Ktl-icon-tai-lieu

thiên thời địa lợi nhân hòa

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 238 trang   |   Lượt xem: 6249 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục

NHÂN HÒA
TRUNG-TÂY HỢP BÍCH:
MÔ THỨC NHU CẦU NGŨ HÀNH
□
NHÂN HOÀ: ĐIỀU TIẾT NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI
▲ Môn học chung cho toàn cầu
▲ Định nghĩa của hành vi
▲ Quy luật hành vi cá thể
▲ Ý nghĩa của quy luật hành vi cá thể đối với nhân hoà
▲ Nhân hòa là sự điều tiết nhu cầu của con người
□
MÔ THỨC NHU CẦU NGŨ HÀNH
▲ Thuyết của Maslow: Người ta cần...
▲ Gợi ý của Trung y học
▲ Ý tưởng về kết cấu nhu cầu ngũ hành

XƯA DÙNG CHO NAY :
NGUYÊN LÝ NGŨ HÀNH VỚI NHÂN HOÀ
□ NGUYÊN LÝ TƯƠNG SINH
▲ Thổ sinh kim. Ở đây không có ba trăm lạng bạc
▲ Kim sinh thủy, liên ngô kháng tào
▲ Thủy sinh mộc. Khẩu chiến đánh bại các nho sĩ
▲ Mộc sinh hỏa. Napoleon giáng thế
▲ Hỏa sinh thổ. Hình tượng Trụ vương
□ NGUYÊN LÝ TƯƠNG KHẮC
▲ Thổ khắc thủy. Mạnh Thường Quân nuôi kẻ sĩ
▲ Thủy khắc hoả, Anh hùng không qua nổi cửa ải mỹ nhân
▲ Hỏa khắc kim. Những người tự sát để thành nhân
▲ Kim khắc mộc. Kẻ phản bội bị đánh đổ
▲ Mộc khắc thổ. Quân tử không ăn của bố thí
□ NGUYÊN LÝ CHẾ HOÁ
▲ Mộc khắc thổ - Thổ sinh kim - Kim khắc mộc
▲ Hỏa khắc kim - Kim sinh thủy - Thủy khắc hoả
▲ Thổ khắc thủy - Thủy sinh mộc - Mộc khắc thổ
▲ Kim khắc mộc - Mộc sinh hỏa - Hỏa khắc kim
▲ Thủy khắc hỏa - Hỏa sinh thổ - Thổ khắc thuỷ
□ NGUYÊN LÝ THỪA THẮNG VÀ HẠ NHỤC
□ NGUYÊN LÝ BỔ TẢ

AM HIỂU ÂM DƯƠNG:
ĐIỀU HÒA TỨC LÀ NHÂN HOÀ
□ HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG
▲ Một âm, một dương gọi là đạo
▲ Sự đối lập lẫn nhau của âm dương
▲ Sự nương tựa lẫn nhau của hai mặt âm dương
▲ Sự tiêu giảm, tăng trưởng lẫn nhau của âm dương
▲ Sự chuyển hoá lẫn nhau của âm dương
▲ Sự cân bằng âm dương
▲ Ý nghĩa ứng dụng lý luận âm dương

□ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HOÀ
▲ Nguyên tắc tìm gốc chữa bệnh
▲ Nguyên tắc tiêu, bản của sự hoãn, cấp
▲ Nguyên tắc chính trị, phản trị
▲ Nguyên tắc cân bằng
▲ Nguyên tắc tùy cơ

THẨM BIỆN NGŨ HÀNH:
SỰ NẮM VỮNG MÔ THỨC
□ THỔ THÌ PHẢI BIỆN LUẬN THỔ CHẤT DÀY HAY MỎNG
▲ Thổ nặng, thủy ít thì thổ dày
▲ Thổ nhẹ, mộc nặng là thổ mỏng manh
▲ Hỏa nhiều thì thổ bị đốt cháy
▲ Kim nhiều thì thổ yếu
□ KIM THÌ PHẢI BÀN ĐẾN CHẤT KIM GIÀ HAY NON
▲ Kim nhiều, thổ dày là kim già
▲ Mộc nặng, kim nhẹ là chất kim non
▲ Thổ nhiều thì kim bị vùi lấp
▲ Thủy nhiều thì kim chìm
▲ Hỏa mạnh kim bị tổn thương
□ THỦY THÌ PHẢI PHÂN BIỆT THẾ THỦY MẠNH HAY YẾU
▲ Thủy nhiều, kim nặng là thế thủy mạnh
▲ Thủy ít, thổ nhiều là thế thủy yếu
▲ Kim nhiều thì thủy đục
▲ Hỏa nhiều thì thủy bị đốt khô
▲ Mộc nhiều, thủy bị co lại
□ MỘC THÌ PHẢI XEM THẾ MỘC THỊNH HAY SUY
▲ Mộc nặng, thủy nhiều là mộc thịnh
▲ Mộc gầy, kim cứng là mộc suy
▲ Thủy thịnh thì mộc b...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiên thời địa lợi nhân hòa - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
238 Vietnamese
thiên thời địa lợi nhân hòa 9 10 808