Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp phong thủy hay - Xem tuổi

Được đăng lên bởi normaluser1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1682 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Hóa giải Kim lâu - Phong Thủy
Trong dân gian có rất nhiều cách tính tuổi Kim lâu. Mỗi cách đều có cái hay và dở với độ chính xác chưa được kiểm
chứng.

Mỗi Kim lâu một loại tai họa
Lương y Vũ Quốc Trung cho biết, theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì "một, ba, sáu, tám thị kim lâu". Theo
đó: Nam lấy số tuổi âm lịch chia cho 9, số dư mà = 1, 3, 6, 8 thì là phạm Kim lâu (tính để xem tuổi làm nhà, sửa nhà).
Nếu dư 1 là phạm Kim lâu thân (gây tai họa cho bản thân người chủ). Nếu dư 3 là phạm Kim lâu thê (gây tai họa cho
vợ của người chủ). Nếu dư 6 là phạm Kim lâu tử (gây tai họa cho con của người chủ). Nếu dư 8 là phạm Kim lục súc
(gây tai họa cho con vật nuôi trong nhà. Nữ: Hàng đơn vị của tuổi âm lịch mà = 1, 3, 6, 8 là phạm Kim lâu (tính để xem
tuổi lấy chồng).
Cách tính này dựa vào Hà đồ, Cửu cung, Hậu thiên bát quái. Nếu ở vào các cung Càn thuộc mệnh Chủ, cung Chấn
thuộc về vợ, cung Cấn thuộc con cái hoặc người thân, cung Tốn thuộc gia súc đề ở 4 góc của cửu cung là phạm Kim
lâu không nên xây nhà.
Bắt đầu tính khởi 1 góc ở Tây Nam (Khôn), 2 đến Tây (Đoài), 3 đến Tây Bắc (Càn), 4 đến Bắc (Khảm), 5 vào cung
giữa (trung ương), 6 ở Đông Bắc (Cấn), 7 ở Đông (Chấn), 8 ở Đông Nam (Tốn), 9 ở Nam (Ly), đến 10 lại về cùng
giữa rồi tiếp hàng đơn vị ở hướng Tây Nam... Tính như vậy thì ta luôn luôn thấy 1 - 3 - 6 - 8 ở các phương, góc có Tứ
Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) có Tứ Sinh (Dần, Thân, Tị, Hợi). Vừa có "Mộ" lại vừa là "Sinh" nên gọi Kim lâu, ẩn chứa
nhiều hung nguy hơn cát tường nên cần phải kiêng tránh.
Cụ thể như sau:
Phạm cung Khôn: Nhất Kim lâu thân: Chính kỵ nhất.
Phạm cung Càn: Nhị Kim lâu thê: Kỵ người vợ.
Phạm cung Cấn: Tam Kim lâu tử: Kỵ cho con cái.
Phạm cung Tốn: Tứ Kim lâu lục súc: Kỵ súc vật nuôi.
Có tám tuổi không cấm kỵ Kim lâu khi tạo tác và khi chết cũng không sợ trùng là tuổi: Kỷ Sửu - Tân Sửu, Kỷ
Mùi - Tân Mùi; Canh Dần - Canh Thân; Nhâm dần - Nhâm Thân. Tránh những năm phạm Kim lâu: Là những
năm: 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 39, 33, 35, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75
âm lịch. Ngoài Kim lâu tạo tác (xây nhà) nói trên còn Kim lâu cho cưới gả, chỉ cần xem tuổi âm lịch nữ giới
(đàn bà) nếu hàng đơn vị là 1, 3, 6, 8 là phạm Kim lâu, không nên cưới gả. Do cách vận hành của cửu cung,
Hà đồ khác nhau nên có kết quả này (không trình bày ở đây).
Hãy tự tính cho mình
Ông Nguyễn Văn Chung cho biết, theo cổ học phương Đông, 24 phương vị gồm 8 thiên can, 12 địa chi và 4
quẻ Khôn, Càn, Cấn, Tốn được mô tả theo hì...
Hóa giải Kim lâu - Phong Thủy
Trong dân gian có rất nhiều cách tính tuổi Kim lâu. Mỗi cách đều có cái hay và dở với độ chính xác chưa được kiểm
chứng.
Mỗi Kim lâu một loại tai họa
Lương y Quốc Trung cho biết, theo kinh nghiệm dân gian cổ thư để lại thì "một, ba, sáu, tám thị kim lâu". Theo
đó: Nam lấy số tuổi âm lịch chia cho 9, sốmà = 1, 3, 6, 8 thì là phạm Kim lâu (tính để xem tuổi làm nhà, sửa nhà).
Nếu dư 1phạm Kim lâu thân (gây tai họa cho bản thân người chủ). Nếu dư 3 phạm Kim lâu thê (gây tai họa cho
vợ của người chủ). Nếu dư 6phạm Kim lâu tử (gây tai họa cho con của người chủ). Nếu dư 8 là phạm Kim lục súc
(gây tai họa cho con vật nuôi trong nhà. Nữ: Hàng đơn vị của tuổi âm lịch mà = 1, 3, 6, 8 là phạm Kim lâu (tính để xem
tuổi lấy chồng).
Cách tính này dựa vào đồ, Cửu cung, Hậu thiên bát quái. Nếu vào các cung Càn thuộc mệnh Chủ, cung Chấn
thuộc về vợ, cung Cấn thuộc con cái hoặc người thân, cung Tốn thuộc gia súc đề ở 4 góc của cửu cung là phạm Kim
lâu không nên xây nhà.
Bắt đầu tính khởi 1 góc Tây Nam (Khôn), 2 đến Tây (Đoài), 3 đến Tây Bắc (Càn), 4 đến Bắc (Khảm), 5 vào cung
giữa (trung ương), 6 Đông Bắc (Cấn), 7 Đông (Chấn), 8 Đông Nam (Tốn), 9 Nam (Ly), đến 10 lại về cùng
giữa rồi tiếp hàng đơn vị ở hướng Tây Nam... Tính như vậy thì ta luôn luôn thấy 1 - 3 - 6 - 8 ở các phương, góc có Tứ
Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) Tứ Sinh (Dần, Thân, Tị, Hợi). Vừa "Mộ" lại vừa "Sinh" nên gọi Kim lâu, ẩn chứa
nhiều hung nguy hơn cát tường nên cần phải kiêng tránh.
Cụ thể như sau:
Phạm cung Khôn: Nhất Kim lâu thân: Chính kỵ nhất.
Phạm cung Càn: Nhị Kim lâu thê: Kỵ người vợ.
Phạm cung Cấn: Tam Kim lâu tử: Kỵ cho con cái.
Phạm cung Tốn: Tứ Kim lâu lục súc: Kỵ súc vật nuôi.
tám tuổi không cấm kKim lâu khi tạo tác khi chết cũng không sợ trùng tuổi: Kỷ Sửu - Tân Sửu, Kỷ
Mùi - Tân Mùi; Canh Dần - Canh Thân; Nhâm dần - Nhâm Thân. Tránh những năm phạm Kim lâu: những
năm: 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 39, 33, 35, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75
âm lịch. Ngoài Kim lâu tạo tác (xây nhà) nói trên còn Kim lâu cho cưới gả, chỉ cần xem tuổi âm lịch nữ giới
(đàn bà) nếu hàng đơn vị 1, 3, 6, 8 phạm Kim lâu, không nên cưới gả. Do cách vận hành của cửu cung,
Hà đồ khác nhau nên có kết quả này (không trình bày ở đây).
Hãy tự tính cho mình
Ông Nguyễn Văn Chung cho biết, theo cổ học phương Đông, 24 phương vị gồm 8 thiên can, 12 địa chi 4
quẻ Khôn, Càn, Cấn, Tốn được mô tả theo hình vẽ dưới (ảnh tròn).
Các số1, 3, 6, 8 đều thuộc Tứ Mộ (tức 4 cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) và Tứ Sinh (tức 4 cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi).
Mùi Thân thuộc Tây Nam. Tuất Hợi thuộc Tây Bắc. Dần Sửu thuộc Đông Bắc. Thìn Tỵ thuộc Đông Nam.
Đây cũng chính là phương vị của 4 quẻ Khôn, Càn, Cấn, Tốn. Từng quẻ nằm giữa hai ngôi Tứ Sinh và Tứ Mộ. Phong
thủy quy định Nam ở phía trên, Bắc ở phía dưới (khác với cách nhìn ở bản đồ), Đông bên tay trái hình vẽ, Tây bên tay
phải hình vẽ. Như vậy: Kim Lâu Thân số 1 cung Khôn góc Tây Nam. Kim Lâu Thê số 3 cung n góc Tây
Bắc. Kim Lâu Tử là số 6 ở cung Cấn góc Đông Bắc. Kim Lâu Súc là số 8 ở cung Tốn góc Đông Nam.
Theo đó, 8 tuổi không k Kim Lâu là: Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân
Nhâm Thân. Với 8 tuổi này, nếu Hoàng ốc cũng tốt thì thể xây nhà. 52 tuổi còn lại trong hoa giáp, nếu phạm Kim
lâu, phải kiêng kỵ. Cách tính Hoàng ốc: Dùng 6 đốt của 2 ngón tay theo hình dưới để tính Hoàng ốc. Mỗi đốt ngón tay
có tên tượng trưng như sau:
3 cung tốt là: Nhất Kiết, Nhì Nghi Tứ Tấn Tài. 3 cung xấu : Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử Lục Hoàng Ốc. Cách
tính: Khởi 10 tuổi tại Nhất Kiết, 20 tuổi tại Nhì Nghi, 30 tuổi tại Tam Địa Sát, 40 tuổi tại Tứ Tấn Tài, 50 tuổi tại Ngũ Thọ
Tử, 60 tuổi tại Lục Hoàng Ốc.
Việc xét theo bàn tay Kim lâu được tính như sau:
Dùng 9 đốt của 3 ngón tay theo hình dưới để tính:
5 cung Khảm, Ly, Chấn, Đoài và Trung cung được xây nhà. 4 cung Khôn, Càn, Cấn, Tốn kiêng kỵ
không xây nhà.
Cách tính: Khởi 10 tuổi tại cung Khôn. 20 tuổi tại cung Đoài. 30 tuổi tại cung Càn. 40 tuổi tại cung Khảm. 50 tuổi
tại Trung cung. 60 tuổi tại cung Cấn. 70 tuổi tại cung Chấn. 80 tuổi tại cung Tốn. 90 tuổi tại cung Ly. dụ, người
28 tuổi âm lịch làm nhà. 20 tuổi bắt đầu từ cung Đoài, 21 tuổi tại cung Càn, 22 tuổi tại cung Khảm, 23 tuổi tại cung
Cấn, 24 tuổi tại cung Chấn, 25 tuổi tại cung Tốn, 26 tuổi tại cung Ly, 27 tuổi tại cung Khôn, 28 tuổi tại cung Đoài.
Như vậy, người này làm nhà vào năm 28 tuổi âm, thì được.
Trường hợp đặc biệt, nếu người chồng của gia đình đó đã mất thì lấy tuổi của con trai để tính việc xây nhà. Nếu
gia đình đó không có con trai thì lấy tuổi của người đàn bà tính Hoàng ốc và Kim lâu cũng như trên để xây nhà.
Cách hóa giải vận hạn
Các chuyên gia cho biết, theo tài liệu cổ kinh nghiệm dân gian nếu gặp những năm "tứ kim lâu", "lục hoàng ốc"
hoặc "tam tai" thì không nhất thiết không xây dựng hoặc cưới gả. Theo cách "có đóng, có mở" rất linh hoạt và giải toả
tâm lý cho gia chủ có thể hoá giải như sau:
Nếu gặp năm Tứ kim lâu hoặc Tam tai thì gia chthể "mượn tuổi" nghĩa nhờ một người khác (thường người
thân) tuổi không phạm phải Tứ kim lâu Tam tai đứng ra thay để thực hiện công việc (cúng bái, động thổ, trông
coi việc xây cất...). Nếu gặp năm Hoàng ốc thì sau khi xây cất xong, gia chủ trước khi đến (nhập) cho người khác
(thường người thân, không chạm Hoàng ốc) đến một thời gian, sau đó mới dọn đến chính thức. Việc cưới xin
nếu gặp Kim lâu thì "xin dâu hai lần" để hoá giải việc "đứt gánh giữa đường".
Tổng hợp phong thủy hay - Xem tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp phong thủy hay - Xem tuổi - Người đăng: normaluser1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng hợp phong thủy hay - Xem tuổi 9 10 750