Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa bữa cơm trong gia đình việt

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN HÓA BỮA CƠM TRONG GIA ĐÌNH VIỆT
Mai Văn Phụng1
Ăn uống là một trong những nhu cầu tối quan trọng của đời sống con người, con
người cần ăn, thở để tồn tại. Nhưng, khác xa với con vật, ăn uống của con người còn là
một hành động mang tính văn hóa chứ không chỉ dừng lại ở bản năng sinh tồn.
Sau khi lọt lòng mẹ, hầu như ai cũng được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ ngọt
ngào và trong tiếng hát ru êm ái của mẹ, của bà, của cha. Trong suốt tuổi ấu thơ, phần lớn
mọi trẻ em đều được ăn uống cùng bố mẹ, ông bà và gia đình. Mẹ nấu gì thì con ăn nấy.
Thỉnh thoảng, được theo người lớn về quê, lên phố, thăm viếng họ hàng, đi ăn cỗ, ăn tiệm
hay dự hội làng, liên hoan, cắm trại ở truờng học thì mới có dịp được thưởng thức các lối
ăn, kiểu ăn của thiên hạ. Mỗi bữa ăn, ông bà, cha mẹ lại chỉ bảo cho phải ăn uống thế
nào, xử sự ra sao. Mỗi chúng ta đều được thừa hưởng một tập quán, một lề thói ăn uống,
một nền giáo dục về ăn uống từ tổ tiên truyền lại. Và sau đó, như một quy luật muôn đời,
chúng ta lại chỉ dẫn cho con cái và những thế hệ kế tiếp một lối ăn uống, một di sản về
văn hóa ăn uống đã tích tụ, thừa hưởng qua nhiều thế hệ.
Bởi thế, để đi tìm “Bản sắc văn hóa của người Việt”, chúng ta không thể bỏ qua
việc tìm hiểu bản sắc qua văn hóa ẩm thực vốn đã, đang và mãi mãi tồn tại và phát triển
trong mỗi con người Việt Nam.
Để tìm hiểu bản sắc văn hóa trong nghệ thuật ẩm thực Việt Nam, ta hãy thử đi sâu
tìm hiểu văn hóa ẩm thực của Việt Nam trong các mối quan hệ đa chiều với môi trường
tự nhiên, môi trường xã hội và trong tiến trình lịch sử của đất nước.
Đất nước ta ở vào vùng nhiệt đới gió mùa, trải dài từ Bắc xuống Nam. Việt Nam
có biển rộng, sông dài, có núi cao rừng rậm, những cao nguyên và trung du rộng lớn,
những đồng bằng phì nhiêu thẳng cánh cò bay với cả một hệ thống ruộng lúa nước cùng
những kênh ngòi ao hồ chằng chịt. Chế biến lúa gạo thành các sản phẩm ẩm thực độc đáo
và đa dạng là một trong những đặc trưng của văn hóa ẩm thực của người Việt. Dấu tích

1

Sinh viên chuyên ngành Xã hội học, ĐH Tôn Đức Thắng
1

của một số loại chõ dùng để đồ xôi và thực phẩm đã được tìm thấy trong một số di chỉ
khảo cổ học.
Người Việt đã biết tận dụng từ môi trường rất nhiều nguồn thực phẩm tự nhiên
như những loại cây cho bột như củ từ, củ cái, bột cây báng,… các loại rau quả nhiệt đới
như rau muống,rau dút, rau ngót, rau mồng tơi, lá gai, lá khúc… các loại quả đặc biệt như
nhãn lồng, vải thiều, nhiều loại cam, chanh, bưởi đặc sản… Việt Nam cũng là một thiên
đường của những người ...
1
VĂN HÓA BỮA CƠM TRONG GIA ĐÌNH VIỆT
Mai Văn Phụng
1
Ăn uống mt trong nhng nhu cu ti quan trng của đời sống con người, con
người cần ăn, thở để tn ti. Nhưng, khác xa với con vật, ăn ung của con người còn là
một hành động mang tính văn hóa chứ không ch dng li bản năng sinh tn.
Sau khi lt lòng m, hầu như ai cũng được nuôi dưỡng bng dòng sa m ngt
ngào và trong tiếng hát ru êm ái ca m, ca bà, ca cha. Trong sut tui u thơ, phần ln
mi tr em đều được ăn uống cùng b mẹ, ông bà và gia đình. Mẹ nấu gì thì con ăn nấy.
Thnh thoảng, được theo người ln v quê, lên phố, thăm viếng h hàng, đi ăn cỗ, ăn tiệm
hay d hi làng, liên hoan, cm tri trung hc thì mi dịp được thưởng thc các li
ăn, kiểu ăn của thiên h. Mi bữa ăn, ông bà, cha mẹ li ch bo cho phải ăn uống thế
nào, x s ra sao. Mỗi chúng ta đều được thừa hưởng mt tp quán, mt l thói ăn ung,
mt nn giáo dc v ăn uống t t tiên truyn lại. Và sau đó, như một quy luật muôn đi,
chúng ta li ch dn cho con cái nhng thế h kế tiếp mt lối ăn uống, mt di sn v
văn hóa ăn uống đã tích tụ, tha hưng qua nhiu thế h.
Bi thế, để đi tìm “Bản sắc văn hóa của người Việt”, chúng ta không th b qua
vic tìm hiu bn sắc qua văn hóa m thc vốn đã, đang mãi mãi tồn ti phát trin
trong mỗi con người Vit Nam.
Đểm hiu bn sắc văn hóa trong nghệ thut m thc Vit Nam, ta hãy th đi sâu
tìm hiểu văn hóa m thc ca Vit Nam trong các mi quan h đa chiều với môi trưng
t nhiên, môi trường xã hi và trong tiến trình lch s ca đất nước.
Đất nước ta vào vùng nhiệt đới gió mùa, tri dài t Bc xung Nam. Vit Nam
bin rng, sông dài, núi cao rng rm, nhng cao nguyên trung du rng ln,
những đồng bng phì nhiêu thng cánh bay vi c mt h thng ruộng lúa nước cùng
nhng kênh ngòi ao h chng cht. Chế biến lúa go thành các sn phm m thực độc đáo
đa dạng mt trong những đặc trưng của văn hóa m thc của ngưi Vit. Du tích
1
Sinh viên chuyên ngành Xã hi học, ĐH Tôn Đức Thng
văn hóa bữa cơm trong gia đình việt - Trang 2
văn hóa bữa cơm trong gia đình việt - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
văn hóa bữa cơm trong gia đình việt 9 10 735