Ktl-icon-tai-lieu

tết cổ truyền

Được đăng lên bởi Ngốc Xít
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tết Nguyên Đán (hay còn gọi là Tết Cả,[1] Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay chỉ
đơn giản còn gọi là Tết) là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam, theo ảnh hưởng văn hóa
của Tết Âm lịch Trung Hoa và Vòng văn hóa Đông Á. Trước ngày Tết, thường có những
ngày khác để sửa soạn như "Tết Táo Quân" (23 tháng chạp âm lịch) và "Tất Niên" (29
hoặc 30 tháng chạp âm lịch)
Vì Tết tính theo Âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của Mặt Trăng nên Tết Nguyên
Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương lịch (còn gọi nôm na là Tết Tây). Do quy luật 3
năm nhuận một tháng của Âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên đán không bao
giờ trước ngày 21 tháng 1 Dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 Dương lịch mà thường rơi
vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên đán hàng
năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới (23
tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng).
Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 1 theo âm lịch trên đất nước Việt
Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong những ngày Tết,
các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi và thờ cúng tổ
tiên... Theo phong tục tập quán, Tết thường có những điều kiêng kỵ.[2]

Mục lục
Lịch sử
Từ nguyên
Chữ "Tết" do chữ "Tiết" (節) mà thành.[3] Hai chữ "Nguyên đán" (元旦) có gốc chữ Hán;
"nguyên" có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và "đán" có nghĩa là buổi sáng sớm, cho
nên đọc đúng phiên âm phải là "Tiết Nguyên Đán".[3] Tết Nguyên đán được người Trung
Hoa hiện nay gọi là "Xuân Tiết" (春節) hoặc "Nông lịch tân niên" (農曆新年), và vẫn là
tết cổ truyền của họ,[4] mặc dù từ năm 1949 (bắt đầu thời kỳ Đại cách mạng văn hóa),
Trung Quốc đã chính thức chuyển qua dùng dương lịch và chuyển qua gọi Tết dương lịch
là Tết Nguyên đán.[5]
Do cách tính của âm lịch Việt Nam có khác với Trung Quốc cho nên Tết Nguyên đán của
người Việt Nam đôi khi không hoàn toàn trùng với Xuân tiết của người Trung Quốc[6] và
các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa và vòng Văn hóa chữ Hán khác, mà
có thể chênh lệch 1 ngày (như vào các năm 2007, 2030, 2053, Tết Việt Nam trước Tết
Trung Quốc 1 ngày).

Nguồn gốc ra đời
Văn hóa Đông Á – thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước – do nhu cầu canh tác nông
nghiệp đã "phân chia" thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau (và ứng với
mỗi tiết này có một thời khắc "giao thừa") trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu

của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên Đán sau này được biết đến là Tết...
Tết Nguyên Đán (hay còn gọi là Tết Cả,
[1]
Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay chỉ
đơn giản còn gọi là Tết) là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam, theo ảnh hưởng văn hóa
của Tết Âm lịch Trung HoaVòng văn hóa Đông Á. Trước ngày Tết, thường có những
ngày khác để sửa soạn như "Tết Táo Quân" (23 tháng chạp âm lịch) và "Tất Niên" (29
hoặc 30 tháng chạp âm lịch)
Vì Tết tính theo Âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của Mặt Trăng nên Tết Nguyên
Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương lịch (còn gọi nôm na là Tết Tây). Do quy luật 3
năm nhuận một tháng của Âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên đán không bao
giờ trước ngày 21 tháng 1 Dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 Dương lịch mà thường rơi
vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên đán hàng
năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới (23
tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng).
Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 1 theo âm lịch trên đất nước Việt
Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong những ngày Tết,
các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi và thờ cúng tổ
tiên... Theo phong tục tập quán, Tết thường có những điều kiêng kỵ.
[2]
Mục lục
Lịch sử
Từ nguyên
Chữ "Tết" do chữ "Tiết" () mà thành.
[3]
Hai chữ "Nguyên đán" ( ) có gốc chữ Hán;
"nguyên" có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và "đán" có nghĩa là buổi sáng sớm, cho
nên đọc đúng phiên âm phải là "Tiết Nguyên Đán".
[3]
Tết Nguyên đán được người Trung
Hoa hiện nay gọi là "Xuân Tiết" (春節) hoặc "Nông lịch tân niên" (農曆新年), và vẫn là
tết cổ truyền của họ,
[4]
mặc dù từ năm 1949 (bắt đầu thời kỳ Đại cách mạng văn hóa),
Trung Quốc đã chính thức chuyển qua dùng dương lịch và chuyển qua gọi Tết dương lịch
là Tết Nguyên đán.
[5]
Do cách tính của âm lịch Việt Nam có khác với Trung Quốc cho nên Tết Nguyên đán của
người Việt Nam đôi khi không hoàn toàn trùng với Xuân tiết của người Trung Quốc
[6]
các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoavòng Văn hóa chữ Hán khác, mà
có thể chênh lệch 1 ngày (như vào các năm 2007, 2030, 2053, Tết Việt Nam trước Tết
Trung Quốc 1 ngày).
Nguồn gốc ra đời
Văn hóa Đông Á – thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước – do nhu cầu canh tác nông
nghiệp đã "phân chia" thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau (và ứng với
mỗi tiết này có một thời khắc "giao thừa") trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu
tết cổ truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tết cổ truyền - Người đăng: Ngốc Xít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tết cổ truyền 9 10 907