Ktl-icon-tai-lieu

Tình yêu - Tự do - Một mình

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 6046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|

OSHO

OSHO

Tình yêu, tự do,
một mình

Love, freedom,
alone

Công án về mối quan hệ

The Koan of Relationships

HÀ NỘI 9/2009

OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION

|

|

Tình yêu, tự do, một mình

|

|

Phần bốn - Một mình ..........................................

Mục lục

245

Chương mười bốn Một mình là bản tính của bạn ..... 247
Chương mười lăm Người lạ với bản thân mình ........ 257
Chương mười sáu Một mình và được chọn ............. 259

Lời giới thiệu .......................................................

iii

Phần một - Tình yêu ...........................................

1

Chương một Uỷ mị .............................................

3

Chương hai Thực và giả - Bước đầu tiên ..........

7

Chương ba Đức hạnh của ích kỉ ........................

25

Chương bốn Gắn bó với cái không ....................

31

Phần hai - Từ thân thuộc tới việc quan hệ ....

77

Chương mười bẩy Sư tử và cừu ..........................

283

Báo trước Hai đàn bà và một sư ...........................

309

Lời bạt Nắm lấy nghịch lí ...................................... 339
Về Osho ...............................................................

Chương năm Tuần trăng mật không
bao giờ chấm dứt .......................

79

Chương sáu Từ thèm khát tới yêu tới yêu thương . 85
Chương bẩy Để có khoảng cách ....................

91

Chương tám Công án về thân thuộc .................

99

Phần ba - Tự do ..................................................... 145
Chương chín Tabula Rasa ..................................... 147
Chương mười Sự nô lệ nền tảng ........................... 155
Chương mười một Đề phòng giáo hoàng ..............

173

Chương mười hai Có cuộc sống sau dục không?... 185
Chương mười ba Điều đó xảy ra ở một làng .......... 199
i

27/02/2010 - 1/ 1

|

ii

351

|
Socrates nói, "Người công phu điều huyền diệu của
yêu..." Thèm khát chẳng có điều huyền diệu nào. Nó
đơn giản là trò chơi sinh học; mọi con vật, mọi con
chim, mọi cái cây đều biết về nó. Chắc chắn tình yêu có
điều huyền diệu sẽ hoàn toàn khác với tình yêu mà bạn
vẫn thường quen thuộc.

Lời giới thiệu

Người công phu điều huyền diệu của yêu sẽ trong
tiếp xúc không chỉ với phản xạ, mà với bản thân
chân lí.
Trong Symposium của Plato, Socrates nói:
Người công phu điều huyền diệu của yêu sẽ trong
tiếp xúc không chỉ với cái phản xạ, mà với bản thân
chân lí. Để biết ân huệ này của bản tính con người,
người ta không thể tìm đâu ra người giúp đỡ tốt hơn
là tình yêu.

Tình yêu này, cái có thể trở thành ...
|
|
OSHO
Tình yêu, t do,
mt mình
Công án v mi quan h
HÀ NI 9/2009
OSHO
Love, freedom,
alone
The Koan of Relationships
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
Tình yêu - Tự do - Một mình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình yêu - Tự do - Một mình - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
Tình yêu - Tự do - Một mình 9 10 960