Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Triết Lý Âm - Dương

Được đăng lên bởi hieu-bach-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 24734 lần   |   Lượt tải: 64 lần
Bài thảo luận

VĂN HOÁ VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG
Chủ đề:

2 quy luật của triết lý Âm – Dương
Ảnh hưởng của triết lý Âm - Dương trong
đời sống văn hoá của người Việt trước đây
và hiện nay

Âm là Cái, là tĩnh,
là chưa hoàn bị.
Mọi Dương tồn tại có đôi và có cặp
thứ luôn là Đực, là
động, là hoàn bị.
ÂM-DƯƠNG

Thế giới không
lộn xộn, lung tung
mà có trật tự
Đó là từng đôi
từng cặp với nhau.

2 QUY LUẬT

Trong âm có
dương
Trong dương có
âm

Âm-dương luôn
gắn bó mật thiết
với nhau, và có
thể chuyển hóa,
đổi chỗ cho nhau
theo xu hướng:
Âm cực sinh
dương
Dương cực sinh
âm.

Muốn xác định 1 vật là âm hay dương thì phải chọn đối
tượng so sánh
Khi đã có đối tượng so sánh thì phải xác định cơ sở so
sánh

NGUỒN GỐC

Vua Phục Hy (2852 –
2737 TCN) là người
tìm ra nguyên tắc
tương đối âm và
dương. Sau đó trình
bày và cắt nghĩa
trong bộ Kinh Dịch.

GS.TSKH Trần Ngọc
Thêm đã chứng minh
rằng, triết lý âm dương
hình thành từ thực tiễn
đời sống nông nghiệp
lúa nước Đông Nam
Á, hai từ “âm dương”
bắt nguồn từ hai từ
“mẹ” và “trời” trong
các ngôn ngữ Đông
Nam Á (ina - yang).

NGUỒN GỐC
Việt Nam có nền kinh tế
nông nghiệp
Quan tâm

Sự sinh sôi nãy nở của hoa màu và
con người

Cần nhiều người để làm việc

• Đông tay hơn hay làm
• Trời sinh voi sinh cỏ

Sinh đẻ không ảnh hưởng đến sinh hoạt
cộng đồng
Hai hình thức sinh sản này có cùng bản chất
Hợp nhất 2 cặp “mẹ-cha” và “Đất-trời” chính là sự
khái quát đầu tiên trên con đường dẫn đến triết lí
âm dương

NGUỒN GỐC
Âm dương là bản chất của giới tự nhiên
Cha Mẹ
Đất trời
Ngày đêm
Nóng lạnh
Nam Bắc - Đông tây

Ngày xưa cũng như
ngày nay, thuyết tương
đối âm dương vẫn gắn
bó mật thiết và sâu sắc
với văn hóa phương
Đông, trong đó có Việt
Nam. Nó được biểu
hiện cụ thể, chân
phương từ nhiều góc độ
trong đời sống.

NGUỒN GỐC

Những biểu hiện âm dương trong xã hội
Tư duy:
Trong âm có dương Trong
dương có âm

Chim sa, cá nhảy chớ mừng
nhện sa, xà đón xin đừng có lo

Âm dương chuyển hoá

Sướng lắm khổ nhiều
Trèo cao ngã đau

Coi trọng, đề cao sự hài hòa âm dương trong cơ thể và sự hài
hòa trong giới tự nhiên.
Đặc trưng quân bình các yếu tố đời sống tạo ra khả năng thích
nghi cao trước mọi biến cố, hoàn cảnh của dân tộc Việt từ ngàn
đời.

Những biểu hiện âm dương trong xã hội
Đời sống
Triết lý âm dương được biểu hiện khá rõ từ ba nhu cầu cơ bản
nhất: Ăn, mặc, ở
Nhấn mạnh tính cộng đồng, tính mực thước truyền thống.
người ăn không ăn quá nhanh hay quá chậm, không ăn quá nhiều
hay quá ít, không ăn hết hay ăn còn.
Đây được xem là lối giao tiếp tế n...
VĂN HOÁ VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG
Chủ đề:
2 quy luật của triết lý Âm – Dương
Ảnh hưởng của triết lý Âm - Dương trong
đời sống văn hoá của người Việt trước đây
và hiện nay
Bài thảo luận
Tiểu luận Triết Lý Âm - Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Triết Lý Âm - Dương - Người đăng: hieu-bach-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu luận Triết Lý Âm - Dương 9 10 684