Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa và đời sống ở Úc

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4022 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vietnamese

Ðời sống ở Úc

© Chính phủ Liên bang Úc 2007
Tác phẩm có đăng ký bản quyền.
Ngoài việc được phép sử dụng theo Luật Bản quyền 1968, không được sao chép
bất cứ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào mà không được Chính phủ Liên bang
cho phép bằng văn bản.
Mọi thắc mắc và đề nghị về việc tái xuất bản và các quyền liên quan xin liên hệ với:
Commonwealth Copyright Administration,
Attorney General’s Department,
Robert Garran Offices, National Circuit
Barton ACT 2600
hoặc gửi liên mạng tại địa chỉ www.ag.gov.au/cc.
ISBN 9781 921446 59 7
Xuất bản tháng 10 năm 2007
Sách này bằng tiếng Anh và bản dịch ra các thứ tiếng khác có trên mạng.
Có thể lên mạng đặt yêu cầu lấy sách tại địa chỉ www.immi.gov.au

Dấu hiệu Thông dịch là dấu hiệu hướng dẫn cho công chúng được áp dụng trên
toàn quốc, do Sở Ða Văn hóa Victoria phối hợp với chính phủ liên bang, tiểu bang và
lãnh thổ thiết kế. Dấu hiệu là một hướng dẫn giản dị giúp những người không thạo
tiếng Anh có thể yêu cầu được giúp đỡ về ngôn ngữ khi sử dụng các dịch vụ của
chính phủ.
Quý vị có thể nhìn thấy dấu hiệu này tại những nơi chỉ dẫn và cung cấp các dịch vụ
của chính phủ và cộng đồng như bệnh viện công, đồn cảnh sát, trường công lập,
trung tâm cộng đồng, các văn phòng gia cư và kiếm việc làm, hội đồng hành chính
địa phương hay trung tâm giúp đỡ di dân.
Dấu hiệu Thông dịch được chính thức công bố tại tiểu bang Victoria tháng 5 năm
2006

Mục lục
Life In australia TOC

Mở đầu
Lời Cam kết tôn trọng các Giá trị Văn hóa của Úc

Lời Cam kết tôn trọng các Giá trị Văn hóa của Úc cho những người xin thị thực
tạm trú hay thường trú

Lời cam kết tôn trọng các giá trị văn hóa Úc cho những người xin thị thực tạm thời

Những giá trị và nguyên tắc chung
Nước Úc – bức tranh khái quát
Dữ kiện và con số

Biểu tượng quốc gia

Ðất nước và con người
Khí hậu

Môi trường

Những người Úc đầu tiên

Những người châu Âu đầu tiên
Sự khai sinh của dân tộc mới
Tác động của chiến tranh
Phồn vinh và thay đổi

Những người chọn Úc là quê hương
Thể chế dân chủ và chính phủ Úc

Xã hội Úc ngày nay

Luật pháp và tập quán xã hội

Những thay đổi trong vai trò của gia đình
Tiếng Anh ‘Úc’

Ngày lễ và ngày nghỉ

Thể thao, giải trí và nghệ thuật

Những nhà khoa học và sáng chế nổi tiếng

Sống ở Úc

Việc tuyển dụng và điều kiện làm việc
Nhà cửa

An sinh xã hội

Chi phí bệnh viện và thuốc men
Các khóa học tiếng Anh

Trợ giúp về thông dịch và phiên dịch
Giáo dục

Bằng lái xe

Chi tiết liên lạc quan trọng

Trở thành công dân Úc

Những đặc quyền của quốc ...
Ðời sống ở Úc
Vietnamese
Văn hóa và đời sống ở Úc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa và đời sống ở Úc - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Văn hóa và đời sống ở Úc 9 10 473