Ktl-icon-tai-lieu

Từ hình ảnh con rắn trong văn hóa đến hình tượng rắn thần Naga trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan

Được đăng lên bởi chinhkem
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TỪ HÌNH ẢNH CON RẮN TRONG VĂN HÓA ĐẾN HÌNH TƯỢNG RẮN THẦN
NAGA TRONG NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO THÁI LAN
Họ và tên: Phạm Thị Chinh
Chuyên ngành: Đông Nam Á
Mặc dù cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, nhưng Việt Nam nghiên cứu về Thái
Lan học là không sớm. Mãi đến năm 1973, khi Ban Đông Nam Á (nay là Viện Đông
Nam Á) được thành lập thì một loạt các công trình nghiên cứu của các học giả mới được
công bố trong “Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu về Thái Lan”. Tuy nhiên, các bài viết của
các học giả chỉ dừng lại ở một phạm trù nghiên cứu khá rộng như PTS. Ngô Văn Doanh
với cuốn sách “Tìm hiểu văn hóa Thái Lan”, PTS. Trần Thị Lý với cuốn sách “Điều
khăc Phật giáo Thái Lan”, PTS. Quê Lai và “Lịch sử Thái Lan”, “Thái Lan truyền
thống và hiện đại”.
Bài nghiên cứu “Từ hình ảnh con rắn trong văn hóa đến hình tượng rắn thần Naga
trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan” là một bài nghiên cứu nhỏ trong lĩnh vực
nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan nhưng thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích,
lập luận và chứng minh, cá nhân tôi nhận thấy: Hình ảnh con rắn là hình ảnh mà người
dân Thái Lan đã dùng tín ngưỡng bản địa để hữu hình hóa niềm tin vào tôn giáo – Phật
giáo. Điều này có nghĩa là từ hình ảnh con rắn đến hình tượng rắn thần Naga không
những chỉ dừng lại ở ý nghĩa tôn giáo mà còn là một quá trình lịch sử phản ánh văn hóa
người Thái trên đất Thái Lan. Vậy, quá trình con rắn bản địa “lột xác” để khoác trên
mình ý nghĩa hình tượng rắn thần Naga ở Thái Lan đã diễn ra như thế nào?
1. Hình ảnh con rắn trong văn hóa người dân Thái Lan:

Thái Lan là một trong số các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á nên Thái Lan cũng
mang những nét đặc trưng văn hóa nước: văn hóa lúa nước. Đối với người nông dân cày
cấy, ngày ngày họ phải trông trời, trông đất thì hình ảnh con rắn trên các cánh đồng cũng
là yếu tố mà họ cần chú ý. Rắn sống ở những nơi ẩm ướt và có nguồn nước. Bởi vậy, con
rắn là dấu hiệu nguồn nước thuận lợi để phát triển vụ mùa của người nông dân và cũng
dần trở nên quen thuộc với người Thái từ xa xưa.
Con rắn còn được người dân Thái sáng tạo thành những câu chuyện về nguồn gốc tổ
tiên người Thái (tộc người Tai Lu), sự trừng phạt điều xấu xa (dâng nước nhấn chìm con
người vô ơn: bão lũ, thiên tai), sự bảo hộ và ban nguồn nước cho người nông dân. Bởi
vậy, người Thái còn có những nơi từng thờ phụng con rắn như thể rắn chính là tác giả của
thiên nhiên, ban nguồn nước và bảo vệ mùa màng.

Khi Phật giáo Theravada khởi sắc ở Thái Lan, người Thái...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TỪ HÌNH ẢNH CON RẮN TRONG VĂN HÓA ĐẾN HÌNH TƯỢNG RẮN THẦN
NAGA TRONG NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO THÁI LAN
Họ và tên: Phạm Thị Chinh
Chuyên ngành: Đông Nam Á
Mặc dù cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, nhưng Việt Nam nghiên cứu v Thái
Lan học không sớm. Mãi đến năm 1973, khi Ban Đông Nam Á (nay Viện Đông
Nam Á) được thành lập t một loạt các công trình nghiên cứu của c học giả mi đưc
công b trong Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu về Thái Lan”. Tuy nhiên, cáci viết của
các học gi chỉ dừng lại ở một phạm trù nghiên cứu khá rộng như PTS. Ngô Văn Doanh
với cuốn ch “Tìm hiểu văn hóa Thái Lan”, PTS. Trần Thị với cun sách “Điều
khăc Phật giáo Thái Lan”, PTS. Quê Lai Lịch sử Thái Lan”, “Thái Lan truyền
thống và hiện đại”.
Bài nghiên cứu Từ hình ảnh con rắn trong văn hóa đến hình tượng rắn thần Naga
trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan” mt bài nghiên cứu nh trong lĩnh vực
nghệ thuật kiến trúc Phật go Ti Lan nhưng thông qua quá trình m hiểu, phân tích,
lập luận và chứng minh, nhân tôi nhận thấy: Hình ảnh con rắn hình nh ngưi
dân Thái Lan đã dùng tín ngưỡng bản địa để hữu hình hóa niềm tin vào n giáo Phật
giáo. Điều này nghĩa từ hình ảnh con rắn đến hình tượng rắn thần Naga không
những chỉ dừng lạiý nghĩa tôn giáo cònmột q trình lịch sử phản ánh văn a
người Thái trên đất Thái Lan. Vậy, quá trình con rắn bản địa “lột xác” để khoác trên
mình ý nghĩa hình tượng rắn thần Naga ở Thái Lan đã diễn ra như thế nào?
1. Hình ảnh con rắn trong văn hóa người dân Thái Lan:
Thái Lan là một trong số các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á n Thái Lan cũng
mang những t đặc trưng văn hóa nước: văn hóa lúa nước. Đối với người nông dân cày
cấy, ngày ngày họ phải trông trời, trông đất thì hình ảnh con rắn trên các cánh đồng cũng
là yếu tố họ cần chú ý. Rắn sống ở những nơi m ướt và có nguồn nưc. Bởi vậy, con
rắn dấu hiệu nguồn nước thuận li để phát triển vụ a của người nông dân cũng
dần trở nên quen thuộc với người Thái từ xa xưa.
Con rắn còn được ngưi dân Thái sáng tạo thành những câu chuyện về nguồn gốc tổ
tiên ngưi Thái (tộc người Tai Lu), s trừng phạt điều xấu xa (dâng nước nhấn chìm con
người ơn: o lũ, thiên tai), s bảo hvà ban nguồnc cho ngưi nông dân. Bởi
vậy, người Thái còn có những nơi từng thờ phụng con rắn như thể rắn chính là tác giả của
thiên nhiên, ban nguồn nước và bảo vệ mùa màng.
Từ hình ảnh con rắn trong văn hóa đến hình tượng rắn thần Naga trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan - Trang 2
Từ hình ảnh con rắn trong văn hóa đến hình tượng rắn thần Naga trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan - Người đăng: chinhkem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Từ hình ảnh con rắn trong văn hóa đến hình tượng rắn thần Naga trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan 9 10 813