Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

Được đăng lên bởi phamha4993
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo tham quan thực tế:

TÌM HIỂU BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM
Học phần: Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Giảng viên hướng dẫn: Tô Ngọc Thảo
Sinh viên thực hiên: Phạm Thị Thúy Hà
Lớp: 11CĐVH

Khoa: Âm nhạc

Trường: Cao đẳng Sự phạm Trung ương

NỘI DUNG:
1/ Giới thiệu về bảo tàng
2/ Sự hình thành
3/ Chức năng của bảo tàng
4/ Hệ thống trưng bày
5/ Các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bảo tàng, hình thức tham quan
và các hình thức khác

1. Giới thiệu về bảo tàng

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (BTDTHVN) là một viện bảo tàng về lĩnh vực dân tộc học
của Việt Nam, trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
vừa là một cơ sở khoa học, vừa là một trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã
hội rộng lớn.
Mười năm đầu mở cửa, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã đón tiếp khoảng 1.200.000
lượt khách tham quan, trong đó có trên 530.000 khách quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia
và vùng lãnh thổ. Số du khách đến Bảo tàng ngày càng gia tăng, năm 2007 đạt
337.000 lượt người, trong 6 tháng đầu năm 2008 – hơn 210.000 lượt người…

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Sự hình thành

Loại hình bảo tàng dân tộc học rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn về nhiều phương
diện trên qui mô quốc gia cũng như ở từng địa phương, bởi vì Việt Nam có tới 54
dân tộc. Cho nên, ngay từ năm 1981 Nhà nước đã chủ trương hình thành một Bảo
tàng Dân tộc học đặt tại thủ đô Hà Nội. Công trình Bảo tàng Dân tộc học được
chính thức phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật ngày 14-12-1987 và được Nhà
nước cấp đất để xây dựng: năm 1987 - 2.500m2, năm 1988 - 9.500m2, đến năm
1990 Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao toàn bộ 3,27 ha.
Bảo tàng bắt đầu được cấp vốn chuẩn bị đầu tư vào năm 1986. Công việc xây dựng
móng triển khai từ cuối năm 1989. Theo luận chứng kinh tế - kỹ thuật, tổng kinh
phí để xây dựng là 27 tỷ đồng, chưa kể khoảng 4 tỷ đồng cho việc sưu tầm hiện
vật, tư liệu và tổ chức trưng bày
Suốt nhiều năm, Ban quản lý công trình Bảo tàng và Phòng Bảo tàng là một bộ
phận của Viện Dân tộc học. Ngày 24-10-1995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định
về việc thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (trực thuộc Trung tâm Khoa học
xã hội và nhân văn quốc gia, nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam).
Ngày 12 tháng 11 năm 1997, đúng vào dịp Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 7 các
nước có sử dụng tiếng Pháp họp tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
và Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac đã cắt băng khai trương Bảo tàng
Dân tộc học Việ...
Báo cáo tham quan thực tế:
TÌM HIỂU BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM
Học phần: Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Giảng viên hướng dẫn: Tô Ngọc Thảo
Sinh viên thực hiên: Phạm Thị Thúy Hà
Lớp: 11CĐVH Khoa: Âm nhạc
Trường: Cao đẳng Sự phạm Trung ương
NỘI DUNG:
1/ Giới thiệu về bảo tàng
2/ Sự hình thành
3/ Chức năng của bảo tàng
4/ Hệ thống trưng bày
5/ Các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bảo tàng, hình thức tham quan
và các hình thức khác
1. Giới thiệu về bảo tàng
TÌM HIỂU BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM - Người đăng: phamha4993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TÌM HIỂU BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM 9 10 108