Ktl-icon-tai-lieu

Thế giới những mật điểm

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 501 trang   |   Lượt xem: 3411 lần   |   Lượt tải: 11 lần
THẾ GIỚI NHỮNG MẬT ÐIỂN
------Mục lục----DẪN NHẬP
1. Thế giới những mật điển .
2. Con đường của Yoga và con đường của Mật Tông.
3. Hơi thở - Nhịp cầu dẫn đến vũ trụ.
4. Những thủ đoạn của tâm thức .
5. Năm kỹ thuật để luyện sự chú ý .
6. Cách chuyển hoán những giấc mơ .
7. Kỹ thuật thư giản .
8. Sự chấp nhận hoàn toàn và không chia chẻ của ngã :
9. Tìm lại trung tâm của chúng ta .
10. Kỹ Thuật Thấm Nhuần Bản Thể .
11. Trung tâm nội tại .
12. Nhìn Quá Khứ Như Mộng . -----------------13. Kỹ Thuật Dừng Lại
14. Chuyển hướng năng lượng .
15. Tiến đến hiển nhiên nội tại ( từ chữ Réalité = Cái thực ) .
16. Kỹ Thuật Nhìn
17. Vượt Qua Ðau Khổ Tâm Thức Không Trong Sáng
18. Bản Chất Ngôn Ngữ và âm Thanh Trong Sáng
19. Từ âm thanh trở về yên lặng
20. Tình Yêu Thế Nhân & Tình Yêu Không Biên Giới
21. Mật Điển .
Chương 1 - Thế Giới Của Những Mật Ðiển
Trước hết ! Thế giới “ Vigyana Bhairava Tantra ” ; không phải tri thức cũng
không phải triết học . Giáo điều không có mặt ở đây mà . Tất cả chỉ là những
phương pháp , những kỹ thuật . Giờ đây bạn nên cùng chúng tôi xác định rõ
Th gi i nh ng m t ñi n

Trang 2

wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

một điều : Nó cũng không phải là những nguyên tắc .
Tantra có nghĩa : kỹ thuật ; phương pháp ; con đường . Nó không trả lời cho cái “
Tại sao ” của chân lý mà là : Làm thế nào để đạt đến Chân lý . Lý thuyết trở nên
vô ích , quan trọng chính là kinh nghiệm . Các bạn phải chịu một sự thay đổi
hay nói đúng hơn phải chịu một sự chuyển hóa toàn diện .
Mật tông đòi hỏi các bạn toàn diện trong bản thể nó không chịu cái nữa mùa .
Thế nên ta phải có một lối tiếp cận , một thái độ tư duy hoàn toàn khác để
tiếp nhận nó . Tuy rằng những câu hỏi của Devi bề ngoài có vẽ hơi triết lý .
Khi không biết mình cần dũng mãnh tiến tới nhưng sự hiểu biết sẽ làm chùn
bước chúng ta . Như vậy có phải : “ Ai thật sự đạt đến hiền triết sẽ trở nên khờ
khạo ” . Họ đơn giản như trẻ con . . . . Như lúc được tình yêu , bạn trở thành
con người khác .
Những câu hỏi Devi đặt ra . Shiva không trả lời nhưng đồng thời trả lời . Khi
Devi hỏi :
“ Cái thực của Ngài là gì ? ”
Ông không trả lời ngược lại ông đề nghị một kỹ thuật và Devi đã hiểu khi
thực hành kỹ thuật đó . Ðối với Mật Tông :
“ Thực hành là hiểu và không có sự hiểu biết nào khác ” ( Sự trải nghiệm...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế giới những mật điểm - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
501 Vietnamese
Thế giới những mật điểm 9 10 31