Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển mỹ thuật thời trang may mặc

Được đăng lên bởi chinhsach001
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Công Nghệ May và Thời Trang

LỜI NGỎ
Nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên khoa Công nghệ
May và Thời trang, giúp các em dễ tiếp cận hơn với các tài liệu chuyên
ngành từ nước ngoài, tập thể giảng viên khoa đã quyết định cùng nhau
biên soạn quyển từ điển mini chuyên ngành cho ba ngành Kỹ thuật Nữ
công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang.
Đây là nỗ lực của nhiều giảng viên trong khoa nhằm mang đến cho
các em sinh viên những từ vựng thông dụng nhất thực tế đang được sử
dụng.
Do thời gian có hạn, chúng tôi tạm đưa ra 4 nội dung cơ bản thuộc 4
lĩnh vực sau:
Phần 1: Dinh dưỡng (Anh Việt)
Phần 2: Dinh dưỡng (Việt Anh)
Phần 3: Trang điểm (Anh Việt)
Phần 4: Trang điểm (Việt Anh)
Phần 5: Mỹ thuật (Anh Việt)
Phần 6: Mỹ thuật (Việt Anh)
Phần 7: Công nghệ may & thời trang (Anh Việt)
Phần 8: Công nghệ may & thời trang (Việt Anh)
Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi sơ sót, rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến từ độc giả để chúng tôi tiếp tục chỉnh sửa
nhằm cho ra một tài liệu thực sự có ý nghĩa.
Xin chân thành cảm ơn
Tập thể tác giả và ban biên tập

Từ điển chuyên ngành Anh- Việt, Việt- Anh

1

Khoa Công Nghệ May và Thời Trang

2

ABBREVIATE
n : Noun
v : Verb
adj: Adjective
adv: Adverb
dt: Danh từ
đt: Động từ
tt: Tính từ
INDEX
Page number
Part 1 Food Processing (English Vietnamese)
Part 2 Food Processing (Vietnamese English)
Part 3 Make up (English Vietnamese)
Part 4 Make up(Vietnamese English)
Part 5 Fine Arts (English Vietnamese)
Part 6 Fine Arts (Vietnamese English)
Part 7 Garment Technology and Fashion (English Vietnamese)
Part 8 Garment Technology and Fashion (Vietnamese English)
Chịu trách nhiệm nội dung: Ths Vũ Minh Hạnh, Ths Trần Thanh Hương,
Ths Phạm Thị Hưng, Ths Nguyễn Ngọc Châu, Ths Nguyễn Thành Hậu, Ths
Nguyễn Tuấn Anh, HS Võ Nguyên Thư, Ths Nguyễn Thị Thúy, KS Nguyễn
Hoa Mai, KS Lê Thùy Trang, Ths Lê Mai Kim Chi, Ths Nguyễn Xuân Trà, KS
Mai Quỳnh Trang, KS Lê Quang Lâm Thúy, KS Nguyễn Thị Trúc Đào, KS
Nguyễn Thị Hạ Nguyên, KS Trần Thị Cẩm Tú, Ths Tạ Vũ Thục Oanh, Ths
Nguyễn Thị Luyên, Ths Hồ Thị Thục Khanh, KS Nguyễn Thị Tuyết Trinh,
KS Phạm Thị Hà
Chịu trách nhiệm biên tập: Ths Hồ Thục Khanh, Ths Nguyễn Tuấn Anh,
Ths Tạ Vũ Thục Oanh, KS Nguyễn Hoa Mai, KS Lê Thùy Trang, KS Trần Thị
Cẩm Tú, Ths Lê Mai Kim Chi, SV Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, SV Nguyễn Trần
Nam Phong, SV Nguyễn Thị Thái Vi, SV Nguyễn Thị Mỹ Duyên, SV Đinh Thị
Thúy.
In 350 quyển dành tặng tân sinh viên khóa 2010

Từ điển chuyên ngành Anh- Việt, Việt- Anh

Khoa Công Nghệ ...
Khoa Công Nghệ May và Thời Trang 1
Từ điển chuyên ngành Anh- Việt, Việt- Anh
LỜI NGỎ
Nhằm nâng cao ng lực ngoại ngữ của sinh viên khoa Công ngh
May và Thi trang, giúp các em dtiếp cận hơn với các tài liệu chuyên
ngành tnước ngoài, tập thể giảng viên khoa đã quyết định cùng nhau
biên soạn quyển từ điển mini chuyên ngành cho ba ngành Kthuật Nữ
công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang.
Đây là nỗ lực của nhiều giảng viên trong khoa nhằm mang đến cho
các em sinh viên những từ vựng thông dụng nhất thực tế đang được sử
dụng.
Do thời gian có hạn, chúng tôi tạm đưa ra 4 nội dung cơ bản thuc 4
lĩnh vực sau:
Phần 1: Dinh dưỡng (Anh Việt)
Phần 2: Dinh dưỡng (Việt Anh)
Phần 3: Trang điểm (Anh Vit)
Phần 4: Trang điểm (Việt Anh)
Phần 5: Mỹ thuật (Anh Vit)
Phần 6: Mỹ thuật (Việt Anh)
Phần 7: Công nghệ may & thời trang (Anh Việt)
Phần 8: Công nghệ may & thời trang (Việt Anh)
Trong quá trình biên son sẽ không tránh khỏi sơ sót, rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến từ độc giả để chúng tôi tiếp tục chỉnh sửa
nhm cho ra một tài liệu thực sự có ý nghĩa.
Xin chân thành cm ơn
Tập thể tác giả và ban biên tập
Từ điển mỹ thuật thời trang may mặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển mỹ thuật thời trang may mặc - Người đăng: chinhsach001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Từ điển mỹ thuật thời trang may mặc 9 10 847