Ktl-icon-tai-lieu

Tiều Luận Văn Hóa Ẩm Thực

Được đăng lên bởi Kaitlyn Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3138 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM Tiểu luận Đề tài: Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Trang 5
2

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM M ỤC L ỤC Trang Lời cám ơn 3 Nhận xét

của GV 4 L ời m ở đ ầu 5 Chương 1 Giới thiệu khái quát về nền ẩm thực Việt Nam
1.1. Khái quát chung về văn hóa ẩm thực 7 1.2. Bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam
1.2.1. Quan niệm của người Việt Nam về ẩm thực 7 1.2.2. Ẩm thực Vi ệt Nam, một
nền ẩm thực vô cùng phong phú 8 Chương 2 Ẩm thực Việt Nam xưa và nay 2.1. Ẩm
thực ba miền 2.1.1. Ẩm thực miền Bắc 2.1.1.1. Đặc điểm chung 10 2.1.1.2. Phong
cách ăn uống của người Hà Nội 10 2.1.1.3. Những món ăn đặc trưng 11 2.1.2. Ẩm
thực miền Trung 2.1.2.1. Đặc điểm chung 13 2.1.2.2. Ẩm thực xứ Huế, cái nôi của
ẩm thực miền Trung 13 2.1.2.3. Những món ăn đặc trưng 14 2.1.3. Ẩm thực miền
Nam 2.1.3.1. Đặc điểm chung 15 2.1.3.2. Ẩm thực Sài Gòn 16 2.1.3.3. Những món ăn
đặc trưng 17 2.2. Văn hóa Trà – Cà phê 2.2.1. Chén trà trong văn hóa ẩm thực 18
2.2.2. Cà phê, niềm tự hào của dân Tây Nguyên 20 Chương 3 TẢN MẠN VỚI ẨM
THỰC VIỆT 3.1 Ẫm thực dưới góc nhìn của các nhà văn, nhà thơ 22 Kết luận 25 Tài
liệu tham khảo 25 Phụ lục 26 Hình ảnh 27 Trang 6
3

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM Lời mở đầu Ẩm thực hay nói đơn giản hơn là

ăn và uống vốn là chuyện hằng ngày, rất gần gũi và cũng rất đời thường. Nhưng ở
mỗi thời đại khác nhau thì ăn uống lại được quan tâm với những mức độ khác nhau.
Ngay từ xa xưa, ông bà ta đã rất coi trong việc ăn uống, thế nên tục ngữ mới có câu:
“có thực mới vực được đạo”, “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”, “học ăn, học nói, học gói,
học mở”... Ngày nay, khi cuộc sống ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày
một cao hơn, ẩm thực cũng nhờ vào đó mà trở nên hoàn thiện hơn. Vượt ra khỏi giới
hạn “ăn no mặc ấm” để đạt đến “ăn ngon mặc đẹp”. Ẩm thực đã không còn đơn thuần
là giá trị vật chất, mà xa hơn chính là yếu tố văn hóa, một mảng văn hóa đậm đà,
duyên dáng và cốt cách. Tìm hiểu về ẩm thực của một đất nước chính là cách đơn
giản nhất để có thể hiểu thêm về lịch sử và con người của đất nước ấy. Qua đó góp
phần nâng cao vốn hiểu biết và lòng tự hào dân tộc trong mỗi chúng ta. Những điều
được trình bày trên đây cũng chính là lý do chúng em chọn đề tài “Văn hóa ẩm thực
Việt Nam” để trình bày trong bài tiểu luận này. Qua đề tài này, chúng em muốn giới

thiệu với tất cả mọi người về một nét đẹp rất đặc trưng của đất nước và con người
Việt Nam, nét đẹp trong văn hóa ẩm thực. Nước Việt Nam hình chữ “S”, trải dài trên
nhiều vĩ độ, chia làm ba miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền c...
1 VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM Tiểu luận Đề tài: Văn hóa ẩm thực Việt Nam
Trang 5
2 VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM M ỤC L ỤC Trang Lời cám ơn 3 Nhận xét
của GV 4 L ời m ở đ ầu 5 Chương 1 Giới thiệu khái quát về nền ẩm thực Việt Nam
1.1. Khái quát chung về văn hóa ẩm thực 7 1.2. Bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam
1.2.1. Quan niệm của người Việt Nam về ẩm thực 7 1.2.2. Ẩm thực Vi ệt Nam, một
nền ẩm thực vô cùng phong phú 8 Chương 2 Ẩm thực Việt Nam xưa và nay 2.1. Ẩm
thực ba miền 2.1.1. Ẩm thực miền Bắc 2.1.1.1. Đặc điểm chung 10 2.1.1.2. Phong
cách ăn uống của người Hà Nội 10 2.1.1.3. Những món ăn đặc trưng 11 2.1.2. Ẩm
thực miền Trung 2.1.2.1. Đặc điểm chung 13 2.1.2.2. Ẩm thực xứ Huế, cái nôi của
ẩm thực miền Trung 13 2.1.2.3. Những món ăn đặc trưng 14 2.1.3. Ẩm thực miền
Nam 2.1.3.1. Đặc điểm chung 15 2.1.3.2. Ẩm thực Sài Gòn 16 2.1.3.3. Những món ăn
đặc trưng 17 2.2. Văn hóa Trà – Cà phê 2.2.1. Chén trà trong văn hóa ẩm thực 18
2.2.2. Cà phê, niềm tự hào của dân Tây Nguyên 20 Chương 3 TẢN MẠN VỚI ẨM
THỰC VIỆT 3.1 Ẫm thực dưới góc nhìn của các nhà văn, nhà thơ 22 Kết luận 25 Tài
liệu tham khảo 25 Phụ lục 26 Hình ảnh 27 Trang 6
3 VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM Lời mở đầu Ẩm thực hay nói đơn giản hơn là
ăn và uống vốn là chuyện hằng ngày, rất gần gũi và cũng rất đời thường. Nhưng ở
mỗi thời đại khác nhau thì ăn uống lại được quan tâm với những mức độ khác nhau.
Ngay từ xa xưa, ông bà ta đã rất coi trong việc ăn uống, thế nên tục ngữ mới có câu:
“có thực mới vực được đạo”, “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”, “học ăn, học nói, học gói,
học mở”... Ngày nay, khi cuộc sống ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày
một cao hơn, ẩm thực cũng nhờ vào đó mà trở nên hoàn thiện hơn. Vượt ra khỏi giới
hạn “ăn no mặc ấm” để đạt đến “ăn ngon mặc đẹp”. Ẩm thực đã không còn đơn thuần
là giá trị vật chất, mà xa hơn chính là yếu tố văn hóa, một mảng văn hóa đậm đà,
duyên dáng và cốt cách. Tìm hiểu về ẩm thực của một đất nước chính là cách đơn
giản nhất để có thể hiểu thêm về lịch sử và con người của đất nước ấy. Qua đó góp
phần nâng cao vốn hiểu biết và lòng tự hào dân tộc trong mỗi chúng ta. Những điều
được trình bày trên đây cũng chính là lý do chúng em chọn đề tài “Văn hóa ẩm thực
Việt Nam” để trình bày trong bài tiểu luận này. Qua đề tài này, chúng em muốn giới
Tiều Luận Văn Hóa Ẩm Thực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiều Luận Văn Hóa Ẩm Thực - Người đăng: Kaitlyn Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiều Luận Văn Hóa Ẩm Thực 9 10 539