Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Được đăng lên bởi Patrick Hoang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2846 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên
Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ,
nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
(Nguồn: Tuổi Trẻ, 6-10-2013, tr3 – Theo TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp , tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn.
Sinh ngày 25-8-1911, tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Từ 1925 đến 1926, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào học sinh ở Huế;
năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng
sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
Năm 1930, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị địch bắt và kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, Đại
tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong
thanh niên, học sinh. Năm 1936, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoạt động trong phong
trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội; là biên tập viên các báo của Đảng: Báo
Lao động, Báo Tiếng nói chúng ta, Báo Tiến lên, Thời báo Cờ Giải phóng.. . Đại tướng
Võ Nguyên Giáp được cử làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ.
Tháng 6-1940, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông
Dương; được Đảng cử ra nước ngoài gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Năm 1941, Đại
tướng Võ Nguyên Giáp về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn
cứ địa Cao – Bắc – Lạng.
Tháng 12-1944, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm
vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tháng 4-1945, tại Hội nghị
Quân sự Bắc Kỳ, được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ. Từ tháng 5-1945, Đại tướng
Võ Nguyên Giáp là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành
Việt Nam giải phóng quân; tháng 6-1945, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm
vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng.
Tháng 8-1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử vào Ban Chấp hành Trung ương
Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, được bầu vào
Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam; là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành
Trung ương Đảng.
Tháng 3-1946, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch quân sự, Ủy viên trong Chính
phủ Liên hiệp; khi thành lập Quân ủy Trung ương, được cử làm Bí thư Quân ủy Trung
ương. Tháng 10-1946, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy
quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Tháng 011948, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệ...
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên
thư Quân y Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ,
nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
(Nguồn: Tuổi Trẻ, 6-10-2013, tr3 – Theo TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp , tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn.
Sinh ngày 25-8-1911, tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Từ 1925 đến 1926, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào học sinh ở Huế;
năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng
sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
Năm 1930, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị địch bắt và kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, Đại
tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong
thanh niên, học sinh. Năm 1936, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoạt động trong phong
trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội; là biên tập viên các báo của Đảng: Báo
Lao động, Báo Tiếng nói chúng ta, Báo Tiến lên, Thời báo Cờ Giải phóng.. . Đại tướng
Võ Nguyên Giáp được cử làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ.
Tháng 6-1940, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông
Dương; được Đảng cử ra nước ngoài gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Năm 1941, Đại
tướng Võ Nguyên Giáp về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn
cứ địa Cao – Bắc – Lạng.
Tháng 12-1944, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm
vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tháng 4-1945, tại Hội nghị
Quân sự Bắc Kỳ, được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ. Từ tháng 5-1945, Đại tướng
Võ Nguyên Giáp là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành
Việt Nam giải phóng quân; tháng 6-1945, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm
vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng.
Tháng 8-1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử vào Ban Chấp hành Trung ương
Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, được bầu vào
Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam; là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành
Trung ương Đảng.
Tháng 3-1946, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch quân sự, Ủy viên trong Chính
phủ Liên hiệp; khi thành lập Quân ủy Trung ương, được cử làm Bí thư Quân ủy Trung
ương. Tháng 10-1946, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy
quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Tháng 01-
1948, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân
Việt Nam .
Tháng 02-1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đại tướng Võ
Nguyên Giáp được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban
Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
Từ tháng 9-1955 – 12-1979, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng.
Tháng 9-1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Đại tướng Võ
1
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người đăng: Patrick Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp 9 10 911