Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về Áo dài

Được đăng lên bởi supernova_606
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Trang
A. Phần mở đầu:

........................................................... 2

I. Lý do chọn đề tài

............................................................ 2

II.Tình hình nghiên cứu

........................................................... 2

III.Mục đích nghiên cứu

........................................................... 3

IV. Phạm vi nghiên cứu

........................................................... 3

V. Phương pháp nghiên cứu ........................................................... 3
VI.Cái mới

........................................................... 3

VII.Kết cấu đề tài

........................................................... 3

B.Phần nội dung:

............................................................ 4

Chương I. Lịch sử hình thành và sự tích về chiếc Áo dài............... 4
I.1. Nguồn gốc lịch sử của Áo dài..................................................4
I.2. Lịch sử hình thành

...........................................................5

I.3. Sự hình thành

............................................................12

I.4. Các kiểu Áo dài

............................................................16

Chương II. Sự phát triển và những nét mới, sự cách tân của chiếc áo
Dài qua từng giai đoạn

.......................................................... 22

II.1. Sự phát triển

...........................................................22

II.2 Sức hấp dẫn của áo dài

.........................................25

II.3 Những nét mới và sự cách tân

................................................26

C.Kết luận.........................................................................................28
D. Tài liệu tham khảo........................................................................28

1

Đề tài: ÁO DÀI VIỆT NAM
A . MỞ ĐẦU
I .Lý do chọn đề tài
Trang phục là một trong ba yêu cầu của đời sống vật chất (ăn, mặc, ở) đây là sản
phẩm văn hoá sớm nhất của xã hội loài người. Theo thời gian, trang phục cũng
thay đổi theo quá trình phát triển của lịch sử. Đối với mỗi một quốc gia, trang phục
cũng trở thành một yếu tố quan trọng tạo nên nét đẹp văn hóa riêng biệt qua từng
thời kỳ, mang tính đậm đà và vẻ đẹp của mỗi dân tộc. Là người Việt Nam em thật
tự hào và kiêu hãnh khi được nói tới chiếc áo dài Việt Nam-một nét đẹp về trang
phục truyền thống của người Việt từ thời xa xưa. Bộ trang phục này thường được
mặc trong các dịp trọng đại vì nó mang vẻ đẹp thướt tha trang nghiêm thùy mị...và
hơn nữa tra...
MỤC LỤC
Trang
A. Phần mở đầu: ........................................................... 2
I. Lý do chọn đề tài ............................................................ 2
II.Tình hình nghiên cứu ........................................................... 2
III.Mục đích nghiên cứu ........................................................... 3
IV. Phạm vi nghiên cứu ........................................................... 3
V. Phương pháp nghiên cứu ........................................................... 3
VI.Cái mới ........................................................... 3
VII.Kết cấu đề tài ........................................................... 3
B.Phần nội dung: ............................................................ 4
Chương I. Lịch sử hình thành và sự tích về chiếc Áo dài............... 4
I.1. Nguồn gốc lịch sử của Áo dài..................................................4
I.2. Lịch sử hình thành ...........................................................5
I.3. Sự hình thành ............................................................12
I.4. Các kiểu Áo dài ............................................................16
Chương II. Sự phát triển và những nét mới, sự cách tân của chiếc áo
Dài qua từng giai đoạn .......................................................... 22
II.1. Sự phát triển ...........................................................22
II.2 Sức hấp dẫn của áo dài .........................................25
II.3 Những nét mới và sự cách tân ................................................26
C.Kết luận.........................................................................................28
D. Tài liệu tham khảo........................................................................28
1
Tiểu luận về Áo dài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về Áo dài - Người đăng: supernova_606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiểu luận về Áo dài 9 10 11