt.
Cách ngày nay khoảng 6.000 năm, việc trồng lúa nước đã ra đời. Khoảng 4.000 năm
trước, nghề dệt vải đã xuất hiện. Nghề đúc đồng và chế tác đồ đồng có lịch sử khoảng
2.500 năm. Nhà nước sơ khai đầu tiên đã ra đời từ trước Công nguyên.
Ngay từ khi hình thành những nhà nước đầu tiên đã sự tập hợp dân thuộc
những thành phần tộc người khác nhau; ngay tthuở xa xăm ấy quốc gia đã đa dân
tộc. Cư dân nước Âu Lạc (thế kỷ 3 trước Công nguyên) bao gồm 2 thành phần chính là
người Lạc Việt người Âu Việt. Diện mạo đa dân tộc dần dần phát triển tiếp về sau
với sự gia nhập thêm của các cộng đồng dân từ ngoài vào, nhất từ 2 nước láng
giềng Trung Quốc Lào, thậm chí đến tận nửa đầu thế kỷ 20 vẫn những bộ phận
dân di chuyển lẻ tẻ vào Việt Nam. Trong số 54 dân tộc đang sinh sống trên đất
nước này, nhiều dân tộc đã hình thành rất lâu đời tại chỗ được coi bản địa,
như người Việt, người Mường, người Tày hay nhiều tộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me
chẳng hạn. Bên cạnh đó, những dân tộc di đến sớm hay muộn khác nhau, như
người Dao (từ khoảng thế kỷ XIII tới đầu thế kỷ 20), người Hoa (sau Công nguyên tới
giữa thế kỷ 20), người Nùng (thế kỷ 17-18), người Giáy (thế kỷ 18-19) v.v.. Nhiều dân
tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, Hán, Ka-đai, Tày - Thái đã di tới trong
khoảng từ thế kỷ 10 trở đi. Việt Nam nằm trên đường giao lưu giữa các ngả Bắc -
Nam, Ðông - Tây, đất liền - hải đảo, nên trong lịch sử dựng nước giữ nước mấy
nghìn m, đã trở thành nơi hội tụ của dân nhiều thành phần dân tộc. Rời bỏ quê
hương chiến tranh, loạn lạc, hay do mưu sinh v.v., họ đã dừng chân trên
lãnh thổ Việt Nam ngày nay rồi an lạc nghiệp tại đây đời này qua đời khác, thực sự
coi Việt Nam là quê hương mình.
Trong lịch sử, quá trình mở mang của đất nước Việt Nam cũng đồng thời quá trình
hội nhập thêm những dân phía Nam: người Chăm, người Khơ-me, các dân tộc
vùng Tây Nguyên như Gia-rai, Ba-na v.v.. Bức tranh tộc người phong phú ngay từ thời
cổ đã dần dần mở rộng, tăng cường, trở nên phong phú hơn, hiện tại bức tranh
toàn cảnh đó gồm 54 dân tộc.
Do vậy ngày nay, cùng với những dân tộc phân bố tập trung trong lãnh thổ Việt Nam
(như: Việt, Mường, Tày, Ba-na, Xơ-đăng v.v.), nhiều dân tộc trú cả những
Sự đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam - Người đăng: quynhkieudung_208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Sự đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam 9 10 21