Ktl-icon-tai-lieu

Tập bài giảng văn hóa ẩm thực Việt Nam

Được đăng lên bởi Dương Thanh Tú
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VĂN HÓA HỌC

TẬP BÀI GIẢNG

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM

Người soạn: ThS. Lê Thị Hồng Quyên

T.P HỒ CHÍ MINH 04/2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: ẨM THỰC VÀ VĂN HÓA ẨM THỰC.................................................3
1.1. Khái niệm..............................................................................................................3
1.1.1. Ẩm thực..........................................................................................................3
1.1.2. Văn hóa ẩm thực............................................................................................3
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Việt Nam........................................4
1.2.1. Môi trường tự nhiên.......................................................................................5
1.2.2. Môi trường xã hội...........................................................................................7
1.3. Quan niệm về ẩm thực của người Việt...............................................................10
1.3.1. “Có thực mới vực được đạo”......................................................................10
1.3.2. “Ăn để mà sống, không sống để mà ăn”.....................................................12
CHƯƠNG 2. VĂN HÓA ẨM THỰC ĐẶC THÙ VIỆT NAM...................................16
2.1. Đặc điểm ẩm thực của người Việt......................................................................16
2.1.1. Tính tổng hợp...............................................................................................16
2.1.2. Tính cộng đồng và tính mực thước..............................................................18
2.1.3. Tính linh hoạt và biện chứng.......................................................................19
2.2. Mô hình bữa ăn và thức uống của người Việt....................................................22
2.2.1. Mô hình bữa ăn............................................................................................22
2.2.2. Thức uống.....................................................................................................26
2.3. Một số phong tục tập quán ẩm thực của người Việt..........................................30
2.3.1. Cúng cơm mới..............................................................................................30
2.3.2. Mâm cỗ ngày Tết..........................................................................................31
2.3.3. Cỗ cưới.....................................





 !"#$%&'()*+,-)./' 012-'
Tập bài giảng văn hóa ẩm thực Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập bài giảng văn hóa ẩm thực Việt Nam - Người đăng: Dương Thanh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Tập bài giảng văn hóa ẩm thực Việt Nam 9 10 584