Ktl-icon-tai-lieu

Tôi học đoán mệnh theo khoa tử bình

Được đăng lên bởi ngocvd
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 4710 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Hình bià do hoạ sĩ TRẦN VĂN TUÔI ở San Jose (USA) trình bày
(2003)

Q2-noidung

1

02/01/05

QUYỂN HAI

ĐOÁN MỆNH THEO TỪNG LÃNH VỰC
VỚI CÁC THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Quyển 2 này tổng hợp tất cả những yếu tố cơ sở (như chất liệu) của khoa Tử Bình đã
đề cập trong quyển 1, và sẽ thêm vào những yếu tố khác, tuy không phải là cơ bản của
phương pháp, nhưng chúng giúp cho việc tiên đoán phong phú và uyển chuyển hơn, đó
là :
- cát thần (gọi tắt là Thần);
- hung sát (gọi tắt là Sát), trong đó có không vong;
- ý nghiã, công dụng cuả toàn bộ vòng trường sinh.
Thần Sát cho ta biết mệnh có âm phúc hay không, có cứu hay không, và hiểm nguy có
bị gia trọng hay không …Vì chúng không phải là cơ sở của khoa Tử Bình nên thay vì
trình bày trong quyển 1, chúng ta trình bày ở đây để giúp bạn đã có toàn bộ các chất
liệu chính, nay thêm "gia vị", để bước vào một trình độ cao hơn và linh động hơn.
Ngoài ra, cũng có những trường hợp mà mệnh theo mọi tổng hợp thì rất xấu, nhưng
ngược lại người đó lại thành công, vinh hiển …, việc giải thích những cas đó ngoài âm
đức của tổ tiên, còn tùy nơi và hoàn cảnh sinh ra của người đó . Chúng ta sẽ trở lại
chuyện này qua vài giai thoại trong một phụ lục.
***
NHỮNG MẤU CHỐT ÐỂ LUẬN VẬN MỆNH THEO TỪNG LÃNH VỰC
Luận vận mệnh sẽ xoáy quanh những điểm mấu chốt sau đây của một tứ trụ. Tuỳ "lãnh
vực" hay "lục thân" muốn đoán cho mệnh mà ta vận dụng chúng để lý giải.
1) Cung lục thân :
Theo pp cổ, trong 4t :
trụ năm là tổ tiên ( hay cung phúc đức) ;
trụ tháng là cha mẹ ;
trụ ngày là mình và vợ hay chồng ;
trụ giờ là con cái ;
vậy anh chị em không có vị trí !
cũng có sách chia ra : Can tháng là anh em; Chi tháng là cha mẹ;
Theo sách « Tam mệnh thông hội » thì lấy :
Năm làm cha ;
Thai làm mẹ ;
Tháng làm anh chị em;
trụ ngày làm mình và vợ hay chồng ;
trụ giờ làm con cái ;
Vậy cách ứng dụng tuỳ trường phái mà có khác biệt.

Q2-noidung

2

02/01/05

2) Sao (hay 10 thần) lục thân : chỉ lục thân và sự việc;
Kinh Phòng, nhà Dịch học ứng dụng đời Hán đã phát minh ra lục thân từ ngũ
hành sinh khắc, rồi phối lục thân vào 6 hào của Bát quái, mở ra một kỷ nguyên mới
trong kỹ thuật dự đoán bằng bát quái. Ðến đời nhà Ðường, sau phát minh tứ trụ dự
đoán học, người ta đã đưa lục thân của Kinh Phòng vào tứ trụ để dự đoán thông tin
của con người. Thực tiễn hàng nghìn năm qua chứng minh đưa lục thân trong bát
quái của Chu dịch vào tứ trụ để dự đoán vận mệnh là hòn ngọc quý trong lịch sử dự
đoán thông tin của Trung quốc.
3) vượng suy cuả cung, của sao (theo bảng Trường sinh);
...
Q2-noidung 1 02/01/05
Hình bià do hoạ sĩ TRẦN VĂN TUÔI ở San Jose (USA) trình bày
(2003)
Tôi học đoán mệnh theo khoa tử bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôi học đoán mệnh theo khoa tử bình - Người đăng: ngocvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Tôi học đoán mệnh theo khoa tử bình 9 10 964