Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế, trồng và chăm sóc cây xanh

Được đăng lên bởi Quyết Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Tên tình huống:
THIẾT KẾ, TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH
II. Mục tiêu giải quyết tình huống
Dùng kiến thức liên môn để “thiết kế, trồng và chăm sóc cây xanh” nhằm xây
dựng cảnh quan nhà trường phù hợp với môi trường giáo dục.
Thu gom rác thải trong nhà trường, phân loại, xử lý, tạo ra phân bón để chăm
sóc cho cây.
Góp phần vào xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014.
III. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
Để đạt hiệu quả cao trong việc nghiên cứu giải quyết tình huống ta phải áp dụng
nhiều môn học.
1. Về Toán học và Mỹ thuật: Để đo đạc thiết kế đường nội bộ, thiết kế sắp
xếp các bồn cây, hố trồng cậy, khoảng cách các bồn cây, hố trồng cây, khoảng cách
giữa cây với cây với để tạo ra sự phù hợp với mỗi con đường nội bộ, mỗi dãy
phòng học và vị trí khác của cây định trồng nhằm tạo ra cảnh quan, không gian hài
hòa, đẹp mắt phù hợp với môi trường giáo dục.
2. Về Hóa học: Lựa chọn các loại cây phù hợp với chất đất và môi trường
nước của địa phương để tạo ra cảnh quan ổn định lâu dài. Phân loại rác thải trong
khuân viên nhà trường, tiến hành xử lý để tạo ra phân bón để chăm sóc cây xanh,
góp phần bảo vệ môi trường sống.
3. Về Sinh học và Hóa học: Chọn hạt giống, làm vườn ươm cây con, trồng và
chăm bón cho cây.
4. Về Công nghệ: Kiểm tra sâu bệnh, diệt trừ sâu bệnh tưới tiêu khoa học để
cây sinh trường và triển phát khỏe mạnh.
IV. Giải pháp giải quyết tình huống
Dùng kiến thức Toán học, Mỹ thuật, Công nghệ tiến hành đo đạc thiết kế, sắp
xếp hình dáng vườn cây, bồn cây và số lượng đất và phân bón để thiết kế cảnh quan
nhà trường
Vận dụng kiến thức môn Giáo dục công dân, Công nghệ, Hóa học để tuyên
truyền vận động các bạn học sinh thu gom rác thải trong cộng đồng dân cư nơi
trường đóng và trong khuân viên nhà trường để phân loại và xử lý góp phần bảo vệ
môi trường và giữ gìn nhà trường “xanh – sạch – đẹp”
Qua việc nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo, các đoàn thể nhà trường tiến hành
khảo sát áp dụng vào thực tiễn nhà trường và các bạn học sinh cùng chung tay góp
sức để xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

1

V. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
1. Áp dụng môn Toán học, Mỹ thuật để thiết kế vườn cây cảnh (cây kiểng),
bồn cây kiểng
Trên cơ sở thực tế của khuân viên nhà trường chúng em đã sử dụng môn Toán
học tiến hành đo đạc thiết kế hai vườn cây kiểng tọa lạc hai bên cổng chính và
trước mặt hội trường và khu hành chính của nhà trường với tổng diện tích 400 mét
vuông. Trong vườn cây kiểng sẽ trồng ...
I. Tên tình huống:
THIẾT KẾ, TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH
II. Mục tiêu giải quyết tình huống
Dùng kiến thức liên môn để “thiết kế, trồng và chăm sóc cây xanh” nhằm xây
dựng cảnh quan nhà trường phù hợp với môi trường giáo dục.
Thu gom rác thải trong nhà trường, phân loại, xử lý, tạo ra phân bón đ chăm
sóc cho cây.
Góp phần vào xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014.
III. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
Để đạt hiệu quả cao trong việc nghiên cứu giải quyết tình huống ta phải áp dụng
nhiều môn học.
1. Về Toán học Mỹ thuật: Để đo đạc thiết kế đường nội bộ, thiết kế sắp
xếp các bồn cây, hố trồng cậy, khoảng cách các bồn cây, hố trồng cây, khoảng cách
giữa cây với cây với để tạo ra sự phù hợp với mỗi con đường nội bộ, mỗi dãy
phòng học và vị trí khác của cây định trồng nhằm tạo ra cảnh quan, không gian hài
hòa, đẹp mắt phù hợp với môi trường giáo dục.
2. Về Hóa học: Lựa chọn các loại cây phù hợp với chất đất môi trường
nước của địa phương để tạo ra cảnh quan ổn định lâu dài. Phân loại rác thải trong
khuân viên nhà trường, tiến hành xử để tạo ra phân bón để chăm sóc cây xanh,
góp phần bảo vệ môi trường sống.
3. Về Sinh học Hóa học: Chọn hạt giống, làm vườn ươm cây con, trồng
chăm bón cho cây.
4. Về Công nghệ: Kiểm tra sâu bệnh, diệt trừ sâu bệnh tưới tiêu khoa học để
cây sinh trường và triển phát khỏe mạnh.
IV. Giải pháp giải quyết tình huống
Dùng kiến thức Toán học, Mỹ thuật, Công nghệ tiến hành đo đạc thiết kế, sắp
xếp hình dáng vườn cây, bồn cây và số lượng đất và phân bón để thiết kế cảnh quan
nhà trường
Vận dụng kiến thức môn Giáo dục công dân, Công nghệ, Hóa học để tuyên
truyền vận động các bạn học sinh thu gom rác thải trong cộng đồng dân nơi
trường đóng và trong khuân viên nhà trường để phân loại xử lý góp phần bảo vệ
môi trường và giữ gìn nhà trường “xanh – sạch – đẹp”
Qua việc nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo, các đoàn thể nhà trường tiến hành
khảo sát áp dụng vào thực tiễn ntrường các bạn học sinh cùng chung tay góp
sức để xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.
1
Thiết kế, trồng và chăm sóc cây xanh - Trang 2
Thiết kế, trồng và chăm sóc cây xanh - Người đăng: Quyết Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thiết kế, trồng và chăm sóc cây xanh 9 10 551