Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa Viettel

Được đăng lên bởi nguyen-hung-giang
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 12418 lần   |   Lượt tải: 54 lần
VĂN HÓA VIETTEL
1. Dẫn nhập

Người VIETTEL không chỉ làm việc, họ sống nữa. Và bởi vậy, họ cần một triết
lý chung để sống.
VIETTEL cần có một sự khác biệt trong số hàng trăm triệu doanh nghiệp trên
thế giới này. Và bởi vậy, Viettel cần một triết lý kinh doanh riêng biệt.
Thế hệ này và những thế hệ khác nữa sẽ chung tay xây lên VIETTEL. Và bởi
vậy, Viettel cần có một bộ Gene để duy trì và phát triển, đó là văn hóa doanh nghiệp.
Những giá trị cốt lõi Viettel được đúc kết qua quá trình hình thành và phát
triển, từ những thành công và cả những thất bại, nhọc nhằn của nhiều thế hệ người
VIETTEL.
Xin gửi tới bạn, một thành viên không thể thiếu của ngôi nhà chung VIETTEL
những giá trị tinh túy nhất trong văn hóa của người VIETTEL. Rất mong bạn hãy biết
trân trọng, cùng gìn giữ và phát triển, sử dụng như một phương châm sống và hành
động để dù ở đâu, lúc nào chúng ta đều được nhận ra là Người VIETTEL.
2. Văn hóa Viettel là gì?
Văn hóa Viettel chính là sợi dây mà chúng ta cùng bám vào đó để cùng thực
hiện nhiệm vụ, để chúng ta cùng sống và làm việc với nhau, cùng nhau vượt qua khó
khăn, cùng nhau hưởng thụ thành quả.
Trong cuộc sống, công việc, nhiều khi chúng ta buộc phải lựa chọn một trong
rất nhiều phương án. Điều khó khăn là, chúng ta không biết rõ phương án nào đúng,
phương án nào sai. Thậm chí, có nhiều trường hợp, tất cả các phương án đều đúng
nhưng chúng ta lại chỉ có thể chọn một phương án phù hợp nhất. Khi ấy, điểm tựa của
chúng ta chính là Văn hóa Viettel. Hãy soi vào Văn hóa Viettel để lựa chọn quyết định
phù hợp nhất cho mình.
Văn hóa Viettel có thể coi là “nếp nhà” trong mỗi gia đình, để mỗi thành viên dù có
lớn lên, có trưởng thành, có nghề nghiệp, có gia đình riêng...thì vẫn có những nếp
nghĩ, thói quen giống nhau.
3. Tại sao lại phải xây dựng Văn hóa Viettel?
Viettel đã có hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành. Từ ngày đầu thành lập chỉ
có hơn vài chục người, đến nay đã có hơn 20.000 nhân viên và hơn 20.000 CTV; từ
chỗ chỉ có mặt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đến nay, Viettel đã có mặt trên khắp đất
nước Việt Nam, vươn cả ra thế giới.
Viettel nhìn thấy tổ chức của mình bắt đầu to ra, có nhiều thành phần, nhiều bộ
phận ở nhiều địa phương, kinh doanh nhiều lĩnh vực...sẽ dẫn đến những cách nghĩ,
cách làm khác nhau. Tổ chức ngày càng to ra sẽ thiếu đi sự gắn kết, sự thống nhất.
“Trăm hoa đua nở” sẽ làm mất đi sự khác biệt. Bởi vậy, Viettel cần phải có một văn
hóa chung, để dù ở đâu, dù làm việc gì, chúng ta vẫn là người Viettel.
Văn hóa Viettel tạo ra bản ...
1
VĂN HÓA VIETTEL
1. Dẫn nhập
Người VIETTEL không chỉ làm việc, họ sống nữa. bởi vậy, họ cần một triết
lý chung để sống.
VIETTEL cần một sự khác biệt trong số hàng trăm triệu doanh nghiệp trên
thế giới này. Và bởi vậy, Viettel cần một triết lý kinh doanh riêng biệt.
Thế hệ y những thế hệ khác nữa sẽ chung tay xây lên VIETTEL. bởi
vậy, Viettel cần có một bộ Gene để duy trì và phát triển, đó là văn hóa doanh nghiệp.
Những giá trị cốt lõi Viettel được đúc kết qua quá trình hình thành phát
triển, từ những thành công cả những thất bại, nhọc nhằn của nhiều thế hệ người
VIETTEL.
Xin gửi tới bạn, một thành viên không thể thiếu của ngôi nhà chung VIETTEL
những giá trị tinh túy nhất trong văn hóa của người VIETTEL. Rất mong bạn hãy biết
trân trọng, cùng gìn giphát triển, sử dụng như một phương châm sống hành
động để dù ở đâu, lúc nào chúng ta đều được nhận ra là Người VIETTEL.
2. Văn hóa Viettel là gì?
Văn hóa Viettel chính sợi dây chúng ta cùng bám o đó để cùng thực
hiện nhiệm vụ, để chúng ta cùng sống m việc với nhau, cùng nhau ợt qua khó
khăn, cùng nhau hưởng thụ thành quả.
Trong cuộc sống, công việc, nhiều khi chúng ta buộc phải lựa chọn một trong
rất nhiều phương án. Điều khó khăn là, chúng ta không biết phương án nào đúng,
phương án nào sai. Thậm chí, nhiều trường hợp, tất cả các phương án đều đúng
nhưng chúng ta lại chỉ thể chọn một phương án phù hợp nhất. Khi y, điểm tựa của
chúng ta chính là Văn hóa Viettel. y soi vào Văn hóa Viettel để lựa chọn quyết định
phù hợp nhất cho mình.
Văn hóa Viettel thể coi “nếp nhà” trong mỗi gia đình, để mỗi thành viên dù
lớn lên, trưởng thành, nghề nghiệp, gia đình riêng...thì vẫn những nếp
nghĩ, thói quen giống nhau.
3. Tại sao lại phải xây dựng Văn hóa Viettel?
Viettel đã hơn 20 năm y dựng trưởng thành. Từ ngày đầu thành lập chỉ
hơn vài chục người, đến nay đã hơn 20.000 nhân viên và n 20.000 CTV; từ
chỗ chỉ mặt Nội và TP Hồ Chí Minh, đến nay, Viettel đã mặt trên khắp đất
nước Việt Nam, vươn cả ra thế giới.
Viettel nhìn thấy tổ chức của mình bắt đầu to ra, nhiều thành phần, nhiều bộ
phận nhiều địa phương, kinh doanh nhiều lĩnh vực...sẽ dẫn đến những cách nghĩ,
cách làm khác nhau. Tổ chức ngày càng to ra sẽ thiếu đi sự gắn kết, sự thống nhất.
“Trăm hoa đua nở” sẽ làm mất đi sự khác biệt. Bởi vậy, Viettel cần phải một văn
hóa chung, để dù ở đâu, dù làm việc gì, chúng ta vẫn là người Viettel.
Văn hóa Viettel tạo ra bản sắc riêng, sự khác biệt của Viettel giữa hàng trăm
nghìn doanh nghiệp Việt Nam và hàng trăm triệu doanh nghiệp trên thế giới. Chỉ có
sự khác biệt mới tạo ra thế mạnh của doanh nghiệp.
4. Nội dung bộ giá trị cốt lõi
- Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý
- Trưởng thành qua những thách thức và thất bại
- Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh
- Sáng tạo là sức sống
- Tư duy hệ thống
Văn hóa Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa Viettel - Người đăng: nguyen-hung-giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Văn hóa Viettel 9 10 486