Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi chitrong8061
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM

TIỂU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TẾT NGUYÊN ĐÁN

GVHD: Trương Thị Mỹ Châu
Thực Hiện: Nguyễn Chí Trọng
MSSV: 13145292

TP.HCM, Ngày 01 Tháng 05 Năm 2015

1

MỤC LỤC
I.

PHẦN MỞ ĐẦU...................……………………………………4

II.

NỘI DUNG……………………………………………….………5

1. Lịch sử Tết Nguyên Đán………………………………………….……5
1.1. Từ nguyên……………………………….…….…………………5
1.2. Nguồn gốc ra đời…………………….………..…………...……5
1.3. Quan niệm ngày tết……………………….…………….………6
2. Các giai đoạn chình trong tết……………….….………..……………6
2.1. Những ngày cuối năm…………………….….…………………6
2.1.1. Trang trí – mua sắm tết…………………………..……….…6
2.1.1.1. Mâm ngũ quả…..………………………………………6
2.1.1.2. Tranh tết……….……………………………….………8
2.1.1.3. Câu đối……………………..…………..……..………10
2.1.1.4. Hoa tết…………………………..…………………….10
2.1.1.5. Bàn thờ tổ tiên ngày tết………………….................12
2.1.1.6. Treo quốc kì………………….…………….…………15
2.1.2. Ông Táo về trời……………………………………..………15
2.1.3. Thăm mộ tồ tiên…………………………………………….17
2.1.4. Tất niên………………………………………………………17
2.2. Giao thừa………………………..………………………………18
2.2.1. Cúng ngoài trời……………………………………………...19
2.2.2. Cúng trong nhà……………………………......……………20
2.3. Nhừng ngày đầu năm………………………………………….20
2.3.1. Xông đất đầu năm………………………………………….20
2.3.2. Xuất hành – hái lộc – xin quẻ…………………..…………21
2.3.3. Chúc tết…….………………………………………………..23
2.3.4. Lì xì………………………………………………………..…23
2.3.5. thăm viếng…….…….…………………………........………24
3. Ẩm thực ngày tết……………………………………………….……..24
3.1. Bánh truyền thống……………………………….……….……24
3.2. Cổ tết……………………………………………………………25
3.3. Trái cây……………………………….…………………………25
3.4. Mứt………………………………………………………………25
3.5. Bánh kẹo…….……………………………….…………………25
3.6. Thức uống……..………………………………………………..26
3.7. Ẩm thực khác….………………………………..………………26
4. Lễ hội ngày tết………………………………………..……….………26
2

4.1. Lễ hội truyền thống………………………………….…………26
4.2. Lễ hội ngày nay …………………………………………..……27
4.3. Lễ hội đặc trưng riêng ở các vùng miền………………..……27
5. Tín ngưỡng ngày tết………………………………………………….28
5.1. Điềm lành………………………………….……………………28
5.2. Kiêng cử……………………………………………………...…29
5.2.1. Miền Bắc…………………………….………………………29
5.2.2. Miền Trung…………………………………………………..30
5.2.3. Miền Nam……………………………………………………30
III.

TỔNG KẾT………………………………..……………………31

3

I.

PHẦN MỞ ĐẦU

"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu
đời. Nội dung phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội
Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân
rât bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Tron...
1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUT TP.HCM
TIU LUẬN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
ĐỀ TÀI: TẾT NGUYÊN ĐÁN
GVHD: Trương Th M Châu
Thc Hin: Nguyễn Chí Trọng
MSSV: 13145292
TP.HCM, Ngày 01 Tháng 05 Năm 2015
Tiểu luận cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: chitrong8061
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiểu luận cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 350