Ktl-icon-tai-lieu

Văn Hóa Tây Nguyên

Được đăng lên bởi Thằng Hề
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Văn Hóa Tây Nguyên
I.
Không gian văn hóa.
- Tây Nguyên gồm 5 tỉnh : Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng
- Độ cao trung bình 600-800m so với mặt nước biển
- Có các dãy núi cao trên 2000m: Ngọc Linh, Ngọn Niay, Chư Hmu, Cư Yang Sin, Lang
Biang.
- Tây Nguyên có mạng lưới sông không quá nhiều ,là khởi nguồn của 4 hệ thông sông:
• Pô Kô- Sê San ở Kon Tum.
• Ba-Ayun ở Gia Lai.
• Sêrêpôk ở Đắk Lắk.
• Sông Đồng Nai ở Đắk Nông.
- - Là khu vực có diện tích rừng với thảm sinh vật đa dạng. Với hơn 20 dân tộc anh em, Tây
nguyên là nơi có nền văn hóa dân gian rất phong phú và độc đáo.
- - Địa hình đồi núi và cao nguyên, thời tiết 2 mùa rõ rệt mùa khô và mùa mưa.
II.
Chủ thể văn hóa:
- Tây Nguyên tập trung nhiều dân tộc được chia thành hai nhóm ngôn ngữ chính :
• Nhóm Môn-Khơme và Nhóm Mã Lai – Đa Đảo:
• Có 21 dân tộc: Ba Na, Brâu, Bru-Vân Kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cờ-Tu, GiẻTriêng, Hrê, Kháng, Khomer, Khơ-mú, Ma, Màng, M’Nông, Ơ-Đu, Rơ-Măm,
Tà-Ôi, Xinh-Mun, Xơ-Đăng, Xtieng.
• Thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơme là các dân tộc như: Bana, Xơ Đăng, Cơ
Ho, Mnông, Gié Triêng, Mạ, Brâu, Rơ măm và Hrê. Nhóm ngôn ngữ Malayo –
Polinesien gồm: Gia Rai, Ê Đê, Chu Ru, Raglai.
III.
Thời gian văn hóa:
• Vùng Văn hóa Tây Nguyên có lịch sử hình thành từ lâu đời gắn liền với các dân
tộc bản địa đã sinh sống lâu đời ở vùng đất này, có mối quan hệ nguồn gốc với
người chăm và người Khmer của Vương quốc campuchia, người lào và người
Việt. Từ thế kỷ XVII-XVIII, các dân tộc người Tây Nguyên đã gắn bó mật thiết
với các triều đại phong kiến Việt Nam
IV. Đặc trưng văn hóa.
1. Văn hóa vật chất
a. Phương pháp sản xuất.
• các dân tộc tây nguyên sinh sống bằng phương pháp canh tác nông nghiệp
nương rẫy là chủ yếu ngoài ra còn dựa vào hái lượm săn bắt các sản phẩm của
rừng.
b. Nhà ở
• Nhà ở chủ yếu là nhà sàn, thường là nhà dài (của dân tộc Êđê) đủ sinh sống cho
cộng đồng gia đình lớn, nhà cửa kiến trúc thô sơ bằng các vật liệu tự nhiên như
tre, nứa, gỗ…
• Và một phần thông thể thiếu đó là nhà rông (chủ yếu tập trung ở dân tộc Bana)
Người Tây Nguyên quan niệm nhà rông là nơi khí thiêng của đất trời tụ lại để
bảo trợ cho dân làng, vì thế trong mỗi nhà rông đều có một nơi thiêng liêng để
thờ các vật thiêng, nhiều khi chỉ là một con dao, hòn đá, chiếc sừng trâu... Nhà
rông từ lâu đã là một phần hồn của các dân tộc sống ở Tây Nguyên. Trước hết

nó mang ý nghĩa tín ngưỡng, như đình làng đối với người Kinh. Tất cả việc làng
đều được đem ra nhà rông giải quyết. Ở mỗi buông làng thường có hai nhà rông
...
Văn Hóa Tây Nguyên
I. Không gian văn hóa.
- Tây Nguyên gồm 5 tỉnh : Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng
- Độ cao trung bình 600-800m so với mặt nước biển
- các dãy núi cao trên 2000m: Ngọc Linh, Ngọn Niay, Chư Hmu, Yang Sin, Lang
Biang.
- Tây Nguyên có mạng lưới sông không quá nhiều ,là khởi nguồn của 4 hệ thông sông:
Pô Kô- Sê San ở Kon Tum.
Ba-Ayun ở Gia Lai.
Sêrêpôk ở Đắk Lắk.
Sông Đồng Nai ở Đắk Nông.
- - Là khu vực có diện tích rừng với thảm sinh vật đa dạng. Với n 20 dân tộc anh em, Tây
nguyên là nơi có nền văn hóa dân gian rất phong phú và độc đáo.
- - Địa hình đồi núi và cao nguyên, thời tiết 2 mùa rõ rệt mùa khô và mùa mưa.
II. Chủ thể văn hóa:
- Tây Nguyên tập trung nhiều dân tộc được chia thành hai nhóm ngôn ngữ chính :
Nhóm Môn-Khơme và Nhóm Mã Lai – Đa Đảo:
21 dân tộc: Ba Na, Brâu, Bru-Vân Kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cờ-Tu, Giẻ-
Triêng, Hrê, Kháng, Khomer, Khơ-mú, Ma, Màng, M’Nông, Ơ-Đu, Rơ-Măm,
Tà-Ôi, Xinh-Mun, Xơ-Đăng, Xtieng.
Thuộc nhóm ngôn ng n Khơme các dân tộc như: Bana, Đăng,
Ho, Mnông, Gié Triêng, Mạ, Brâu, Rơ măm và Hrê. Nhóm ngôn ngữ Malayo
Polinesien gồm: Gia Rai, Ê Đê, Chu Ru, Raglai.
III. Thời gian văn hóa:
Vùng Văna Tây Nguyên có lịch sử nh thành tu đời gắn liền với các dân
tộc bản địa đã sinh sống lâu đời ở vùng đất này, mối quan hệ nguồn gốc với
người chăm người Khmer của Vương quốc campuchia, người lào người
Việt. Từ thế kỷ XVII-XVIII, các dân tộc người Tây Nguyên đã gắn bó mật thiết
với các triều đại phong kiến Việt Nam
IV. Đặc trưng văn hóa.
1. Văn hóa vật chất
a. Phương pháp sản xuất.
các dân tộc tây nguyên sinh sống bằng phương pháp canh tác nông nghiệp
nương rẫy chủ yếu ngoài ra còn dựa vào hái lượm săn bắt các sản phẩm của
rừng.
b. Nhà ở
Nở chủ yếu là nhà sàn, thường là nhà dài (của dân tộc Êđê) đủ sinh sống cho
cộng đồng gia đình lớn, nhà cửa kiến trúc thô sơ bằng các vật liệu tự nhiên như
tre, nứa, gỗ…
Và một phần thông thể thiếu đó nhà rông (chủ yếu tập trung dân tộc Bana)
Người Tây Nguyên quan niệm nhà ng nơi k thiêng của đất trời tụ lại để
bảo trợ cho dân làng, thế trong mỗi nhà ng đều có một nơi thiêng liêng đ
thờ các vật thiêng, nhiều khi chỉ một con dao, hòn đá, chiếc sừng trâu... N
rông từ lâu đã một phần hồn của cácn tộc sống Tây Nguyên. Trước hết
Văn Hóa Tây Nguyên - Trang 2
Văn Hóa Tây Nguyên - Người đăng: Thằng Hề
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Văn Hóa Tây Nguyên 9 10 842