Ktl-icon-tai-lieu

Triết học chính trị - xã hội phật giáo

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 5555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHẬT GIÁO

A.SƠ LƢỢC VỀ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. Khái niệm triết học:
Triết học, một môn khoa học được hình thành từ rất sớm và là mẹ đẻ của các môn
khoa học khác hiện nay như: y học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, chính trị
học…... mà chiếc nôi của triết học phải nói đến Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ và Trung
Quốc. Triết học được hiểu theo nghĩa là sự thông thái, sự hiểu biết về nhân sinh và
vũ trụ.
Ở Trung Quốc được gọi là Triết nghĩa là Trí Tuệ, là sự hiểu biết sâu sắc của con
người và thế giới. Còn ở Ấn Độ thì gọi (triết học) là Dar’sana nghĩa là chiêm
ngưỡng, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải. Ở phương
Tây, thuật ngữ triết học xuất hiện ở Hy lạp, theo tiếng Latinh từ triết học là
Philosophia nghĩa là yêu thích sự thông thái, "ái trí", nó vừa mang tính định hướng,
vừa nhấn mạnh đến khác vọng tìm kiếm chân lý của con người. Như vậy, cho dù ở
phương Đông hay phương Tây, ngay từ đầu, triết học đã là hoạt động tinh thần biểu
hiện khả năng nhận thức, đánh giá của con người, nó tồn tại với tư cách là một hình
thái ý thức xã hội.
Đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về triết học, nhưng đều bao hàm những
nội dung cơ bản giống nhau: Triết học nghiên cứu thế giới với tư cách là một chỉnh
thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói
chung, của xã hội loài người, của con người trong cuộc sống cộng đồng nói riêng
và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới dạng duy lý. Khái quát lại, có thể hiểu:
Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị
trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
2. Chính trị là gì?
Politics: chính trị trong ngôn ngữ phương tây ngày nay bắt nguồn từ chữ Hy Lạp.
Polis = thành quốc. (Thành Quốc Athens, – một thành quốc đã trải qua đủ loại
chính thể).
Thuật ngữ “Chính trị” có lẽ được nhắc đến lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại bởi
Aristotle-một triết gia Hi Lạp cổ đại, đặc biệt nó còn là tựa đề cho một tác phẩm
nổi tiếng và nhiều ảnh hưởng của ông –cuốn “Politics” (Chính trị luận).

2

Tuy nhiên từ “Chính trị” và các vấn đề chính trị cơ bản như quyền lực và tổ chức
nhà nước đã được tiếp cận bởi các triết gia khác như Khổng Tử, Plato….Dù
Aristotle đã khẳng định con người là động vật chính trị, mọi công dân có đạo đức
(không phải là nô lệ hay phụ nữ) đều có quyền tham gia chính trị, nhưng một điểm
chung lớn trong lý luận của các triết gia cổ đại này là quyền lực chính trị tốt nhất
nên được nắm giữ bởi những ông...
1
TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHẬT GIÁO
A.SƠ LƢỢC VỀ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ - HỘI
1. Khái niệm triết học:
Triết học, một môn khoa học được nh thành từ rất sớm mẹ đcủa các môn
khoa học khác hiện nay như: y học, tâm lý học, hội học, kinh tế học, chính trị
học…... chiếc nôi của triết học phải nói đến Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ và Trung
Quốc. Triết học được hiểu theo nghĩa là sự thông thái, sự hiểu biết về nhân sinh và
vũ trụ.
Trung Quốc được gọi Triết nghĩa Trí Tuệ, sự hiểu biết sâu sắc của con
người thế giới. Còn n Độ t gọi (triết học) là Dar’sana nghĩa là chiêm
ngưỡng, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải. phương
Tây, thuật ngữ triết học xuất hiện Hy lạp, theo tiếng Latinh từ triết học là
Philosophia nghĩa là yêu thích sự thông thái, "ái trí", nó vừa mang tính định hướng,
vừa nhấn mạnh đến khác vọng tìm kiếm chân của con người. Như vậy, cho
phương Đông hay phương Tây, ngay từ đầu, triết học đã là hoạt động tinh thần biểu
hiện khả năng nhận thức, đánh giá của con người, nó tồn tại với tư cách là một hình
thái ý thức xã hội.
Đã rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về triết học, nhưng đều bao hàm những
nội dung bản giống nhau: Triết học nghiên cứu thế giới với cách là một chỉnh
thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói
chung, của hội loài người, của con người trong cuộc sống cộng đồng nói riêng
thhiện một cách hthống dưới dạng duy lý. Khái quát lại, thể hiểu:
Triết học hệ thống tri thức luận chung nhất của con người về thế giới; về vị
trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
2. Chính trị là gì?
Politics: chính trị trong ngôn ngữ phương tây ngày nay bắt nguồn từ chữ Hy Lạp.
Polis = thành quốc. (Thành Quốc Athens, một thành quốc đã trải qua đủ loại
chính thể).
Thuật ngữ “Chính trị” lẽ được nhắc đến lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại bởi
Aristotle-một triết gia Hi Lạp cổ đại, đặc biệt còn tựa đề cho một tác phẩm
nổi tiếng và nhiều ảnh hưởng của ông –cuốn “Politics” (Chính trị luận).
Triết học chính trị - xã hội phật giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học chính trị - xã hội phật giáo - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Triết học chính trị - xã hội phật giáo 9 10 259