Ktl-icon-tai-lieu

Sự đa dạng ngôn ngữ tộc người ở VN

Được đăng lên bởi quynhkieudung_208
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 4247 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI KIỂM TRA MÔN : CHUYÊN ĐỀ NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
VIỆT NAM
Họ & tên

:Phạm Thị Thùy Dung

Sinh viên lớp
MSSV

:Sư phạm Ngữ văn K10

:10601010

1.Đặt vấn đề
Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam từ khi dựng nước,có thể thấy các dân tộc thiểu số
Việt Nam hầu hết có nguồn gốc từ phương Bắc.Xuất phát từ những điều kiện vô
cùng thuận lợi về địa lý ,khí hậu của Việt Nam cũng như chịu tác động của các
điều kiện lịch sử- chính trị-xã hội, từ thời cổ đại đã có nhiều cuộc di cư của nhiều
dân tộc từ phía Bắc và nhiều nơi khác vào vùng “đất lành chim đậu”Việt Nam .Và
cùng với người dân bản địa ,ở Việt Nam đã hình thành nên một bức tranh dân tộc
phong phú ,rực rỡ sắc màu bao gồm 54 dân tộc anh em.Trong đó (trừ người Kinh
chiếm khoảng %) phần còn lại là 53 dân tộc thiểu số.Chính bức tranh phong phú
về tộc người,văn hóa cũng dẫn đến hiện tượng đa dạng về ngôn ngữ của các dân
tộc ở Việt Nam.Trong bối cảnh một dân tộc có thể có nhiều tiếng nói và ngược lại
một ngôn ngữ có thể được nhiều dân tộc sử dụng như ở Việt Nam và nhiều nơi
khác trên thế giới thì việc phân chia ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là
vấn đề thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người.Vậy cần phân chia ngôn
ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam như thế nào cho phù hợp với tiêu chí phân định
ngôn ngữ cũng như làm thỏa lòng mong đợi của nhiều người,nhiều cộng đồng dân
tộc?Dưới đây bằng sự tổng hợp kiến thức sau quá trình tham gia học tập chuyên
đề:”Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam”chúng tôi xin được trình bày quan
điểm của bản thân.

2.Vấn đề phân chia các dân tộc ở Việt Nam

2.1.Nguồn gốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Trên dải đất dài gần 1.700 km này, ở nhiều dân tộc từ xa xưa truyền lại những
truyền thuyết kể về cội nguồn chung và mối quan hệ gắn bó sâu sắc lâu đời giữa
các dân tộc. Theo truyền thuyết mà người Kinh kể lại thuở sơ khai cha là Lạc
Long Quân và mẹ là Âu Cơ sinh được 100 trứng rồi nở thành 100 con; sau đó 50
con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên miền núi, họ sinh cơ lập nghiệp
và hình thành nên những cộng đồng khác nhau ở Việt Nam. Người Mường cũng kể
rằng các dân tộc vốn sinh ra từ 100 quả trứng của đôi chim thần có tên là Âl và Ưá.
Người Khơ-mú, Bru-Vân Kiều v.v. thì có truyện cổ về các dân tộc lần lượt chui ra
từ một quả bầu. Người Ba-na kể sự hình thành các dân tộc Gia-rai, Ba-na, Ê-đê,
Xtiêng và Kinh là do sau mấy ngày đêm sấm sét và mưa lớn, những người ở trong
ngôi nhà rông (nhà công cộng của làng) không hiểu tiếng nói của nhau nữa, nên họ
đã chia tay nhau đ...
BÀI KIỂM TRA MÔN : CHUYÊN ĐỀ NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
VIỆT NAM
Họ & tên :Phạm Thị Thùy Dung
Sinh viên lớp :Sư phạm Ngữ văn K10
MSSV :10601010
1.Đặt vấn đề
Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam từ khi dựng nước,có thể thấy các dân tộc thiểu số
Việt Nam hầu hết có nguồn gốc từ phương Bắc.Xuất phát từ những điều kiện vô
cùng thuận lợi về địa lý ,khí hậu của Việt Nam cũng như chịu tác động của các
điều kiện lịch sử- chính trị-xã hội, từ thời cổ đại đã có nhiều cuộc di cư của nhiều
dân tộc từ phía Bắc và nhiều nơi khác vào vùng “đất lành chim đậu”Việt Nam .Và
cùng với người dân bản địa ,ở Việt Nam đã hình thành nên một bức tranh dân tộc
phong phú ,rực rỡ sắc màu bao gồm 54 dân tộc anh em.Trong đó (trừ người Kinh
chiếm khoảng %) phần còn lại là 53 dân tộc thiểu số.Chính bức tranh phong phú
về tộc người,văn hóa cũng dẫn đến hiện tượng đa dạng về ngôn ngữ của các dân
tộc ở Việt Nam.Trong bối cảnh một dân tộc có thể có nhiều tiếng nói và ngược lại
một ngôn ngữ có thể được nhiều dân tộc sử dụng như ở Việt Nam và nhiều nơi
khác trên thế giới thì việc phân chia ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là
vấn đề thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người.Vậy cần phân chia ngôn
ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam như thế nào cho phù hợp với tiêu chí phân định
ngôn ngữ cũng như làm thỏa lòng mong đợi của nhiều người,nhiều cộng đồng dân
tộc?Dưới đây bằng sự tổng hợp kiến thức sau quá trình tham gia học tập chuyên
đề:”Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam”chúng tôi xin được trình bày quan
điểm của bản thân.
2.Vấn đề phân chia các dân tộc ở Việt Nam
2.1.Nguồn gốc các dân tộc thiểu số Việt Nam
Sự đa dạng ngôn ngữ tộc người ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự đa dạng ngôn ngữ tộc người ở VN - Người đăng: quynhkieudung_208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Sự đa dạng ngôn ngữ tộc người ở VN 9 10 233