Ktl-icon-tai-lieu

VĂN HÓA GIAO TIẾP NGƯỜI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi mickey10868
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu
Trong cuộc sống, giao tiếp là một kĩ năng hết sức quan trọng, quyết định 80%
thành công của mỗi người ( Chuyên gia Stephen Covey ) và mỗi quốc gia, mỗi dân tộc
lại có những cách thức giao tiếp riêng. Và văn hóa giao tiếp của người Việt qua 4000
năm dựng nước và giữ nước mang những nét đẹp được truyền từ đời này sang đời
khác. Ngày nay dù xã hội có nhiều thay đổi nhưng giao tiếp ứng xử vẫn đặc biệt quan
trọng, nó tạo nên các mối quan hệ tốt, giúp người hiểu người, mọi công việc tiến triển
thuận lợi hơn.
Bởi lẽ đó nhóm em xin được chọn đề tài: “ Những dặc trưng giao tiếp của người Việt”.
Mục tiêu nghiên cứu: Để có cái nhìn tổng quát hơn về văn hóa giao tiếp của người
Việt, góp phần làm phong phú thêm kiến thức xã hội cho bản thân, đồng thời, có thể
chắt lọc để vận dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả giao tiếp tốt.
Và để trình bày nội dung trên nhóm em xin được thể hiện các nội dung chính như sau:
+ Thái độ giao tiếp
+ Quan hệ trong giao tiếp
+ Đối tượng giao tiếp
+ Chủ thể giao tiếp
+ Cách thức giao tiếp
+ Nghi thức lời nói phong phú
Với sự hiểu biết còn nhiều thiếu sót, nhóm em hi vọng sẽ nhận được sự sửa chữa của
cô để bài viết hoàn thiện hơn, chúng em xin cảm ơn Cô!

1

1.1.

Thái độ giao tiếp người Việt:

Nền văn hóa nông nghiệp khiến người Việt sống phụ thuộc lẫn nhau và coi
trọng giữ gìn mối quan hệ với các thành viên trong cộng đồng, bởi vậy người Việt
Nam đặc biệt coi trọng giao tiếp. Sự giao tiếp tạo ra mối quan hệ: Dao năng liếc năng
sắc, người năng chào năng quen (tục ngữ). Sự giao tiếp củng cố tình thân: Áo năng
may năng mới, người năng tới năng thân (tục ngữ). Năng lực giao tiếp được người
Việt Nam xem là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá con người, ca dao có câu:
- Vàng thì thử lửa, thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.
- Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên…
Vì coi trọng giao tiếp cho nên người Việt Nam rất thích giao tiếp. Việc thích giao
tiếp này thể hiện chủ yếu ở hai điểm:

2

Từ góc độ của mình, chủ thể giao tiếp, thì người Việt Nam có tính thích thăm
viếng. Đã là người Việt Nam, đã thân nhau, thì cho dù hàng ngày có gặp nhau ở đâu,
bao nhiêu lần đi nữa, những lúc rảnh rỗi, họ vẫn tới thăm nhau. Thăm viếng nhau đây
không còn là nhu cầu công việc mà là biểu hiện của tình cảm, tình nghĩa, có tác dụng
thắt chặt thêm quan hệ. Đối với phương Tây, người ta chỉ đi thăm viếng những người
mà bình thường mình ít có điều kiện gặp gỡ.
Với đối tượng giao tiếp thì người Việt Nam có tính hiếu k...
Lời mở đầu
Trong cuộc sống, giao tiếp là một kĩ năng hết sức quan trọng, quyết định 80%
thành công của mỗi người ( Chuyên gia Stephen Covey ) và mỗi quốc gia, mỗi dân tộc
lại có những cách thức giao tiếp riêng. Và văn hóa giao tiếp của người Việt qua 4000
năm dựng nước và giữ nước mang những nét đẹp được truyền từ đời này sang đời
khác. Ngày nay dù xã hội có nhiều thay đổi nhưng giao tiếp ứng xử vẫn đặc biệt quan
trọng, nó tạo nên các mối quan hệ tốt, giúp người hiểu người, mọi công việc tiến triển
thuận lợi hơn.
Bởi lẽ đó nhóm em xin được chọn đề tài: “ Những dặc trưng giao tiếp của người Việt”.
Mục tiêu nghiên cứu: Để có cái nhìn tổng quát hơn về văn hóa giao tiếp của người
Việt, góp phần làm phong phú thêm kiến thức xã hội cho bản thân, đồng thời, có thể
chắt lọc để vận dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả giao tiếp tốt.
Và để trình bày nội dung trên nhóm em xin được thể hiện các nội dung chính như sau:
+ Thái độ giao tiếp
+ Quan hệ trong giao tiếp
+ Đối tượng giao tiếp
+ Chủ thể giao tiếp
+ Cách thức giao tiếp
+ Nghi thức lời nói phong phú
Với sự hiểu biết còn nhiều thiếu sót, nhóm em hi vọng sẽ nhận được sự sửa chữa của
cô để bài viết hoàn thiện hơn, chúng em xin cảm ơn Cô!
1
VĂN HÓA GIAO TIẾP NGƯỜI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VĂN HÓA GIAO TIẾP NGƯỜI VIỆT NAM - Người đăng: mickey10868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
VĂN HÓA GIAO TIẾP NGƯỜI VIỆT NAM 9 10 928