Ktl-icon-tai-lieu

Trường phái dã thú và trường phái lập thể

Được đăng lên bởi Mong Manh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4949 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA QUY HOẠCH
-*-*-*MÔN LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT
TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI
TRÀO LƯU DÃ THÚ VÀ TRÀO LƯU LẬP THỂ

GVHD : MINH
SVTH : NGUYỄN MINH TRANG
PHÙNG THỊ THÙY LINH
LỚP
: CQ04 – CQ05

NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG
II. TRƯỜNG PHÁI DÃ THÚ
III. TRƯỜNG PHÁI LẬP THỂ
IV. KẾT LUẬN

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Nghệ thuật hiện đại là thời kỳ nghệ thuật cùng các tác phẩm nghệ thuật thể hiện
phong cách và tư tưởng nghệ thuật trong thời kỳ kéo dài từ giữa thế kỷ 19 (1860)
đến giữa thế kỷ 20 (1970) .
1. Bối cảnh lịch sử :
Giai đoạn có những biến động lớn về xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ tới văn hóa, tư tưởng nghệ thuật
của thời bấy giờ và chống lại các lối vẽ kinh điển của lớp họa sĩ đi trước.
- Cách Mạng Công nghiệp ( mở đầu là Công xã Paris)  tìm tòi khuynh hướng nghệ thuật mới, đi sâu
vào sự tự do cảm nhận cá nhân, tránh các sự áp đặt của thực tế, đề cao giá trị sáng tạo của con người
( Lãng mạn, Ấn tượng …)
- Chiến tranh thế giới I & II – nhiều khuynh hướng tư tưởng giữa tư sản và vô sản  phức tạp và nhiều
mâu thuẫn, được coi là vì tiến bộ xã hội và đồng thời tìm tòi ra các cách tạo hình mới ( Dã thú, Lập thể,
Biểu hiện, Siêu thực …)

“Hoa lili và cây cầu Nhật Bản”
của Claude Monet

“Cuộc sống và một ngăn tủ mở”
của Paul Cézanne

Nai trong rừng II
của Franz Marc

Thủy mặc trừu tượng
của Kadinsky

2. Sự xuất hiện của trường phái nghệ thuật dã thú và lập thể:
Theo bước chuyển mình của xã hội và nghệ thuật trong thời kỳ, các trào lưu
nghệ thuật mới tiếp tục xuất hiện và phát triển nở rộ vào giai đoạn đầu thế kỷ
20 như Dã thú, Lập thể , Biểu hiện, Siêu thực… ( nghệ thuật trừu tượng )
Các trường phái này chống lại các nghệ thuật hiện thực, coi nghệ thuật là tự
thân phủ định thực tiễn, đóng mình trong các xưởng vẽ.
Các phương thức tạo hình thời kỳ này đã mở ra một con đường mới cho tạo
hình ngày nay.

1/ KHÁI NIỆM.
- Dã thú là từ chỉ thú sống hoang dã ở rừng. Trường phái dã thú là xu hướng NT
tồn tại trong thời gian ngắn của một nhóm họa sĩ hiện đại cuối XIX đầu XX.
- Trường phái Dã thú phản ứng mạnh mẽ chống lại Trường phái Ấn tượng.
- Thứ thiết yếu là màu sắc: bức tranh là một bố cục nhiều màu.
+ Không phải vẽ như thật, mà phải sáng tạo sắc độ.
+ Không phải là sao chép thiên nhiên, mà là sự liên tục tạo hình sống động.
+ Không phải cảnh sắc vụn vặt mà là bố cục màu mạnh bạo.
+ Không theo quy luật, mà chỉ là sự ngẫu nhiên, không suy tính trước.

"Ấn tượng mặt trời mọc" của Monet

‘‘Âm nhạc’’ của Henri Matisse

2/ NGUỒN GỐC RA Đ...
GVHD : MINH
SVTH : NGUYỄN MINH TRANG
PHÙNG THỊ THÙY LINH
LỚP : CQ04 CQ05
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA QUY HOẠCH
-*-*-*-
MÔN LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT
TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI
TRÀO LƯUTHÚ VÀ TRÀO LƯU LẬP THỂ
Trường phái dã thú và trường phái lập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trường phái dã thú và trường phái lập thể - Người đăng: Mong Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Trường phái dã thú và trường phái lập thể 9 10 592