Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận chuyên viên

Được đăng lên bởi Diep Ngoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỞ ĐẦU
1.

Tính cấp thiết
Bác Hồ từng nói: “…Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng
lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt.
Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải
chú ý hạt nhân cho tốt”. Gia đình là hạt nhân của xã hội, nghĩa là gia đình rất quan
trọng với xã hội. Gia đình có được xây dựng bền vững, giàu đẹp, vẻ vang thì xã hội
mới bền vững, giàu đẹp, bền vững, vẻ vang…
Tuy nhiên một hiện tượng đáng buồn là tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn
diễn ra khá phổ biến không riêng chỉ một địa phương, một đất nước mà trên cả
toàn cầu. Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Đồng thời nó làm cho xã hội mất ổn định, kỷ cương. Gia đình tan vỡ tất dẫn đến
mất đoàn kết. không phát huy được tốt đa sức mạnhcủa gia đình trong quá trình
phát triển kinh tế gia đinh nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.
Vì vậy công tác phòng chống bạo lực gia đình có tầm quan trọng vô cùng to
lớn không những đối với một gia đình riêng lẻ mà còn cả toàn xã hội trên mọi mặt.
Đặc biệt, công tác phòng chống bạo lực gia đình góp phần duy trì và phát triển
truyền thống văn hóa dân tộc.
Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng chống bạo lực gia đình là việc cơ
quan Nhà nước thông qua hệ thống chính sách, pháp luật và cơ chế tổ chức quản lý
để điều khiển, tác động đến các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ hỗ trợ, giáo
dục, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực trong gia đình. Hiện nay,
công tác phòng chống bạo lực gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng

của quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình. Qua đó chúng ta cũng thấy vai trò
to lớn của Nhà nước, Nhà nước phải có chính sách, kế hoạch cụ thể và các biện
pháp quản lý thích hợp nhằm đảm bảo công tác trên thật sự hiệu quả.
Hơn nữa, các tình huống về bạo lực gia đình(kể cả thể xác và tinh thần) xảy
ra phổ biến ở cơ sở, gây ra nhiều bức xúc cho cơ sở và để lại nhiều hậu quả nghiêm
trọng, đòi hỏi các cấp các ngành cùng nhân dân quan tâm tập trung giải quyết.

PHẦN 1: MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
Anh Nguyễn Văn Toản và chị Lê Thị Nguyệt lấy nhau đã được gần 10 năm.
Từ hai bàn tay trắng, nhờ chịu khó làm ăn, vợ chồng anh đã có cuộc sống ổn định
hạnh phúc với 2 đứa con gái. Đứa đầu của chị được 8 tuổi và đứa sau được 6tuổi.
Hai cháu nhà anh rất ngoan và học giỏi. Chị Nguyệt làm kế toán cho một công ty
thời trang, còn anh Toản là một nhân viên kỹ thuật của 1 công ty xây dựng.
Tuy nhiên, thời gian g...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
Bác Hồ từng nói: “…Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng
lại mới thành hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thìhội mới tốt.
Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải
chú ý hạt nhân cho tốt”. Gia đình là hạt nhân của hội, nghĩa gia đình rất quan
trọng với xã hội. Gia đình có được xây dựng bền vững, giàu đẹp, vẻ vang thì xã hội
mới bền vững, giàu đẹp, bền vững, vẻ vang…
Tuy nhiên một hiện tượng đáng buồn tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn
diễn ra khá phổ biến không riêng chỉ một địa phương, một đất nước trên cả
toàn cầu. Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Đồng thời làm cho hội mất ổn định, kỷ cương. Gia đình tan vỡ tất dẫn đến
mất đoàn kết. không phát huy được tốt đa sức mạnhcủa gia đình trong quá trình
phát triển kinh tế gia đinh nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.
vậy công tác phòng chống bạo lực gia đình tầm quan trọng cùng to
lớn không những đối với một gia đình riêng lẻ mà còn cả toàn xã hội trên mọi mặt.
Đặc biệt, công tác phòng chống bạo lực gia đình góp phần duy trì phát triển
truyền thống văn hóa dân tộc.
Quản Nhà nước đối với công tác phòng chống bạo lực gia đình việc
quan Nhà nước thông qua hệ thống chính sách, pháp luật và cơ chế tổ chức quản lý
để điều khiển, tác động đến các quan, tổ chức được giao nhiệm vụ hỗ trợ, giáo
dục, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực trong gia đình. Hiện nay,
công c phòng chống bạo lực gia đình là một trong những nhiệm v quan trọng
Tiểu luận chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận chuyên viên - Người đăng: Diep Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận chuyên viên 9 10 947