Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Sống thử trong sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hoang1306
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 18814 lần   |   Lượt tải: 53 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................2
I.Thực trạng ‘‘sống thử” của sinh viên hiện nay…………………………………….3
II.Những nguyên nhân dẫn đến việc sống thử…….………………………………….5
1. Nguyên nhân từ bản thân……….………..…………………………………….....5
2. Nguyên nhân từ gia đình............................................. .………………………….6
3. Nguyên nhân từ xã hội...........................................................................................7
III. Xu hướng mặt tiêu cực và tiêu cực của sống thử …………..………………….7
1. Mặt tiêu cực của sống thử…………………………………………………..8
2. Mặt tiêu cực và hệ lụy của sống thử……....………………………………9
IV.Giải pháp và kiến nghị…….…….………………………………………………..10
1.1 Về phía bản thân...................................................................................................10
1.2 Về phia gia đình....................................................................................................11
1.3 Về phía xã hội.......................................................................................................12
2.Kết luận:………….………………………………………………………………..13
TÀI LIỆU THAM KHAO………………………………..…………………………13

LỜI MỞ ĐẦU
1 | Page

Một trong những thực trạng trong xã hội hiện nay là tình hình sinh viên thanh niên
chung sống với nhau trước hôn nhân ngày càng tăng mà báo chí trong nước gọi là "sống
thử". Vấn đề này trong thế giới hôm nay đã và đang trở thành một vấn nạn gai góc cho
các nhà luân lý, đạo đức, giáo dục, và cho cả các phụ huynh. Vậy chúng ta cần nhìn nhận
vấn đề này như thế nào? Việc sống thử của sinh viên đem lại những lợi ích những mặc
tích cực,tiêu cực gì? Giải quyết nó ra sao? Lối sống này tích cực hay tiêu cực, và nó vi
phạm pháp luật hay không ? Câu trả lời không còn là vấn đề riêng của các nhà chức trách
mà đang trở thành một vấn đề rất nóng hổi của toàn xã hội.
-Từ tình hình thực tế và thực trạng của việc sống thử trong giới sinh viên Việt Nam ngày
nay. Em làm bài tiểu luận này với mong muốn góp thêm tiếng nói quan điểm của mình về
vấn đề nhức nhối trong giới sinh viên hiện nay, cũng như đưa ra cách nhìn đúng đắn và
toàn diện hơn về vấn đề này.

I.Thực trạng ‘‘sống thử” của sinh viên hiện nay:
Rất nhiều sinh viên hiện nay ủng hộ lối sống thử và họ đã đưa ra những lý do như:
Sống thử cũng là biểu hiện của tình yêu vì nó mang lại lợi ích cả về mặt sinh lý và tình
cảm, sự chia xẻ vật chất, tiền bạc và khó khăn giữa hai bên; Sống thử không bị ràng buộc
2 | Page

về ...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................2
I.Thực trạng ‘‘sống thử” của sinh viên hiện nay…………………………………….3
II.Những nguyên nhân dẫn đến việc sống thử…….………………………………….5
1. Nguyên nhân từ bản thân……….………..…………………………………….....5
2. Nguyên nhân từ gia đình............................................. .………………………….6
3. Nguyên nhân từ xã hội...........................................................................................7
III. Xu hướng mặt tiêu cực và tiêu cực của sống thử …………..………………….7
1. Mặt tiêu cực của sống thử…………………………………………………..8
2. Mặt tiêu cực và hệ lụy của sống thử……....………………………………9
IV.Giải pháp và kiến nghị…….…….………………………………………………..10
1.1 Về phía bản thân...................................................................................................10
1.2 Về phia gia đình....................................................................................................11
1.3 Về phía xã hội.......................................................................................................12
2.Kết luận:………….………………………………………………………………..13
TÀI LIỆU THAM KHAO………………………………..…………………………13
LỜI MỞ ĐẦU
1 | P a g e
Tiểu luận: Sống thử trong sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Sống thử trong sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp - Người đăng: hoang1306
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận: Sống thử trong sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp 9 10 184